Žurili sa tenderom, a graditelja još nisu uveli na gradilište - Vijesti.me
SJEDIŠTE ELITNIH POLICAJACA

Žurili sa tenderom, a graditelja još nisu uveli na gradilište

Usporio početak realizacije vrijednog tendera Uprave javnih radova i izgradnja policijskog kompleksa na Zlatici, Uprava policije tek prije nekoliko dana obavila prijavu građenja

Naknadu za komunalno opremanje zemljišta treba da riješi država: Kamp na Zlatici (arhiva)
Naknadu za komunalno opremanje zemljišta treba da riješi država: Kamp na Zlatici (arhiva) (Foto: Zoran Đurić)

Iako je Uprava javnih radova (UJR) žurila i tender izgradnje novog policijskog kompleksa na Zlatici jesenas obavila po skraćenoj proceduri, izabrani ponuđač “Čelebić” još nije uveden na gradilište. To se neće desiti najmanje još desetak dana, a nije isključeno da postupak traje i duže.

Tender za izvođenje radova na policijskom kompleksu u kojem su smješteni Specijalna antiteroristička policija i Posebna jedinica policije, oglašen je 6. septembra i trajao je po skraćenoj proceduri 22 umjesto 37 dana, kako je to obično predviđeno javnim tenderom. Tender je procijenjene vrijednosti sedam miliona eura (sa PDV-om).

Zbog skraćene procedure ranije su negodovale pojedine kompanije i molbama tražile od Uprave produženje roka za dostavljanje ponuda zbog obimnosti dokumentacije i velikog broja pitanja koja su, zbog nejasnoća, planirali postaviti u vezi s tim tenderom. Naručilac nabavke, međutim, u odgovoru na pitanja navodio je da je njegovo pravo, u skladu sa propisima, da odredi rok za podnošenje ponuda. To može biti jedan od razloga zbog kojeg je izostala konkurencija na tenderu.

“Vijesti” se gotovo dvije sedmice bave ovim pitanjem, a iz UJR je juče potvrđeno da je Uprava policije (korisnik) prije nekoliko dana obavila prijavu građenja Direktoratu za licenciranje i inspekcijski nadzor, Ministarstva održivog razvoja i turizma. Predviđeno je da naručilac nabavke izvođača radova uvede u posao u roku od 15 dana od dana prijave građenja nadležnom Direktoratu. Uprava kojom rukovodi Rešad Nuhodžić, 10. oktobra zaključila je ugovor o izvođenju radova na kompleksu specijalne policije sa kompanijom “Čelebić”, jedinim ponuđačem koji se javio na ubrzani tender, po cijeni od 6.994.659 eura, sa uračunatim PDV-om. Prethodno je 1. oktobra donijeta odluka o izboru ponuđača.

Rešad Nuhodžić
Rešad Nuhodžić(Foto: Boris Pejović)

Na pitanja “Vijesti” od prošle sedmice zašto graditelj nije uveden na gradilište, iz Uprave javnih radova su odgovorili da prijava građenja prema Ministarstvu održivog razvoja ranije nije podnijeta zbog aktivnosti koje su prethodile potpisivanju ugovora o uslugama stručnog nadzora, nakon sprovedenog tenderskog postupka, kao i da je “istovremeno u toku rješavanje pitanja naknada za komunalno opremanje zemljišta, što je obaveza korisnika”.

“Kompletna procedura javnih nabavki u skraćenom postupku sprovedena je u skladu sa Zakonom o budžetu i Zakonom o javnim nabavkama (ZJN). Kada je riječ o početku radova, nema ni govora da UJR, na bilo koji način prolongira uvođenje izvođača radova u posao, niti je u mogućnosti da na tako nešto utiče”, tvrde iz Uprave.

Rok za podnošenje ponuda na tom tenderu je skraćen na 22 dana, uz obrazloženje da se to radi “cijeneći vrijeme pokretanja postupka i uzimajući u obzir vrijeme potrebno za izvođenje radova, s obzirom na mjesto izvođenja radova i značaj predmeta javne nabavke”.

Prema dostupnim spisima sa Portala javnih nabavki, Uprava je žurila i nakon otvaranja ponuda, tako da je odluka o izboru ponuđača donesena 1. oktobra, a ugovor je kompanija “Čelebić” potpisala 7. oktobra.

To znači da nije poštovan ni rok za potencijalnu žalbu od 10 dana od donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, s obzirom da žalbu, pored ponuđača, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, mogu podnijeti i druga zainteresovana lica i državni organi. Ugovor o izvođenju radova na budućem policijskom kompleksu predviđa građenje po osnovu ispostavljenih ovjerenih privremenih mjesečnih situacija tokom 2019, 2020. i 2021. godine. Ministar MUP-a Mevludin Nuhodžić, na kolegijumu Uprave policije pred kraj 2016. godine, obećao je da će država uložiti 4.000.000 eura u rekonstrukciju sjedišta elitnih policijskih jedinica.

Potom je izmijenjen projekat, tako da je procijenjena vrijednost investicije oko sedam miliona.

U namjeri da realizacija projekta krene što prije, istovremeno sa objavom tendera za izvođenje radova, kako napominju iz UJR, objavljen je i postupak za izbor stručnog nadzora, “tako da je odluka o izboru najpovoljnije ponude za nadzor donijeta samo dan poslije potpisivanja ugovora o izvođenju radova (10. i 11. oktobra)”.

Nakon potpisivanja te odluke, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, nastupili su rokovi za podnošenje žalbe učesnika u tenderskom postupku (10 dana od prijema odluke evidentiranog kod svih ponuđača), kao i za dostavljanje potrebne dokumentacije od učesnika čija je ponuda proglašena najpovoljnijom (bankarska garancija, polisa osiguranja i druga dokumenta - osam dana od prijema nacrta ugovora).

“Po isteku zakonom predviđenih rokova, ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem (za nadzor), potpisan je 8. novembra”, naveli su iz Uprave.

Kamp Zlatica u koji država sad ulaže, Vlada je kupila u avgustu 2011. za 8,4 miliona.
Taj kamp je nekoliko godina ranije, zajedno sa drugim lokacijama, Vlada prodala za gotovo dvaput manje novca.

Uprava: Sve radili zbog boljih uslova za policajce

Iz Uprave su “Vijestima” rekli da je jedini razlog skraćene procedure za ovu nabavku, unapređenje rada i boravka policajaca.

Tako su odgovorili na dodatna pitanja “Vijesti” - zašto je skraćen postupak nabavke vrijednosti sedam miliona i vrlo obimne dokumentacije, kada su u Upravi znali da nema uslova za uvođenje izvođača u posao i koji su to razlozi hitnosti i to takvi da nisu izazvani krivicom naručioca:

“Jedini razlog zbog kojeg je izbor izvođača radova za izgradnju novog kompleksa na Zlatici tekao u skraćenoj proceduri javnih nabavki, bio je unapređenje uslova rada i boravka pripadnika specijalne policije u što kraćem vremenskom roku. Obilazeći lokaciju, više puta smo se uvjerili da sadašnji sadržaji ne omogućavaju ni minimum uslova potrebnih za rad i boravak zaposlenih u Sektoru specijalne policije. Postojeći objekti stari su nekoliko decenija, u veoma su lošem stanju, prilično oronuli, sa nefunkcionalnom ili nikakvom toplotnom i hidro izolacijom. Zbog svega toga prepoznata je neophodnost da izgradnja novih objekata počne što je prije moguće, tako da je uvažen zahtjev korisnika da se ugovaranje izvođenja radova sprovede po skraćenoj tenderskoj proceduri. Posebno ističemo da se iz tih razloga odustalo od prvobitne namjere da projekat bude realizovan fazno, kako bi izgradnja svih planiranih objekata bila završena istovremeno i u što kraćem roku”, saopštili su “Vijestima” iz UJR.


Vidi sve komentare