Kamatu otpisuju nakon isteka roka plaćanja poreskog duga

Nekoliko poreskih dužnika, koji su u reprogramu (fizička lica), žalilo se da im nije otpisana kamata

Miomir M. Mugoša
Miomir M. Mugoša (Foto: Savo Prelević)

Poreska uprava će otpisati cjelokupan iznos kamate dužnicima koji u roku izmire obaveze u skladu sa rješenjima o reprogramu, rekli su „Vijestima“ iz PU. Uslovi za otpis kamate stiču se, kako su objasnili, po isteku roka dospjeća obaveza.

Nekoliko poreskih dužnika, koji su u reprogramu (fizička lica), žalilo se “Vijestima” da im nije otpisana kamata i u rješenjima im još stoji iznos koji treba da plate po tom osnovu. Kažu da su zabrinuti da će i to morati da plate iako su iz PU najavili da će kamata biti otpisana.

„U skladu sa odredbama Zakona o reprogramu, poreskim obveznicima koji izmire poreska potraživanja u rokovima i na način utvrđen donijetim rješenjem o reprogramu vrši se otpis cjelokupne evidentirane kamate“, naveli su iz PU na čijem je čelu direktor Miomir M. Mugoša. Objašnjavaju da je rješenjima predviđen rok dospjeća obaveza na osnovu broja rata, odnosno vremenskog okvira u kojem je planirano izmirenje duga, pa se uslovi za otpis kamate stiču po isteku roka dospjeća obaveza, „kada će ista biti otpisana i obveznicima koji prije vremena izmire reprogramirani poreski dug“. Iz PU su poručili da obveznici mogu doći u prostorije PU da pogledaju svoju karticu i tako otklone sve sumnje.

Prema podacima, PU kroz reprogram poreskog duga do sada je naplaćeno 33.020.947,6 eura. Od toga je tokom 2017. naplaćeno 24.254.793,86 eura, a u prvih pet mjeseci ove 8.766.153,74 eura.

Na pitanje kad će početi da primjenjuju mjere prema dužnicima koji ne poštuju reprogram i koji su to dužnici, iz PU su odgovorili da je do sada za oko 750 obveznika ukinuto rješenje o reprogramu. „PU je prema ovim obveznicima odmah počela primjenu mjera za prinudnu naplatu, imajući u vidu da im je ukidanjem reprograma dospio kompletan poreski dug. Ovi obveznici predmet su i inspekcijskog nadzora, kao jedne od mjera prije iniciranja stečajnog postupka, kroz koji bi se, u zavisnosti od izvora prihoda, mogao naplatiti makar dio poreskog duga“, kazali su iz PU. U ovom momentu, kako su dodali, PU priprema dokumentaciju za 25 obveznika za koje će biti podnijet predlog za otvaranja stečaja.

„Ukidanje rješenja o preprogramu i primjena mjera za naplatu obaveza biće preduzimani u kontinuitetu tokom cjelokupnog petogodišnjeg perioda primjene ovog zakonskog rješenja“, poručili su iz PU. Poreski dug je krajem 2017, prema zvaničnim podacima, iznosio 450,74 miliona eura.