Riješite matematički "problemčić" i osvojite milion dolara - Vijesti.me
igra brojki

Riješite matematički "problemčić" i osvojite milion dolara

Riječ je o problemu vrlo sličnom jednoj od najpoznatijih matematičkih teorema tzv. Farmaovoj posljednjoj teoremi

Teksaški bankar i samouki matematičar Endru Bil godinama nudi milion dolara onome ko uspije da dokaže matematičku pretpostavku koju je on otkrio prije 20 godina.

Riječ je o problemu vrlo sličnom jednoj od najpoznatijih matematičkih teorema tzv. Farmaovoj posljednjoj teoremi, prema kojoj ne postoje pozitivni cijeli brojevi a, b i c takvi da aⁿ+ bⁿ= cⁿ gdje je n prirodan broj veći od 2.

Bilova pretpostavka je da ako su a, b, c i n pozitivni cijeli brojevi, a n je uvijek veće od 2 onda je Farmaova teorema moguća ako a, b i c i nemaju zajednički faktor.

Iako je malo boljim matematičarima na prvi pogled ovaj problem samoobjašnjiv i ne pretjerano komplikovan, praksa je pokazala da je dokazivanje ove matematičke zavrzlame gotovo pa nemoguća misija.

Oni koji se odluče za rješavanje Bilovog problema imaju za to dvije godine. Nagrada se dodjeljuje za dokaz tvrđenja te za pružanje kontraprimjera. Dokaz mora biti objavljen u nekom renomiranom matematičkom časopisu, a kontraprimjer podliježe nezavisnoj provjeri Američkog udruženja matematičara.

"Otkrio sam zaista nevjerovatan dokaz ove teoreme koji ne može da stane na marginu ove strane"
Farmaova posljedna teorema dokazana je 1995. godine,a dokazao je engleski matematičar Endru Vajls sa Univerziteta Prinston, koristeći sofisticirane alate algebarske geometrije.

O ovoj teoremi prvi put je u 17. vijeku pisao Pjer de Farma, koji je o svom navodnom dokazu teoreme ostavio i zabilješku:

"Otkrio sam zaista nevjerovatan dokaz ove teoreme koji ne može da stane na marginu ove strane".

Kada je Vajls 1995. dokazao Farmaovu veliku teoremu, jasno je bilo da njegov dokaz objavljen na 200 strana zahtijeva razumijevanje znanja van domašaja mnogih današnjih matematičara, zbog čega je dovedena u pitanje i tvrdnja Pjera de Farme - da li je on zaista uspio da dokaže ovu veliku teoremu?

Postoje i oni koji vjeruju da je Farma ipak dokazao svoju teoremu, te da je njegov dokaz značajno kraći od Vajlsovog i da koristi elementarne matematičke metode.


Najčitanije iz sekcije Nauka