Nijedan život nije vrijedan profita od uvjerenja

Izdavanje ovakvih ljekarskih uvjerenja treba ekonomski dekontaminirati, da budu i besplatna za građane i plaćena iz obaveznog zdravstenog osiguranja, predložio je dr Nebojša Kavarić

Nebojša Kavarić
Nebojša Kavarić (Foto: Luka Zeković)

Direktor JZU Dom zdravlja Podgorica dr Nebojša Kavarić pozvao je kolege ljekare, inspekciju, Ljekarsku komoru, Ministarstvo zdravlja... da u okviru svojih nadležnosti maksimalno doprinesu da se ljekarska uvjerenja građanima izdaju nakon detaljnih provjera.

On je “Vijestima” rekao da je to u cilju javne bezbjednosti i da je nedopustivo da eventualno materijalna korist bude motiv da se uvjerenja izdaju bez pregleda i uvida u istoriju bolesti.

Sagovornik je potvrdio da su javne zdravstvene ustanove izgubile dio novca kada je medicinu rada preuzeo i privatni sektor, ali tvrdi da to ne može biti motiv:

“Da li je glavni problem sadašnjeg pada kvaliteta izadavnja uvjernja profit i zarada? Nijedan život u Crnoj Gori nije vredan profita od ljekarskih uvjerenja, ako je u pitanju zarada, mi rizikujemo da nam djeca poginu na ekskurziji, da nam se sruši voz, da se kamion sa opasnim teretom prevrne da bi neko zarađivao. Izdavanje ovakvih ljekarskih uvjerenja treba ekonomski dekontaminirati, vratiti ih onamo gde treba, da budu ako je nužno i besplatna za građane, da budu plaćena iz obaveznog zdravstenog osiguranja. Ako to znači rizik po živote i zdravlje građana, treba izbiti taj argument oko profita. To je najniža ljestvica skale vrijednosti cijene ljudskog života”, kaže dr Kavarić.

Komentarišući informacije da se u nekim ustanovama, prije svega privatnim, uvjerenja izdaju bez toga i nakon uplaćivanja novca, Kavarić kaže da je Pravilnik o ljekarskim uvjerenjima, koji je ranije donijet na njegovo insistiranje, podjednako obavezujući za sve privatne i javne instutucije, koje imaju dozvolu da se bave medicinom rada.

“Ljekarska komora mora da vodi računama ne samo o licencima za ljekare, već i o medicini rada... Zakoni su jasni, svaki pregled mora maksimalno da bude doveden do kraja i da budu ispoštovane procedure. Zamislite da odete na operaciju u KCCG i da vam neko kaže - evo potpisaćemo da ste operisani, a niko vas nije ni pregledao, ni stavio na operacioni sto. Insistiramo na tome da se sve institucije koje se bave medicinom rada, drže procedure”, navodi on.

Direktor DZ kaže da je kontrola kvaliteta rada obavezna i to “ne samo da li je aparat bio ispravan tog dana, nego i da li se pregledi obavljaju onako kako treba, po procedurama i da li zadovoljavaju sve kriterijume onako kako bi trebalo”.

Iz Uprave za inspekcijske poslove “Vijestima” je rečeno da zdravstvena inspekcija kontroliše prostor, kadar, opremu, vođenje medicinske evidencije i dokumentacije...

“Ukoliko se u bilo kojoj zdravstvenoj instuciji taj pregled ne obavi do kraja, može se dogoditi da klijent koji je dobio uvjerenje, a nije urađeno sve što treba, može da sjedne u autobus i odveze 70 đaka na ekskurziju po Evropi. Za mene su potvrde o zdravstvenom stanju u rangu ličnih dokumenata. Šta mislite da li u izdavanju ličnih karata, pasoša, ima nekih spornih elemenata, poput recimo dileme - da li je to slika nekog čovjeka ili ne. Ljekarsko uvjerenje za vozača autobusa, teretnog vozila iznad 20 tona, za nekoga ko sjedne za lokomotivu voza, nekoga ko treba da radi neko zanimanje, mora biti nesporno”, navodi sagovornik.

On kaže da je to posebno važno za one koji nose oružje:” Rizično je ako se to ne uradi na način kako treba, posebno u sadašnjem vremenu izazova korišćenja psihoaktivnih supstanci, narkotika, alkohola... Može li da drži oružje neko ko nije prošao detaljan pregled, možete li ga pustiti da se kreće među ljude, djecu, da ulazi u škole. Po nama, posebno kada su u pitanju profesionalni vozači i oni koji nose oružje, treba maksimalno i do kraja da budu istraženi, da budu pooštreni kriterijumi za davanje odobrenja. To su taksisti, profesionalni vozači autobusa, kamiona. Neko će ko je vrlo prilježan, ko je imao iskustvo iz udesa, kazati da to ne vrijedi ako pustimo bez valjanog pregleda i vozače amatere”.

Ombudsman da provjeri korišćenje zdravstvenih podataka 

Kavarić je pozvao Ombudsmana da istraži da li se zloupotrebljavaju zdravstveni podaci građana, jer ih iz privatnih ustanova šalju izabranim ljekarima da donesu podatke: “Javne zdravstvene institucije po Ustavu i zakonu imaju ovlašćenje, ali i obaveze i pod prijetnjom i Krivičnog zakona da čuvaju podatke o zdravstvenom stanju građana. Dati lične podatke nekoj privatnoj ili drugoj ustanovi, sve ljekarske dijagnoze, da bi ona izdala uvjerenje... Ko će da čuva taj podatak, ko će da ga iskontroliše? Ljekarska tajna, podaci o zdravstvenom stanju imaju najveći stepen zaštite, raspolaganje njima limitirano je maksimalno. U osnovnom zdravstvenom kartonu postoje informacije od epilepsije do povećanog dijabetesa, sve se zna”, upozorava ljekar.

Prijavićemo svakoga ako saznamo da krši zakon

“Nekoliko puta je pokušavana distribucija švercovanih uvjerenja, sa pečatima, ali mi smo to predali tužiocima. Ako JZU Domovi zdravlja budu u saznanju da bilo ko, bilo gdje u zdravstvenom sistemu, javnom ili privatnom, ne radi ove stvari po zakonu, da se bilo šta bilo gde zloupotrebljava, pokrenuće kod nadležnog tužioca postupak. Ne možemo se rukovoditi time - moja je stvar moje uvjerenje. Ne, čak ni to građanin ne može da kaže - da neće da vodi računa o svom zdravlju, ali ni drugih. Apelujem na poslodavce koji zapošljavaju one koji nose oružje, da budu veoma pažljivi jer su direktno odgovorni ako njihov zaposleni dođe sa uvjerenjima koja nisu kako treba. Ovo nije samo stvar zdravstvenog sistema, već i tužilaštva, policije, sudskih vještaka. Ovo je vrlo opasna stvar, a vidimo tendenciju u svijetu. Na sreću, masovna korišćenja oružja i masovna ubistva karakteristična su za neke zemlje, još nisu naša stvar.

Ja ne bih volio da kada bi se nešto tako desilo kod nas, pa pođemo tragom gde je dobio ljekarsko uvjerenje da može da nosi oružje i izvrši taj zločin. Šta ćemo tada da kažemo, ko je kriv. Tada je to nevažno, kao i kada je u pitanju vakcinacija, ko nas je natjerao da ne vakcinišemo djecu. Kada dođe zlo i naopako, kada umre dijete, potpuno je nebitno ko će da pođe u zatvor”, navodi sagovornik.