Pažin: Crna Gora spremna da doprinese jačanju evropskog sistema zaštite ljudskih prava

"U Crnoj Gori se radujemo saradnji sa našim evropskim partnerima na ovom značajnom reformskom poduhvatu, jer znamo da jačanjem evropskog mehanizma zaštite ljudskih prava istovremeno snažimo i nacionalne kapacitete da našim građanima obezbijedimo najviši nivo zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovan Evropskom konvencijom o ljudskim pravima"

Zoran Pažin konferencija Kopenhagen
Zoran Pažin konferencija Kopenhagen (Foto: Gov.me)

Jedinstveni sistem evropske zaštite ljudskih prava proizvod je zajedničkih vrijednosti koje smo kao Evropljani dužni da razvijamo, njegujemo i štitimo, kao garant slobode i evropskog kvaliteta života naših građana, saopštio je potpredsjednik Vlade Zoran Pažin u obraćanju ministrima pravde zemalja članica Savjeta Evrope u Kopenhagenu.

Ministarska konferencija "Nastavak reforme konvencijskog sistema zaštite ljudskih prava u Evropi – bolja ravnoteža, efikasnija zaštita" organizovana je u cilju usvajanja Kopenhaške deklaracije, koja predstavlja izraz spremnosti država članica Savjeta Evrope da sistem zaštite ljudskih prava u Evropi učine još efikasnijim, uz snažnu afirmaciju principa podijeljene odgovornosti, odnosno neophodnosti da se pravovremena zaštita ljudskih prava prioritetno ostvaruje na nacionalnom nivou.

"U Crnoj Gori se radujemo saradnji sa našim evropskim partnerima na ovom značajnom reformskom poduhvatu, jer znamo da jačanjem evropskog mehanizma zaštite ljudskih prava istovremeno snažimo i nacionalne kapacitete da našim građanima obezbijedimo najviši nivo zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovan Evropskom konvencijom o ljudskim pravima,“ rekao je Pažin.

Ocijenio je da je primjena Evropske konvencije kroz praksu Evropskog suda za ljudska prava predstavljala glavno usmjerenje u reformi crnogorskog pravosuđa, kao ključnog procesa u transformaciji Crne Gore u društvo evropskih vrijednosti.

Zoran Pažin konferencija Kopenhagen
Zoran Pažin konferencija Kopenhagen

"Zato je Crna Gora uvjek bila i ostaće spremna da bez izuzetka sprovede sve presude Evropskog suda za ljudska prava, bez obzira na njihove ekonomske ili druge implikacije,“ naveo je Pažin.

Saopštio je, da je Crna Gora zahvalna Evropskom sudu za ljudska prava na svakoj presudi kojom je crnogorskim građanima zaštićeno neko pravo garantovano Evropskom konvencijom.

"Nijednu od tih presuda ne smatramo ni troškom ni gubitkom za Crnu Goru. Naprotiv, svaka presuda Evropskog suda doprinosi razvoju i unapređenju znanja i kapaciteta crnogorskog pravosuđa da uspješnije zaštiti prava i slobode naših građana po najvišim evropskim standardima pravde i pravičnosti,“ rekao je Pažin.

Dodao je da zbog toga Crna Gora podržava reforme predviđene Kopenhaškom deklaracijom, u pravcu daljeg jačanja međunarodnog nivoa zaštite ljudskih prava u Evropi, uz paralelno snaženje domaćih pravnih mehanizama zaštite ljudskih prava i sloboda garantovnih Evropskom konvencijom.

U crnogorskoj delegaciji je i Valentina Pavličić, zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava.