• <p>„Naša država u 21. vijeku konačno dokazuje da ima izgrađen demokratski kapacitet, da smo sposobni za mirnu tranziciju vlasti, da baštinimo vrijednosti demokratije i da uistinu živimo građanski koncept – jer je on jedini na koji pristajemo“, naveo je Bečić</p>
  FOTO: Skupština Crne Gore
 • <p>„Naša država u 21. vijeku konačno dokazuje da ima izgrađen demokratski kapacitet, da smo sposobni za mirnu tranziciju vlasti, da baštinimo vrijednosti demokratije i da uistinu živimo građanski koncept – jer je on jedini na koji pristajemo“, naveo je Bečić</p>
  FOTO: Skupština Crne Gore
 • <p>„Naša država u 21. vijeku konačno dokazuje da ima izgrađen demokratski kapacitet, da smo sposobni za mirnu tranziciju vlasti, da baštinimo vrijednosti demokratije i da uistinu živimo građanski koncept – jer je on jedini na koji pristajemo“, naveo je Bečić</p>
  FOTO: Skupština Crne Gore
 • <p>„Naša država u 21. vijeku konačno dokazuje da ima izgrađen demokratski kapacitet, da smo sposobni za mirnu tranziciju vlasti, da baštinimo vrijednosti demokratije i da uistinu živimo građanski koncept – jer je on jedini na koji pristajemo“, naveo je Bečić</p>
  FOTO: Skupština Crne Gore
 • <p>„Naša država u 21. vijeku konačno dokazuje da ima izgrađen demokratski kapacitet, da smo sposobni za mirnu tranziciju vlasti, da baštinimo vrijednosti demokratije i da uistinu živimo građanski koncept – jer je on jedini na koji pristajemo“, naveo je Bečić</p>
  FOTO: Skupština Crne Gore
 • <p>„Naša država u 21. vijeku konačno dokazuje da ima izgrađen demokratski kapacitet, da smo sposobni za mirnu tranziciju vlasti, da baštinimo vrijednosti demokratije i da uistinu živimo građanski koncept – jer je on jedini na koji pristajemo“, naveo je Bečić</p>
  FOTO: Skupština Crne Gore
 • <p>„Naša država u 21. vijeku konačno dokazuje da ima izgrađen demokratski kapacitet, da smo sposobni za mirnu tranziciju vlasti, da baštinimo vrijednosti demokratije i da uistinu živimo građanski koncept – jer je on jedini na koji pristajemo“, naveo je Bečić</p>
  FOTO: Skupština Crne Gore
 • <p>„Naša država u 21. vijeku konačno dokazuje da ima izgrađen demokratski kapacitet, da smo sposobni za mirnu tranziciju vlasti, da baštinimo vrijednosti demokratije i da uistinu živimo građanski koncept – jer je on jedini na koji pristajemo“, naveo je Bečić</p>
  FOTO: Skupština Crne Gore
 • <p>„Naša država u 21. vijeku konačno dokazuje da ima izgrađen demokratski kapacitet, da smo sposobni za mirnu tranziciju vlasti, da baštinimo vrijednosti demokratije i da uistinu živimo građanski koncept – jer je on jedini na koji pristajemo“, naveo je Bečić</p>
  FOTO: Skupština Crne Gore
 • <p>„Naša država u 21. vijeku konačno dokazuje da ima izgrađen demokratski kapacitet, da smo sposobni za mirnu tranziciju vlasti, da baštinimo vrijednosti demokratije i da uistinu živimo građanski koncept – jer je on jedini na koji pristajemo“, naveo je Bečić</p>
  FOTO: Skupština Crne Gore
 • <p>„Naša država u 21. vijeku konačno dokazuje da ima izgrađen demokratski kapacitet, da smo sposobni za mirnu tranziciju vlasti, da baštinimo vrijednosti demokratije i da uistinu živimo građanski koncept – jer je on jedini na koji pristajemo“, naveo je Bečić</p>
  FOTO: Skupština Crne Gore

Bečić: Crna Gora prepoznata kao faktor stabilnosti i mira i bastion suživota, međuvjerskog i međuetničkog sklada

5561 pregleda 16 komentar(a)