EPCG: Nejasno čime je, ako ne politikantstvom, motivisan poziv da 39 lica ostane uskraćeno za obuku?

Iz EPCG poručuju da se radi o "neutemeljenim, netačnim i, nadasve, politikantstvom motivisanim tvrdnjama", te da bi bilo "zgodno ukoliko se odgovoran rad EPCG, potvrđen najboljim rezultatima u istoriji kompanije, ne bi koristio za neke jeftine, uskostranačke interese"

4698 pregleda 0 komentar(a)
Foto: Screenshot/ EPCG.me
Foto: Screenshot/ EPCG.me

Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) reagovala je na današnje navode Socijalističke narodne partije (SNP), a u vezi sa optužbama za zloupotrebu programa za stručno osposobljavanje Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG), poručivši da je "neshvatljivo da se problematizuje potpuno opravdan i veoma odgovoran posao obuke osoba preko programa za stručno osposobljavanje lica sa srednjom stručnom spremom (SSS), jer, na osnovu svega navedenog, nejasno je čime je, ako ne politikantstvom, motivisan poziv da 39 lica sa SSS ostane uskraćeno za naznačenu obuku?"

Iz EPCG poručuju da se radi o "neutemeljenim, netačnim i, nadasve, politikantstvom motivisanim tvrdnjama", te da bi bilo "zgodno ukoliko se odgovoran rad EPCG, potvrđen najboljim rezultatima u istoriji kompanije, ne bi koristio za neke jeftine, uskostranačke interese."

Dodaju da "već godinama, otkako su pokrenuti programi za osposobljavanje za rad kod poslodavca," koriste "priliku koju joj nudi država", te da Zavod za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG), "shodno programima za stručno osposobljavanje za rad kod poslodavca i osposobljavanje za samostalan rad, našoj kompaniji, kao izvođaču navedenih programa, skladno zaključenim ugovorima i dostavljenim izvještajima o napretku, vrši uplatu predviđenog iznosa sredstava po ugovorom definisanoj dinamici."

"Ne radi se, dakle, ni o kakvom sumnjivom izvlačenju sredstava, nego o novom izdanju programa koji postoji godinama unazad, a čija sadržina, napokon, nije problematizovana sve do trenutka u kome je neko procijenio da, na taj način, može prihodovati nekoliko jeftinih političkih poena. EPCG je kompanija kojoj je relevantno obučen i kvalitetan kadar – kako visokoškolski, tako i onaj sa srednjom stručnom spremom (SSS) – neophodan za sprovođenje procesa rada. Stoga ne vidimo niti jedan valjan razlog zbog kog bismo – kad već učestvujemo u programu za stručno osposobljavanje visokoškolaca – ignorisali program za stručno osposobljavanje lica sa SSS", piše u reagovanju EPCG.

Poručuju da je jedna od osnovnih djelatnosti EPCG proizvodnja električne energije, "pa je kadar koji radi u proizvodnim objektima od krucijalnog značaja za nivo rada i održavanje."

"Takođe, tokom naredne tri godine ćemo do kraja dovesti proces izgradnje nekoliko novih proizvodnih objekata – VE „Gvozd“, pSE „Slano“, mHE „Otilovići“ te neke manje elektrane na području opštine Nikšić – a kvalitetan rad tih novih postrojenja iziskuje valjano obučenu radnu snagu, koja bi bila kadra da održava proizvodnju iz obnovljivih izvora energije", navodi se u saopštenju.

Dodaju da je "analiza ljudskih resursa pokazala da će, tokom naredne tri godina, oko 100 zaposlenih u EPCG otići u penziju."

"Menadžment se prema toj činjenici mora odnijeti odgovorno, pa, shodno tome, koristimo i ovu priliku da, kao društveno odgovorna kompanija, obučimo kadrove za samostalan rad, ali i da selektujemo najkvalitetnije ukoliko se, kao takvi, dokažu u praksi. Vizija naše kompanije je, dakle, u tome da proizvodi kvalitetne kadrove, a ne da ih ignoriše. S tim u vezi, veoma smo ponosni na činjenicu da ulažemo u praktična znanja, čime djelujemo u pravcu društvene odgovornosti. Jer, najveći nivo društvene odgovornosti jeste, upravo, spremnost da nekoga obrazujete, pružajući mu mogućnost da sam zarađuje za život. Ako je, u kontekstu privredne strukture i budućih potreba Crne Gore, potrebno razmišljati o obučavanju kadrova, onda je energetika, pored turizma, apsolutno nezaobilazno polje djelovanja", navodi se u reagovanju EPCG.

Iz EPCG poručuju da insinuacije o političkom zapošljavanju "kroz jedan ovakav program nijesu na mjestu."

"Prije svega, u ukupnom broju ponuđenih mjesta, EPCG, kao najznačajnija crnogorska kompanija, učestvuje sa manje od 7%. Kandidati prolaze trostruki filter kriterijuma: prvo dobijaju potvrdu o ispunjavanju uslova od ZZZCG, potom slijedi javni konkurs EPCG, a na kraju odabrani kandidati moraju da dobiju potvrdu o uklapanju u ciljnu grupu, odnosno mora da postoji korelacija između zvanja kandidata i proizvodnih potreba kompanije. Nemoguće je, dakle, pronaći jedan valjan argument protiv učešća EPCG u programima koje finansira država i koji donose korist i nezaposlenima i energetskom sektoru i, šire gledano, cjelokupnom privrednom životu Crne Gore", piše u reagovanju EPCG.

Dodaju da žele da najbolje mašince i električare obuče i uključe u proizvodnju energerije, "a ne da gledamo kako lica tog obrazovnog profila rade u sektorima za koje se nisu školovali, kao što su, primjera radi, ugostiteljstvo ili kladionice."

"Sumarno, priliku ove vrste nijedna ozbiljna kompanija ne bi propustila", poručuju.

U reagovanju poručuju da "ukoliko je neki politički akter nezadovoljan položajem EPCG u sklopu programa za stručno osposobljavanje Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, slobodan je da pokrene aktivnosti u pogledu izmjena statusa kompanija u programima ZZZCG."

Dodaju da EPCG sa tim nema problem, budući da su, "kao najznačajnija i najuspješnija crnogorska kompanija, i obavezni i kadri da svoje poslovanje prilagodimo važećoj regulativi."

"Razumijemo da različiti politički akteri, polazeći od svojih interesa i ciljeva, nastupaju, između ostalog, tako što će se posezati za insinuacijama i neistinama. Takvo držanje, naravno, nije ni pristojno ni korisno za crnogorsko društvo, ali nije na nama da se bavimo ispravljanjem štetnih modela ponašanja na tom polju. Ipak, nadamo da ti akteri – ali, što je mnogo važnije, i cjelokupna javnost – shvataju da EPCG nije stvar od danas do sjutra, nego ozbiljna kompanija koja će, imajući na umu strateško opredjeljenje ka transformisanju energetskog sektora na način da Crna Gora bude energetski nezavisna država, prilježno raditi na tome da stvara valjane kadrove za budućnost i kompanije i energetskog sektora, od čega će, u krajnjem, korist imati i građani i privreda Crne Gore", zaključuje se u reagovanju EPCG.