tužba podnijeta upravnom sudu

Demokrate tužile Skupštinu zbog odluke 46 poslanika da zakažu sjednicu

Tvrde da se radi o "protivpravnom postupku gdje su 46 poslanika neovlašćeno koristili memorandum Skupštine Crne Gore, neovlašćeno su stavili svoje potpise na akt o Sazivu Skupštine Crne Gore na navedenu sjednicu, i takođe neovlašćeno svoje potpise ovjerili pečatom Skupštine Crne Gore"

16857 pregleda 40 komentar(a)
Foto: Demokratska Crna Gora
Foto: Demokratska Crna Gora

Klub poslanika Demokratske Crne Gore tužio je Skupštinu Crne Gore pred Upravnim sudom zbog, kako su kazali, pogrešne primjene materijalnog prava.

"Tužbom se zahtijeva poništenje akta 46 poslanika u Skupštini Crne Gore, broj: 00-61/22-3/1 od 21. aprila 2022. godine o sazivanju Skupštine Crne Gore 27. Saziva na Prvu sjednicu Prvog redovnog proljećnjeg zasijedanja u 2022. godini", navodi se u saopštenju.

Ističu da imajući u vidu specifičnost pravne prirode predmetne upravne stvari, "osporeni akt nije i ne može se smatrati aktom Skupštine Crne Gore".

"Taj akt nije donijela Skupština Crne Gore saglasno ovlašćenjima utvrđenim Ustavom Crne Gore i Poslovnikom Skupštine Crne Gore, već je u pitanju akt kojeg je neovlašćeno, suprotno članu 89 stav 2 Ustava Crne Gore i članu 84 Poslovnika Crne Gore donijela grupa poslanika", smatraju iz Demokratske Crne Gore.

Iz te partije navode i da je saziv Skupštine Crne Gore, kao akt iz isključive nadležnosti predsjednika Skupštine Crne Gore, odnosno vršioca dužnosti predsjednika Skupštine Crne Gore, donesen od strane 46 poslanika u "protivpravnom postupku gdje su 46 poslanika neovlašćeno koristili memorandum Skupštine Crne Gore, neovlašćeno su stavili svoje potpise na akt o Sazivu Skupštine Crne Gore na navedenu sjednicu, i takođe neovlašćeno svoje potpise ovjerili pečatom Skupštine Crne Gore".

Više je nego jasno, dodaju oni, da ni u kom vidu nijesu postojale pravne pretpostavke za donošenje osporenog akta od strane 46 poslanika, ali da je taj akt "proizveo pravne posledice".

Na osnovu tako urađenog Saziva Skupštine Crne Gore, na Cetinju, 24. aprila je održana sjednica Skupštine Crne Gore, na kojoj je novoformirana skupštinska većina donijela Odluku o izboru predsjednice Skupštine Crne Gore, kao odluku o izboru predsjednika i članova 43. Vlade Crne Gore.

"Vodeći se isključivo interesima države Crne Gore, Ustavom i Poslovnikom, Klub poslanika Demokratske Crne Gore traži da se pomenuti akt ukine, kako bi bilo spriječeno degradiranje pravnog sistema države Crne Gore, ali i poštovanje postulata demokratije poput zdravih praksi u razvijenim demokratskim državama čijem društvu Crna Gora teži kroz strateško civilizacijsko opredjeljenje", zaključuje se u saopštenju Demokrata.