uputili inicijativu Skupštini za obrazovanje Odbora za praćenje inostranog uplitanja u demokratske procese

Koprivica: Institucionalizovati borbu protiv stranog uplitanja

Izvršni direktor CDT-a Dragan Koprivica navodi i da njihov predlog pretpostavlja obrazovanje radnog tijela koje bi se, između ostalog, bavilo praćenjem eventualnih inostranih uplitanja u sve demokratske procese u Crnoj Gori i kontrolom učinaka Vlade na tom polju

3800 pregleda 4 komentar(a)
Koprivica, Foto: Boris Pejović
Koprivica, Foto: Boris Pejović

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) uputio je ponovo Skupštini Crne Gore inicijativu za obrazovanje Odbora za praćenje inostranog uplitanja u demokratske procese.

Oni su pozvali poslanike/ce da omoguće da se, ovoga puta, "više od godinu nakon što smo se inicijalno obratili Skupštini", njihov predlog nađe u parlamentarnoj proceduri.

Kažu da su uvjereni da za formiranje Odbora postoji više nego dovoljna politička većina, zbog, kako navode, dosadašnjih javno izrečenih stavova partija po ovom pitanju, te iz sadržaja razgovora sa predstavnicima/cama poslaničkih klubova u toku nekoliko prethodnih dana.

"Osnivanje ovog Odbora i njegov aktivan rad bila bi jasna poruka da se Skupština, kao najvažnije političko tijelo, ne miri sa narušavanjem demokratskih procesa, bez obzira na to od koga ono dolazilo. Cilj je da rasprave o ovoj temi institucionalizuju i da se u narednom periodu one, sa svim zainteresovanim stranama, vode na ovom mjerodavnom mjestu", kazao je izvršni direktor CDT-a Dragan Koprivica.

On navodi i da njihov predlog pretpostavlja obrazovanje radnog tijela koje bi se, između ostalog, bavilo praćenjem eventualnih inostranih uplitanja u sve demokratske procese u Crnoj Gori i kontrolom učinaka Vlade na tom polju.

Pored toga, Koprivica ističe da su predložilida Odbor utvrđuje moguća područja za koja bi bile potrebne zakonodavne i nezakonodavne mjere koje mogu dovesti do efikasnog odgovora na sistemsko ugrožavanje demokratskih procesa ne dovodeći pritom u pitanje ključne političke i medijske slobode.

Pojasnio je da je njihova inicijativa pripremljena po uzoru na Posebni komitet za strano miješanje u sve demokratske procese u EU (INGE), koji djeluje u okviru Evropskog parlamenta.

"Mandat INGE odbora je da radi na procjeni nivoa stranih prijetnji u različitim sferama: glavni nacionalni i evropski izbori širom EU; kampanje dezinformacija na tradicionalnim i društvenim medijima radi oblikovanja javnog mnijenja; sajber napadi koji ciljaju kritičnu infrastrukturu; direktna i indirektna finansijska podrška i ekonomska prinuda političkih aktera i subverzija civilnog društva", rekao je Koprivica.

Smatra i da je to tema koja "bez ikakvih dilema" predstavlja oblast javnog interesa za funkcionisanje društva i demokratskih procesa, te da se nadaju i značajnijoj političkoj podršci od većine koja je potrebna za izglasavanje njihovog predloga.

Iz CDT-a su pozvali poslanice i poslanike u Skupštini da "ispune javno data obećanja" i da daju podršku njihovom predlogu.