Milatović: Odluka o skraćenju mandata odbornika SO Šavnik ne pruža valjan pravni osnov za raspisivanje izbora

"Propisi ne poznaju mogućnost 'skraćenja mandata odbornika', već se pravni institut skraćenja mandata skupštini opštine sistemskim zakonskim rješenjima odnosi na skupštinu kao kolektivni organ, a ne na odbornike koji je sačinjavaju", rekao je Milatović

34289 pregleda 48 reakcija 48 komentar(a)
Milatović, Foto: Boris Pejović
Milatović, Foto: Boris Pejović

Odluka o skraćenju mandata odbornika Skupštine opštine (SO) Šavnik ne pruža valjan pravni osnov za donošenje odluke o raspisivanju izbora, saopštio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

"Što se tiče novonastale situacije u opštini Šavnik, uvidom u 'Odluku o skraćenju mandata odbornika SO Šavnik' koja je dostavljena Predsjedniku Crne Gore, evidentno je da ista ne pruža valjan pravni osnov za donošenje odluke o raspisivanju izbora. Naime, odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi, propisano je da skupština opštine može donijeti odluku o skraćenju mandata skupštini, dok se sadržinski donijetom odlukom uređuje skraćenje mandata odbornika. Propisi ne poznaju mogućnost 'skraćenja mandata odbornika', već se pravni institut skraćenja mandata skupštini opštine sistemskim zakonskim rješenjima odnosi na skupštinu kao kolektivni organ, a ne na odbornike koji je sačinjavaju", istakao je Milatović u saopštenju.

On je dodao da se ovlašćenje predsjednika države da raspiše izbore može zasnivati isključivo na prethodno donijetoj odluci o skraćenju mandata Skupštine, što kako je kazao u konkretnoj situaciji nije učinjeno.

"Dodatno, trajanje mandata odbornika uređeno je Zakonom o izboru odbornika i poslanika i odlukom skupštine opštine nije moguće na drugačiji način uređivati predmetno pitanje. Kada je riječ o trajanju mandata Skupštine opštine, Zakon o lokalnoj samoupravi jasno propisuje trajanje mandata od četiri godine. Zakon propisuje i to da mandat može prestati prije isteka vremena na koje je skupština opštine izabrana, raspuštanjem ili skraćenjem mandata skupštine. Nadalje, Zakon propisuje da u slučaju prestanka mandata skupštine prije isteka vremena na koje je izabrana, Predsjednik Crne Gore raspisuje izbore narednog dana od stupanja na snagu odluke o raspuštanju, odnosno skraćenju mandata skupštine. Na praktično isti način Zakon o izboru odbornika i poslanika, propisuje da Predsjednik raspisuje izbore u slučaju prestanka mandata skupštine opštine, prije isteka vremena na koje je birana", rekao je Milatović.

On je poručio da slijedeći oba sistemska zakona, odluka predsjednika da raspiše izbore za odbornike novog saziva, po osnovu skraćenja mandata aktuelne skupštine, može proizaći jedino iz odluke o skraćenju mandata skupštine koja je donijeta u toku trajanja njenog zakonskog četvorogodišnjeg mandata.

"Podsjećamo da je mandat aktuelnog saziva SO Šavnik istekao 2022. godine, te da u konkretnoj situaciji nije moguće primijeniti institut skraćenja mandata skupštini opštine. Sa pozicije Predsjednika Crne Gore, apelujem na nadležne institucije da preduzmu sve neophodne mjere i radnje, kako bi se već započeti izborni proces u Šavniku najzad okončao, a ova opština prestala da bude talac političkih prepucavanja", zaključio je Milatović.

Bonus video: