CDT: OIK Gusinje i Budva proglasile nezakonite izborne liste - Vijesti.me
RODNA RAVNOPRAVNOST

CDT: OIK Gusinje i Budva proglasile nezakonite izborne liste

"Prema Zakonu, na izbornoj listi mora najmanje 30% kandidata manje zastupljenog pola, i među svaka četiri kandidata mora biti najmanje po jedan kandidat pripadnik manje zastupljenog pola"

Izbori
Izbori (Foto: Boris Pejović)

Opštinska izborna komisija (OIK) u Gusinju utvrdila je i proglasila pet, a OIK Budva dvije izborne liste koje ne ispunjavaju zakonske uslove koji se odnose na rodnu ravnopravnost, soapšteno je iz CDT-a.

"Prethodno je OIK Andrijevica utvrdila i proglasila nekoliko nezakonitih izbornih lista, ali je nakon intervencije CDT-a ispravila nepravilnosti. Prema Zakonu, na izbornoj listi mora najmanje 30% kandidata manje zastupljenog pola, i među svaka četiri kandidata mora biti najmanje po jedan kandidat pripadnik manje zastupljenog pola. U Gusinju, liste Demokratskog saveza Albanaca, Bošnjačke stranke, Partije za Gusinje, Socijalističke narodne partije, i Demokratske unije Albanaca ne ispunjavaju uslove propisane Zakonom. Naime, iako imaju najmanje jednu ženu među svaka četiri kandidata, ove liste ne ispunjavaju uslov od najmanje 30% žena na listi", kazali su iz CDT-a.

Iz CDT-a je saopšteno da liste Demokratskog saveza Albanaca i SNP-a imaju po 20 kandidata, od kojih je 5 žena, što je 25%. Lista Bošnjačke stranke ima 23 kandidata, među kojima 5 žena, što je 21.7%. Lista Partije za Gusinje ima 30 kandidata, među kojima 8 žena, što je 26.6%. Lista Demokratske unije Albanaca ima 22 kandidata, među kojima 6 žena, što je 27.3%.

"U Budvi, liste Koalicije Budva Mora i Demokratskog fronta ne ispunjavaju uslove propisane Zakonom. Lista Koalicije Budva Mora ima 33 kandidata, među kojima je 10 žena, što je 30.3% i u skladu je sa zakonom. Međutim, ova lista ne ispunjava obavezu da među svaka četiri kandidata ima ženu, tako što od 29. do 32. mjesta na listi nema kandidatkinju. Lista Demokratskog fronta ima 33 kandidata, među kojima je 9 žena, što je 27.3%", kazali su iz CDT-a.

Saopšteno je da su Opštinske izborne komisije bile dužne da pozove ove liste da otklone nedostatke, te da odbiju proglašenje izborne liste ukoliko nedostaci nijesu otklonjeni.

"Međutim, OIK Gusinje i OIK Budva su postupile suprotno Zakonu, proglasile ove liste, i utvrdile zbirne izborne liste. Pozivamo Državnu izbornu komisiju (DIK) da u okviru svojih nadležnosti da uputstvo OIK Budva i Gusinje kako da isprave ovu nezakonitost, kako bi se izbori sproveli u skladu sa Zakonom. DIK je, shodno Zakonu, dužna da usklađuje rad opštinskih izbornih komisija i daje uputstva u vezi primjene zakona i vrši nadzor nad njihovim radom. Zbirnu izbornu listu za izbor odbornika u Skupštini opštine Gusinje CDT je dobio od OIK Gusinje, a Zbirna izborna lista za izbor odbornika u Skupštini opštine Budva je objavljena na internet stranici opštine Budva", zaključeno je u saopštenju.