Crna Gora dobija Vojno-obavještajnu službu - Vijesti.me
stari sistem

Crna Gora dobija Vojno-obavještajnu službu

Obavještajne i kontraobavještajne poslove za potrebe oružanih snaga posljednjih nekoliko mjeseci je obavljala Agencija za nacionalnu bezbjednost

Vučinić vojska
Vučinić vojska (Foto: Arhiva "Vijesti")

Da će se u Crnoj Gori formirati još jedna tajna služba, potvrdila je na sjednici i Vlada. Usvojen je Predlog novog zakona o odbrani kojim se u okrilje Ministarstva odbrane vraćaju obavještajni, kontraobavještajni i bezbjednosni poslovi.

Tim su stvoreni uslovi da se u okviru Ministarstva odbrane, kako je i najavljeno, formira Vojno-obavještajna agencija.

Obavještajne i kontraobavještajne poslove za potrebe oružanih snaga posljednjih nekoliko mjeseci je obavljala Agencija za nacionalnu bezbjednost, na osnovu sporazuma sa Ministarstvom odbrane.

Prikupljanje vojno obavještajnih, kontraobavještajnih i bezbjednosnih podataka na teritoriji Crne Gore može se “vršiti samo od zaposlenih u Ministarstvu i od lica u službi u Vojsci”.
Do takvog rješenja je dovelo neslaganje u vladajućoj koaliciji prije dvije godine, kada Socijaldemokratska partija nije dozvolila da se usvoje tada predložene izmjena zakona o odbrani, koje su upravo predviđale osnivanje vojne obavještajne službe.

Da Vlada ni nakon dvije godine nije odustala od tog plana govori usvojen predlog kojim je, osim Agenciji za nacionalnu bezbjednost, i Ministarstvu odbrane ponovo dat mandat da prikuplja i obrađuje tajne podatke.

Predlogom zakona je ipak precizirano da ,ako je za prikupljanje podataka “neophodna primjena sredstava i metoda tajnog prikupljanja podataka”, te poslove će i dalje obavljati Agencija u skladu sa sporazumom između Ministarstva odbrane i ANB.

Izmijenjene nadležnosti

Vojni obavještajci če imati još jedno ograničenje. Prema tom dokumentu, prikupljanje vojno obavještajnih, kontraobavještajnih i bezbjednosnih podataka na teritoriji Crne Gore može se “vršiti samo od zaposlenih u Ministarstvu i od lica u službi u Vojsci”.

“Vojno obavještajne, kontraobavještajne i bezbjednosne podatke i informacije, prikupljene u skladu sa ovim zakonom, Ministarstvo dostavlja Savjetu za odbranu i bezbjednost i direktoru Agencije”, propisano je predlog zakona o odbrani, a podaci i informacije označavaju se stepenom tajnosti u skladu sa propisom o tajnosti podataka.

Inspektor za odbranu, pored inspekcijskih poslova u oblasti odbrane, sprovodiće i kontrolu nad sprovođenjem mjera zaštite tajnih podataka u Ministarstvu i Vojsci.
Nadzor nad obavještajnim, kontraobavještajnim i bezbjednosnim poslovima u Ministarstvu i Vojsci obavljaju Vlada, Skupština Crne Gore i Savjet za odbranu i bezbjednost.

Takođe, definisan je i princip unutrašnje kontrole pa su nadležnosti inspektora za odbranu proširene u dijelu koji se odnosi na obavještajne poslove.

Prema predlogu zakona, inspektor za odbranu, pored inspekcijskih poslova u oblasti odbrane, sprovodiće i kontrolu nad sprovođenjem mjera zaštite tajnih podataka u Ministarstvu i Vojsci.

Kontrolisaće i obavljanje vojno obavještajnih, kontraobavještajnih i bezbjednosnih poslova u Ministarstvu i Vojsci, a izvještaj je dužan da dostavlja najmanje jednom godišnje Vladi i ministru odbrane.