Demos: Dah podzemlja se proširio na dio institucija koje bi trebalo budu garant pravne države - Vijesti.me
ODRŽANA SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA

Demos: Dah podzemlja se proširio na dio institucija koje bi trebalo budu garant pravne države

"Naime, aktuelna borba za primat u korupciji između državne vlasti i državnih institucija najvjernije ilustruje dubinu društvenog i moralnog pada zemlje"

Sa sjednice Predsjedništva Demosa
Sa sjednice Predsjedništva Demosa (Foto: Demos)

Predsjedništvo Demosa je na današnjoj sjednici, u dijelu rasprave o krajnje zabrinjavajućem stanju u zemlji zaključilo da rastuća korupcija u zemlji koja je svojom širinom dobila hibridni  karakter, i da  se sada u proizvodnji korupcionaških skandala prednjači u institucionalnoj sferi, saopšteno je iz Demosa. 

"Naime, aktuelna borba za primat u korupciji između državne vlasti  i državnih institucija najvjernije ilustruje dubinu društvenog i moralnog pada zemlje. Iako to i sama javnost uočava, čak  se i sa zvaničnog nivoa potvrđuje da kriminalne grupe, dakle mafijaši i mafijašice, dijeluju u institucijama sistema, da su se dah podzemlja definitivno proširio na dio institucija koje bi trebalo budu garant pravne države", navodi se u saopštenju Demosa.

Iz te partije su dodali da će "nastaviti da na odgovoran način doprinose ozdravljenju duboko poremećenog, zapravo korupcionaški bolesnog društva, i to prije svega na dva plana".

"Prvo, Demos će i dalje na javno kredibilan način doprinositi demistifikaciji postojećeg degenerativnog stanja u zemlji i to u svim sferama društva. Drugo, Demos će nastaviti da ozbiljnim javnim djelovanjem doprinosi kredibilnosti snagama opozicione alternative koja mora da se građanima potvrdi kao kompetenenta i spremna da preuzme vođenje države na demokratskim principima. U tom smislu Demos će nastaviti da se zalaže za ojačavanje opozicionih snaga koje su spremne da sarađuju primarno na osnovu demokratskih I javno kulturnih pravila", kazali su iz Demosa.

Iz te partije su naveli da će se distancirati se od svih pokušaja promovisanja parcijalnih interesa na štetu onih zajedničkih, a to je prije svega smjena postojeće vlasti i konstitusanje Crne Gore kao pravne i demokrtske države - cilja za koji se u ovom tenutku, po njihovom uvjerenju, treba udruženo boriti svim institucionalnim i vaninstitucionalnim sredstvima.

"Kada su u pitanju promocije parcijalnih interesa i planova,  nerijetko u vrlo nezrelim formama pozivanja i davanja upustava pojedinih političkih i  parapolitičkih subjekata putem medija – što je gotovo uvjek bez opozicionog rezultata i nerijetko predstavlja davanje vjetra u leđa vladajućoj kasti na vlasti – Demos takve samopromocije neće ni  razmatrati niti na njih odgovarati", rekli su iz Demosa.

Iz te partije su poručili da kao i do sada ostaju otvoreni  i zalažu se za svaki vid saradnje i radne komunikacije na ravnopravnim osnovama vođeni interesima građana i zajedničkom cilju.

"Predsjedništvo se upoznalo sa izvještajem DRI o finansijskom poslovanju Demosa za 2018, konstatujući da se radi o dominantno  pozitvnim konstacijama, uz neke preporuke i zaključake koje proistuču iz nedovoljno definisanih rješenja u zakonima koji se odnose na materiju finansiranja političkih partija.Demos će, slično protekloj godini, nastaviti racionalno, zakonito i javno transparentno  vođenje finansijskih poslova stranke, ", kazali su iz Demosa.   

U saopštenju se navodi da je Predsjedništvo Demosa iniciralo plan djelovanja stranke u narednom periodu, s akcentom na dalje ozbiljno javno djelovanje Demosa koje je podređeno cilju korjenitih, progresivnih  promjena u zemlje koje bi omogućile konstituisanju Crne Gore kao pravne, ozbiljne, javno pristojne zemlje sa pravilima koja jednako važe za ssve njene građane.    

"Predsjedništvo je osudilo prekomjernu upotrebu sile prema lideru Prave Crne Gore i njegovim saradnicima, koji su imali uredno prijavljen I odobren protest te stranke", zaključuje se u saopštenju.


Vidi sve komentare