DPS najavio Fond koji već postoji - Vijesti.me
POVRŠNO ZNANJE O OSOBAMA SA INVALIDITETOM

DPS najavio Fond koji već postoji

Vujačić je upozorila da političke partije uopšteno i dalje osobe s invaliditetom vide kao nemoćne, nesamostalne i nesposobne da se bave sobom

Zorica Kovačević UMHCG
Zorica Kovačević UMHCG (Foto: Zoran Đurić)

Političke partije o pravima osoba s invaliditetom znaju površno i tako se njima i bave, smatra  izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom (UMHCG)  Marina Vujačić. Komentarišući izborne programe  ona navodi da u odnosu partija prema osobama sa invaliditetom  nema inovativnosti, niti oni prate razvoj i prioritete.

“Uglavnom su fokusirani na socijalna pitanja i 'zbrinjavanje', a dobar dio njih je pitanje 'prepisivačke politike' koja traje godinama", rekla je ona.

Najbolji primjer "prepisivačke politike" je program Demokratske partije socijalista (DPS), u kojem se, u dijelu “Socijalno odgovorna država”, navodi da će ta partija osnovati Fond za profesionalnu rehabilitaciju. Taj Fond već postoji i iz njega su nenamjenski potrošene desetine miliona eura.

"I ovaj i prethodni sastavi Vlade su od 2009. do kraja 2015. nenamjenski utrošili preko 40 miliona eura novca namijenjenog osobama s invaliditetom, a transparentnost utroška tih sredstava bila je jednaka nuli", kazala je Vujačić, ocjenjujući da  se DPS ni u Vladi ne bavi kontinuirano i sistemski pitanjima osoba s invaliditetom.

"Često to rade bez analiza i procjene uticaja određenih politika i mjera koje sprovode. Imajući u vidu nepristupačnost objekata u državnoj upravi, Vlada i državna uprava su u crnogorskom sistemu najveći diskriminatori osobe s invaliditetom", smatra ona.

Vujačić kao primjer navodi dio programa DPS koji se odnosi na vladavinu prava, gdje je predviđeno stvaranje uslova za nesmetan pristup osoba s invaliditetom svim objektima, sa posebnim akcentom na primarno identifikovane objekte. "DPS u tom dijelu konstatuje da će sprovoditi zakon i Akcioni plan prilagođavanja objekata za 2014. godine, u kojem je bilo identifikovano 13 prioritetnih objekata za tu godinu, a do sada je prilagođeno svega pet, za skoro tri godine sprovođenja, mimo svih planiranih rokova".

Vujačić je upozorila da političke partije uopšteno i dalje osobe s invaliditetom vide kao nemoćne, nesamostalne i nesposobne da se bave sobom. "Vide nas kao nekoga koga treba smjestiti u institucije i time završiti sa 'brigom o nama'. Tako se u nekoliko statuta i programa političkih partija može vidjeti da će se oni zalagati za otvaranje dnevnih centara i drugih vrsta smještaja", rekla je Vujačić, napominjući da neki dnevni centri, u koje je uloženo i preko 100.000 eura novca građana, ni danas ne rade u punom kapacitetu. 

Iako je koalicija “Ključ” u javnim nastupima najčešće pominjala osobe s invaliditetom, i u programima partija koje čine tu koaliciju - Demos, URA i SNP, kaže Vujačić, mogu da se nađu prethodno analizirane mjere. U toj koaliciji, tvrdi ona, makar znaju da Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom postoji, pa navode da će inicirati izmjene Zakona, kako bi sredstva iz Fonda bila namjenski utrošena. Iako je biračko pravo Ustavom garantovano svim punoljetnim državljanima koji imaju dvogodišnje prebivalište i poslovnu sposobnost, Vujačić napominje da je poslovna sposobnost oduzeta većini osoba s intelektualnim invaliditetom i nikada nije preispitana.
"U Hrvatskoj OSI sa djelimičnom poslovnom sposobnošću imaju pravo glasa, iako nemaju prava da budu birani. U Crnoj Gori nemaju uopšte pravo glasa, tako da je ovdje ne tako malom procentu građana uskraćeno pravo glasa, suprotno Konvenciji UN. Oduzimanjem poslovne sposobnosti, sva prava su pripala roditeljima, odnosno starateljima. Ni roditelji nisu često svjesni te diskriminacije", kaže Vujačić.

Socijaldemokrate u izbornom programu nigdje ne pominju OSI, dok Demokratska Crna Gora, OSI tretira kroz različite teme, pa i u dijelu koji se odnosi na elektronsku Crnu Goru, gdje navode da će pristupačnost e-servisima države biti obezbijeđena i svim osobama s invaliditetom.

Vujačić: Đukanović u izbornom  spotu koristi uvredljiv termin koji ukazuje na neravnopravnost

Kao jedan od primjera kako Demokratska partija socijalista ne poštuje osobe sa invaliditetom, Vujačić navodi video-poruku te partije, u kojoj njen i predsjednik Vlade Milo Đukanović kaže da će zapošljavati "lica sa posebnim potrebama". 

"U vrijeme kada država usvaja set zakona proisteklih kao obaveza Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom i pretpristupnih pregovora sa Evropskom unijom i time nam garantuje ljudska prava, dostojanstvo i poštovanje različitosti, predsjednik Vlade koristi termin koji je uvredljiv. 

“Takav govor je  degradirajući i ne govori upravo o ravnopravnosti osoba s invaliditetom, nego o njihovim posebnim potrebama, pa tako i o posebnoj potrebi za zapošljavanjem", kazala je Vujačić, navodeći da  je u slučaju Đukanovićeve i sličnih izjava trebalo da reaguju Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Zaštitnik ljudskih prava i sloboda.

Ona je podsjetila da novi Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom propisuje zabranu govora mržnje i omalovažavanja.