DPS prijavio da je potrošio preko 1.3 miliona, DF preko 900 hiljada... - Vijesti.me
PRIJAVILI AGENCIJI ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE

DPS prijavio da je potrošio preko 1.3 miliona, DF preko 900 hiljada...

Iz Agencije je rečeno da je kampanja, prema prijavama, sve učesnike izbora koštala više od 4 miliona eura

DPS izbori
DPS izbori (Foto: Savo Prelević)

Kampanja za parlamentarne izbore koštala je više od četiri miliona eura, pokazuju izvještaji koje su političke partije dostavile Agenciji za sprječavanje korupcije (ASK).

Dušan Drakić iz ASK-a, kazao je da je Demokratska partija socijalista za kampanju potrošila 1,38 miliona eura, Demokratski front (DF) 908 hiljada, Koalicija Ključ 380, Demokrate 278, a Socijaldemokrate 220 hiljada EUR.

Socijaldemokratska partija je potrošila 313,2 hiljade EUR, Pozitivna Crna Gora 253,4, Bošnjačka stranka 71,8 i koalicija Forca-DUA-AA 63,8 hiljada eura.

Drakić je rekao da će konačni izvještaji o utrošenim sredstvima za kampanju biti objavljeni najkasnije sjutra.

„Konkretno, na osnovu dostavljenih izvještaja političkih subjekata na parlamentarnom nivou, možemo zaključiti da je ova kampanja koštala nešto više od četiri miliona eura“, rekao je Drakić na konferenciji za novinare.

On je kazao da su u najvećim iznosu prikazani troškovi za reklame, reklamni materijal i oglašavanje. „Kod dva subjekta koja su prikazala ukupno najviše troškove u pitanju su iznosi od 750 odnosno 600 hiljada eura“.


Direktor ASK-a, Sreten Radonjić, kazao je da većina političkih partija nije poštovala odrebe zakona o finansiranju političkih subjekata.

„ASK je odmah reagovala na takvo ponašanje političkih subjekta i podnijela 57 prekršajnih postupaka protiv političkih subjekata koji nijesu ispunili odredbe zakona o finansiranju u izbornom procesu“, rekao je Radonjić.

On je pojasnio da se prijave odnose na neotvaranje posebnog žiro računa za finansiranje, nedostavljanje potpunih podataka prema ASK-u, nedostavljanja izvještaja o cijeni reklamiranja i dobijanja prostora za reklamu, odnosno eventualno dobijenih popusta.

Radonjić je kazao da od ministara u Vladi izbornog povjerenja kao ni od kontrola koji su bili postavjeni „po dubini“ radi sprječavanja zloupotreba državnih resura u političke svrhe nijesu dobili nijednu prijavu za zloupotrebu državnih resursa.

„To nam ukazuje da zloupotrebe državnih resursa u izbornom prosecu nije ni bilo i nije bilo nijedne prijave od onih koji su najviše bili zaduženi da prijave eventualne zloupotrebe u ministarstvima finansija, rada, unutrašnjih poslova, poljoprivrede“, ocijenio je Radonjić.

Kako je dodao, Mreža za afirmaciju nevlading sektora je podnijela preko dvije hiljade prijava o navodnim zloupotrebama u izbornom procesu.

„Sve su prijave bile neosnovane i neargumentovane. To je nama predstavljalo opterećenje za rad u ovom periodu“, naveo je Radonjić.

On je rekao da će u narednih 30 dana ASK da izvrši kontrolu i analizu kompletne dostavljene dokumentacije i nakon toga će da odluče da li će sprovesti mjere potpunog ili trajnog ograničenja budžetskih sredstava za one subjekte koji su dostavili netačne podatke i koji su koristili sredstva suprotno odredbama zakona o finansiranju političkih subjekata.

„Kratak nam je rok, imamo sedam dana da pregladmo čitavu dokumentaciju i izvršimo uvid i analize i da nakon toga u roku od sedam dana obavjestimo građane da li će biti izricanje mjera, što ASK ima mogućnost, privremene ili potpune obustave budžetskih sredstava“, rekao je Radonjić.

Prema njegovim riječima, ASK će za 30 dana imati konačan izvještaj.

Na pitanje da li su neke opozicione partije finansirane iz inostranstva, Radonjić je kazao da je ASK uvidom u dokumentaciju i tokom praćenja izbornog procesa konstatovao da "postoje snažne indicje da su pojedine političke partije trošile više sredstava nego što su prikazale i što su mogle dobiti iz budžeta i od donacija".

„Ja ne mogu reći koja partija, koji iznos i iz kojih država su finansirani i da li su finasirani, ali sve informacije koje smo imali u tom pravcu dostavili smo nadležnim institucijama. Postupak protiv određenih političkih subjekata je u toku i zbog toga ne mogu preciznije govoriti o tome“, naveo je Radonjić.

On je dodao da postoji velika razlika između prihoda i rashoda jednog političkog subjekta,a to je DF. „Prihodi su oko 62 hiljade, a trošak preko 908 hiljada eura“

„Raspolažemo i informacijama da će biti nekih političkih subjekata koji će „ispunuti uslov iz zakona“ da im bude izrečena mjera trajne ili privremene obustave budžetskih sredstava do okončanja postupka“, dodao je Radonjić.

Samostalni savjetnik u ASK-u, Goran Durutović, rekao je da su toj instituciji, kada su u pitanju parlamentarni izbori, izvještaje u zakonskom roku dostavilo 13 partija.

„Od preostala četiri politička subjekta dva su izvještaj dostavila u elektronskoj formi, ali ne i u štampanoj. Izvještaje nijesu dostavili Srpska stranka i Alternativa“, precizirao je Durutović.

On je naveo da, kada su u pitanju lokalni izbori, Agenciji je dostavljeno 25, od potrebnih 31 izvještaja.

Durutović je poručio da će ASK danas pokrenuti prekršajne postupke protiv svih političkih subjekta koji su učestvovali na parlamentarnim i lokalnim izborima, a koji nijesu u zakonskom roku dostavili izvještaje o prikupljenim i utrošenim sredstvima u kampanji.