Đukanović: Iskoračili smo u krug novih civilizacijskih vrijednosti - Vijesti.me
"VANDREDNI NAPORI ĆLANOVA VLADE"

Đukanović: Iskoračili smo u krug novih civilizacijskih vrijednosti

Đukanović je ocijenio da će odluka članica NATO-a imati uticaj i na proces evropskih integracija, ali i da će pomoći crnogorskom društvu

Milo Đukanović
Milo Đukanović (Foto: Savo Prelević)

Crna Gora je, dobijanjem poziva u NATO, iskoračila u krug novih civilizacijskih vrijednosti, koje nikada nijesu bile imanentne balkanskim društvima, ocijenio je premijer Milo Đukanović na sjednici Vlade.

Kako je saopšteno nakon sjednice, on je zahvalio članovima Vlade i njihovim saradnicima na vanrednim naporima koji su rezultirali dobijanjem poziva u NATO, rekavši da postoje razlozi da svi budemo ispunjeni i ponosni.

„Umjesto uobičajenih kritika svih nas, ovog puta izražavam poštovanje i zahvalnost članovima Vlade i vašim saradnicima koji su doprinijeli da se ostvari ovo izuzetno dostignuće“, rekao je Đukanović.

On je dodao da „od jučerašnjeg dana u Crnoj Gori više ništa neće biti isto“.

„Iskoračili smo u krug novih civilizacijskih vrijednosti koje nikada nijesu bile imanentne balkanskim društvima. Sjedamo za sto sa vodećim zemljama svijeta“, kazao je Đukanović.

On je naglasio da posao u Crnoj Gori pozivnicom u NATO nije završen, i da jučerašnji čin treba da bude novi podsticaj za rad u periodu do verifikacije odluke.

Đukanović je ocijenio da će odluka članica NATO-a imati uticaj i na proces evropskih integracija, ali i da će pomoći crnogorskom društvu.

„Poziv Crnoj Gori pomaže da prepoznamo svoje deficite, da sa više senzibiliteta gledamo na različitosti sa kojima živimo i da na taj način uspješnije savladavamo izazove sa kojijma se suočavamo i da tako doprinosimo stabilnosti. Jer, bez stabilnosti Balkana, nema stablnosti Evrope, bez stabilnosti Balkana nema prosperiteta ni jedne od država regiona“, zaključio je Đukanović.

Vlada je na sjednici donijela Smjernice za jačanje međuinstitucionalne saradnje, nevladinih organizacija i lokalnih zajednica, u cilju sprečavanja i suzbijanja nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

„U cilju smanjenja problema rodno zasnovanog nasilja, Smjernice čine skup aktivnosti usmjerenih ka različitim činiocima i ciljnim grupama, koje su kreirane na osnovu aktuelnih potreba i problema, kao i odgovora koji su dobijeni od relevantnih institucija“, kaže se u saopštenju.

Vlada je usvojila Informaciju o dodjeli i realizaciji šema stipendiranja za doktorske i post-doktorske studije - Realizacija projekta „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost Crne Gore (INVO)“.

Usvojen je i Izvještaj o aktivnostima na razvoju Nacionalnog okvira kvalifikacija, čije uspostavljanje ima za cilj uporedivost kvalifikacija u Crnoj Gori sa onim u drugim zemljama, što crnogorskim građanima sa kvalifikacijama stečenim u Crnoj Gori omogućava mobilnost u oblastima obrazovanja i zapošljavanja.