Lukšić: Moramo da pravimo teške rezove - Vijesti.me
lukšić u un

Lukšić: Moramo da pravimo teške rezove

Premijer je na Generalnoj debati UN zagovarao stvaranje novih i zdravih osnova za dalje snaženje ekonomije

Premijer Igor Lukšić rekao je u Njujorku da je ekonomska i finansijska kriza u jednom trenutku narušila pozitivan ekonomski napredak Crne Gore, ali da je primjenom antikriznog paketa mjera oslabljen njen uticaj i zaustavljen trend pada ekonomije.

Kriza je potvrdila, smatra on, da su osnovne smjernice ekonomske politike Crne Gore usmjerene na dalju stabilizaciju javnih finansija, unapređenje poslovnog ambijenta i strukurne reforme, dobro postavljene.

„Pored toga što smo postali sasvim svjesni činjenice da ćemo u traženju odgovora na krizu morati da pravimo teške i nepopularne rezove kako bi omogućili stvaranje novih i zdravih osnova za dalje snaženje ekonomije, dobili smo još jednu potvrdu da djelovanje samo jednog aktera, ma koliko on uspješan bio, nije dovoljno“, kazao je Lukšić na Generalnoj debati 66. zasjedanja UN, posljednjeg dana posjete Njujorku.

Kandidatura za članstvo u SB 2025-2026

Crna Gora podržava pragmatično orijentisane reformske tokove u UN i posebno je, kao mala zemlja, zainteresovana za jačanje autoriteta i uloge Generalne skupštine, ali i drugih glavnih organa UN-a, kazao je premijer.

Istakao je da u tom smislu, jačanje reprezentativnosti Savjeta bezbjednosti, i obezbjeđenje još jednog mjesta za istočnoevropsku grupu u kategoriji nestalnog člana, mora rezultirati funkcionalnim jačanjem ovog organa, kao i jačanjem njegove efikasnosti, odgovornosti i kredibilnosti u skladu sa Poveljom UN.

Susret Lukšića sa njemačkim šefom diplomatije Gidom Vesterveleom, najavljen za petak, pa odložen za subotu, nije održan
Crna Gora je istakla svoju kandidaturu za članstvo u Savjetu bezbjednosti za 2025-2026.

Crna Gora je, u kontekstu regionalne saradnje, predsjedavanjem najvažnijim regionalnim inicijativama, doprinijela stabilnosti u Jugoistočnoj Evropi, rekao je Lukšić.

„Doprinos izgradnji međusobnog povjerenja i jačanju svih oblika saradnje je nešto čemu ćemo u Crnoj Gori uvijek biti posvećeni. Naš uspjeh i uspjeh zemalja regiona je i uspjeh Evrope“.

Crna Gora, kao član UN-a i pouzdan međunarodni partner, rekao je premijer, u skladu sa svojim mogućnostima aktivno učestvuje u UN mirovnim misijama u Liberiji i na Kipru.

Palestinski čvor: Samo bez nasilja

„Učešćem u NATO ISAF Misiji dajemo neposredan doprinos naporima međunarodne zajednice u obezbjeđenju trajnog mira u Avganistanu istovremeno pružajući podršku globalnim naporima u borbi protiv terorizma. U EU Misiji ATALANTA smo se pridružili borbi protiv piratstva čije su posljedice osjetili i crnogorski pomorci“.

Lukšić je čestitao Južnom Sudanu na nezavisnosti i punopravnom članstvu u UN
Premijer je izrazio podršku Crne Gore demokratskim promjenama na sjeveru Afrike i mirnom rješavanju sporova na svim aktuelnim žarištima.

Dotakao se i izraelsko-palestinske krize, rekavši da je urgentno postizanje mirovnog sporazuma u obostranom interesu.

„Samo obostrano suzdržavanje od nasilnih akcija otvoriće put povjerenju i sveobuhvatnom rješenju bliskoistočnog pitanja, koje će na korist obije međunarodno priznate strane Izrael učiniti bezbjednom državom, a Palestini stvoriti uslove i otvoriti mogućnost stvaranja stabilne države.“

Crna Gora, takođe, podržava sve rezolucije Savjeta bezbjednosti i akcije međunarodne zajednice u cilju zaustavljanja kršenja ljudskih prava i ispunjavanja legitimnih aspiracija naroda, prije svega u Libiji i Siriji.

Protiv razvoja nuklearnog oružja

Naglasio je važnost uloge i podržao rad Međunarodnog krivičnog suda, ali i posebno osnovanih tribunala, naročito kada su u pitanju sistematska kršenja osnovnih ljudskih prava i sloboda.

Crna Gora podržava nuklearnu neproliferaciju i protivi se daljem širenju broja država koje posjeduju nuklearno naoružanje, rekao je Lukšić.

Istakao je da je Crna Gora ratifikovala Konvenciju o zabrani kasetne municije i da je nepunu godinu nakon njenog stupanja na snagu uništila sve rezerve ovog tipa oružja.

Prema Lukšićevom mišljenju, borba protiv klimatskih promjena zahtjeva globalan, koordinisan i odlučan međunarodni odgovor. Naveo je da su mogući mnogobrojni negativni efekti promjene klime koji mogu uticati na Crnu Goru: porast nivoa mora, temperature i biološku raznovrsnost.

Lukšić je čestitao Južnom Sudanu na nezavisnosti i punopravnom članstvu u UN. Južni Sudan je, prije dva mjeseca, naslijedio Crnu Goru na mjestu najmlađeg člana svjetske organizacije.

Bez susreta sa Vesterveleom

Premijer je posjetu Njujorku završio susretom sa generalnim sekretarom UN Ban Ki-munom.

Susret Lukšića sa njemačkim šefom diplomatije Gidom Vesterveleom, najavljen za petak, pa odložen za subotu, nije održan.

Novinari su od savjetnika premijera dobili šturo objašnjenje da su se dvojica lidera sastala na prijemu kod Ban Ki-muna te da su imali kraći neprotokolarni razgovor.