Marković: Ne čini mi se logičnim da nevladin sektor bude po pravilu antivladin - Vijesti.me
"OTVOREN, BESKOMPROMISAN DIJALOG DA VODIMO UNUTAR RADNIH GRUPA"

Marković: Ne čini mi se logičnim da nevladin sektor bude po pravilu antivladin

"Radovalo bi me kada bih od vas čuo i da li prepoznajete sve potencijale civilnog društva i da li ih odvajate od parapolitičkog djelovanja jednog broja NVO"

Marković
Marković (Foto: Vlada Crne Gore)

Predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković kazao je danas da ponekad ima utisak da predstavnici crnogorskih NVO do kraja transparentno brane i zastupaju svaku poziciju evropskih pregovarača, zaboravljajući da su oni zapravo članovi, figurativno rečeno, crnogorskog tima, saopšteno je iz Kabineta predsjednika Vlade.

"Dakle, bilo bi logično da smo mi jedan tim, a da EU ima svoj tim. Kažem, stičem utisak da se ne ponašamo uvijek tako i sugerišem da otvoren, beskompromisan dijalog vodimo unutar radnih grupa i da na osnovu takvog dijaloga dolazimo do zajedničke platforme, koju ćemo onda zajedno i braniti u dijalogu sa partnerima iz Brisela", rekao je Marković na otvaranju okruglog stola "Saradnja Vlade i NVO u procesu pristupanja EU" koji je organizovao Generalni sekretarijat Vlade.

On je poručio da je nedvosmisleno spreman za saradnju i puno razumijevanje za ulogu i značaj civilnog sektora, i pozvao je predstavnike NVO da iznesu prigovore na Vladu i premijera u kontekstu saradnje sa njima.

"Radovalo bi me kada bih od vas čuo i da li prepoznajete sve potencijale civilnog društva i da li ih odvajate od parapolitičkog djelovanja jednog broja NVO. Čini mi se nelogičnim da Vlada baš svakom prilikom i na svakoj temi bude na udaru kritike i da se ne registruju njeni rezultati na planu ekonomskog rasta, finansijske stabilnosti, smanjene nezaposlenosti", kazao je Marković.

On je dodao da mu se ne čini logičnim ni da iz istih NVO krugova redovno stiže podrška onom dijelu vlasti koji je oličen u opozicionim partijama.

"Ne govorim naravno o ukupnom NVO sektoru, ali dakle ne čini mi se logičnim da nevladin sektor bude po pravilu antivladin", kazao je Marković.

On je kazao da je Vlada svjesna značaja civilnog društva za proces pristupanja Crne Gore EU i da je Vlada zato iskreno okrenuta ka kontinuiranom unapređenju direktnog dijaloga između Vlade i civilnog društva.

"Čvrstog sam stava da vaša specifična znanja, praktično iskustvo i kritičko viđenje stvari, uokvireno u konkretne i konstruktivne predloge, mogu podići kvalitet i brzinu našeg pregovaračkog procesa", rekao je Marković.

Izrazivši očekivanje da će današnji dijalog biti koristan i za Vladu i za NVO sektor, Marković je ponovio apel upućen i civilnom sektoru i političkim partijama: ujedinimo naše potencijale, znanje i snagu da zajedničkim pregnućem ostvarimo trenutno najvažniji nacionalni cilj – priključenje EU.

"Apelujem da obnovimo povjerenje u zajednički rad, jer samo tako možemo pojačati sinergiju svih crnogorskih potencijala. To možda nije jedini, ali je bez ikakve dileme najsigurniji i najbrži put do našeg članstva u EU", istakao je Marković.

Osvrćući se na učestalost međusobnog dijaloga, predsjednik Vlade Crne Gore je kazao da to ukazuje da je tema integracija aktuelna i inspirativna kao da ni Vlada ni NVO nijesu zadovoljni u potpunosti nivoom ostvarene saradnje. 

Marković je rekao da Crna Gora ulazi u novu, zahtjevniju fazu zatvaranja pregovora kao i da se, nakon evropskih izbora, mijenja rukovodeća struktura u Briselu.

"Vjerujemo, naravno, da će strategije i opredjeljenja EU kada je riječ o proširenju na Zapadni Balkan ostati nepromijenjeni, ali je činjenica da ponekad puno toga zavisi i od ličnog angažmana i posvećenosti onih koji će dobiti priliku da tu strategiju i ta opredjeljenja sprovode u život", kazao je Marković i dodao da vjeruje da postoji značajan prostor za sinergiju naših potencijala na ovom pitanju.

Marković je kazao da je Crna Gora prva od svih država koje su pregovarale sa EU, u svoju pregovaračku strukturu uključila u značajnoj mjeri NVO, te da broj predstavnika civilnog društva nije smanjivan prilikom nedavne racionalizacije pregovaračke strukture.

"Tom odlukom, Vlada je zapravo pokazala da je zaista otvorena za sve predstavnike civilnog društva, kroz njihovo direktno učešće u radnim grupama za pregovore“, rekao je Marković i dodao da primjećuje da se određeni broj predstavnika NVO ne pojavljuje na sastancima radnih grupa, dok se na poziv šefova radnih grupa redovno odazove manje od polovine ukupnog broja predstavnika NVO.

Premijer je kazao da bi volio da od čuje objašnjenje za to, jer smo svjedoci da, umjesto da se rasprava vodi u okviru radnih grupa, gdje se direktnim angažmanom može doprinijeti konkretnom i argumentovanom unaprjeđenju javnih politika, dio NVO bira medijski prostor za artikulisanje svojih, najčešće političkih umjesto ekspertskih stavova.

"Smatram da ovakav pristup ne doprinosi poboljšanju stanja u pregovaračkom procesu za koji su NVO preuzele obavezu u okviru radnih grupa", poručio je Marković.


Vidi sve komentare