Martinović: Pažin opstruira borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije - Vijesti.me
POTPREDSJEDNIK DEMOKRATA OPTUŽIO MINISTRA PRAVDE

Martinović: Pažin opstruira borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije

Martinović
Martinović (Foto: Demokratska Crna Gora)

Potpredsjednik Demokratske Crne Gore Vladimir Martinović optužio je danas ministra pravde Zorana Pažina da opstruira borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.

"Slijedeći ustvanu poziciju Državnog tužilaštva i nadležnosti koje su mu utvrđene Zakonom o Državnom tužilaštvu i Zakonom o Specijalnom državnom tužilaštvu, logično se nameće zaključak, da u vrhu prioriteta Vlade Crne Gore mora biti obezbjeđivanje optimalnih uslova za njegov rad, kako prostornih, tako i kadrovskih, materijalnih i svakih drugih. Međutim, stvari ni izbliza nijesu takve. Podsjećam, u Izvještaju o radu Državnog tužilaštva za 2014. godinu koji je dostavljen Skupštini Crne Gore, dramatično je ukazano na problem sa kojim se susrijeće Državno tužilaštvo: nedostatak poslovnog prostora koji limitira učinke u njegovom radu. Tužilački savjet i Državno tužilaštvo u Izvještaju o radu za 2015. godinu, ponovo konstatuju da je „...Poslovni prostor koji koriste VDT, SDT, Više državno tužilaštvo u Podgorici i Sekretarijat Tužilačkog savjeta nedovoljan i neadekvatan u odnosu na potrebe ovih organa, kako zbog nedostajućeg prostora, tako i zbog brojnih problema sa stanovišta bezbjednog i adekvatnog vršenja poslova ovih organa...“ , zbog čega su tražili „...hitno rješavanje nedostajućeg prostora za Državno tužilaštvo...“ I u Izvještaju o radu za 2016. godinu Tužilački savjet i Državno tužilaštvo tražili su „...hitno preduzimanje mjera na rješavanju nedostajućeg prostora za rad tužilaštva...", istakao je Martinović.

On je dodao da posebno želi da ukaže na to što, uprkos činjenici da se ništa nije preduzelo na rješavanju problema nedostajućeg poslovnog prostora za rad Državnog tužilaštva, u Izvještaju o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva za 2017. godinu više se ne zahtijeva "hitno preduzimanje mjera", već se vrlo pomirljivo i trpeljivo kaže: "mjerama i aktivnostima zakondavne i izvršne vlasti nužno je pristupiti rješavanju nedostajućeg prostora za rad Državnog tužilaštva i Specijalnog tužilaštva..."

"Skandalozna je činjenica da ni četiri godine od donošenja ocjene Skupštine Crne Gore da je „...u cilju kvalitetnijeg ostvarivanja obaveza iz procesa evroatlanskih integracija i izgradnje pravnog i pravičnog društva, neophodno stvaranje prostornih i drugih uslova za rad Tužilačkogsavjeta, Specijalnog DT i Sekretarijata tužilačkog savjeta...“, Vlada i resorni ministar pravde Pažin nijesu učinili gotovo ništa da se ovaj problem riješi. Ministar Pažin se time što je tek prošle godine, odnosno tri godine nakon citiranih ocjena Skupštine Crne Gore o nužnosti rješavanja ovog problema, formirao Komisiju za izradu projektnog zadatka, jasno deklarisao da mu je rješavanje problema obezbjeđenja optimalnih prosotornih uslova za rad Državnog tužilaštva na margini prioriteta. Očigledno je takav ignorantski odnos prema ovom pitanju nametnuo i Vladi Crne Gore koja na Jedinstvenoj listi prioritenih infrastrukturnih objekata Vlade Crne Gore, projekat izgradnje zgrade Državnog tužilaštva, u pogledu pripremljenosti za realizaciju ocjenjuje sa 2C, čime se po metodologiji o pripremljenosti projekta za početak realizacije označavaju projekti sa najnižim stepenom pripremljenosti za početak njihove izgradnje", rekao je Martinović.

On je kazao i da ignorantskim odnosom prema potrebi obezbjeđivanja adekvatnih prosotornih uslova za rad Državnog tužilaštva, kao značajnoj pretpostavci za njegov efikasan rad, aktuelna vlast se jasno deklariše da efikasan i profesionalan rad Državnog tužilaštva nije na agendi njenih prioriteta.

"Kao direktnu posljedicu neodgovornog odnosa Vlade prema predmetnom problemu, sa čime se očigledno saglašavaju VDT i Glavni specijalni tužilac, imamo neefikasan rad Državnog tužilaštva. Posebno je društveno opasno što se višegodišnjim neodgovornim i neopravdanim ignorisanjem problema neadekvatnih uslova u kojim radi Državno tužilaštvo, posebno Specijalno DT, ostavlja prostor čelnim ljudima Državnog tužilaštva da to koriste kao izgovor za nepostignute rezultate i u slučajevima kada nedostatak poslovnog prostora nije mogao biti tolika smetnja za efikasan rad ovog državnog organa. Višegodišnje ignorisanje predmetnog problema, uprkos zaključcima Skupštine Crne Gore od prije četiri godine, nedvosmisleno potvrđuje da Vlada nije posvećena efikasnoj borbi protiv svih vidova kriminaliteta, a posebno protiv korupcije i organizovanog kriminala", zaključio je Martinović.


Vidi sve komentare