Na službena putovanja crnogorskih parlamentaraca potrošeno 44.246 eura - Vijesti.me
SEKULIĆ I STANIŠIĆ NAJVIŠE POTROŠILI

Na službena putovanja crnogorskih parlamentaraca potrošeno 44.246 eura

Skupštinu su najviše “koštali” predsjednik Odbora za ekonomiju Predrag Sekulić, za čijih 13 putovanja je izdvojen 8. 571 euro i doskorašnji predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu, Obrad Stanišić, koji je putovao za 6.917 eura

Skupština Crne Gore
Skupština Crne Gore (Foto: Luka Zeković)

Službena putovanja rukovodilaca parlamenta i predsjednika radnih tijela u prvih šest mjeseci tekuće godine, koštala su Skupštinu Crne Gore 44.246 eura.

Podaci, koji su dostavljeni “Vijestima” na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, pokazuju da je najviše novca izdvojeno za putovanja predsjednika Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Predraga Sekulića (DPS) i njegovog partijskog kolege i doskorašnjeg predsjednika Odbora za bezbjednost i odbranu, Obrada Stanišića.

Sekulićevih 13 službenih putovanja koštala su 8. 571, a Stanišićevih osam - 6.917 eura.

Putovao u Brisel, Strazbur, Pariz, Oslo: Sekulić
Putovao u Brisel, Strazbur, Pariz, Oslo: Sekulić(Foto: Savo Prelević)

Predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet je putovao u Strazbur, gdje je prisustvovao ljetnjem i januarskom zasjedanju Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope (PSSE) i učestovao na seminaru o budžetskim procedurama Savjeta Evrope.

Službeno je putovao i u Ljubljanu u studijsku posjetu o urbanoj mobilnosti, u Tiranu na Regionalnu konferenciju državnih revizorskih institucija i mreže parlamentarnih odbora za ekonomiju, finansije i evropske integracije Zapadnog Balkana, u Prištinu na konferenciju “Parlamnetarni nadzor nad javnim finansijama”, Skoplje, gdje je učestvovao u radu Ad hoc odbora PSSE. U Beogradu je prisustvovao Regionalnoj konferenciji “Parlamentarni bojkot u parlamentima zemalja Zapadnog Balkana”, u Varšavi - Regionalnoj konferenciji Parlamentarne mreže za politike dijaspore, Parizu - sjednici Komiteta za socijalna pitanja, zdravstvo i održivi razvoj, Oslu - na seminaru “Važnost jakih institucija”. Dva puta je službeno putovao u Brisel, gdje je prisustvovao “Evropskoj parlamentarnoj nedjelji” i konferenciji “Komuniciranje sa građanima: Kako razviti sveobuhvatnu komunikacionu strategiju parlamenta”.
Obrad Stanišić je službeno putovao u Bukurešt u posjeti Odboru za odbranu, javni red i nacionalnu bezbjednost predstavničkog doma Rumunije, u Beograd, gdje je učestvovao na regionalnoj radionici o reformi i upravljanju sektorom bezbjednosti u Jugoistočnoj Evropi, Bratislavu - na proljećnje zasjedanje Parlamentarne skupštine (PS) NATO. U Antaliji je učestvovao u radu 99-og “Roze Roth” seminara PS NATO i seminara mediteranske i srednjoistočne specijalne grupe, u Zagrebu na sastanku stalnog komiteta PS NATO, Skoplju u posjeti Komitetu za ekonomiju i bezbjednost, Strazburu na sastanku Parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje (POSP) i u Brisel na PS NATO.

Nakon Sekulića i Stanišića, najviše je potrošeno za osam putovanja predsjednika Skupštine Crne Gore Ivana Brajovića(SD), čija su službena putovanja u prvih šest mjeseci ove godine koštala 6.981 euro. Brajović je boravio u zvaničnoj posjeti Sloveniji, Mađarskoj i Vatikanu, a učestvovao je i na plenarnom zasjedanju Parlamentarne skupštine Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP) u Sarajevu, konferenciji predsjednika parlamenata zemalja EU u Beču, konferenciji predsjednika parlamenata Jadransko - jonske inicijative u Budvi, na sastanku POSP-a u Strazburu i u Vašingtonu na molitvenom doručku.

Deset putovanja potpredsjednika Skupštine Genci Nimanbegua (Forca) koštala su Skupštinu 6. 409 eura. Nimanbegu je putovao u Viljnus u uzvratnu posjetu Grupi prijateljstva Skupštine sa parlamentom Litvanije, Bratislavu na proljećnje zasjedanje PS NATO, Plav na sastanak sa građanima, Prištinu na konferenciju “Parlamentarni nadzor nad javnim finansijama”, Brisel na “Roze Roth” seminar PS NATO, Zagreb - na sastanak stalnog komiteta PS NATO, Budvu - na konferenciju predsjednika parlamenata Jadransko-jonske inicijative, Oslo na seminar “Važnost jakih institucija”, Tiranu na inauguralnu aktivnost drugog Samita albanske dijaspore i u Brisel na PS NATO.

Na putovanja drugog potpredsjednika Skupštine, Branimira Gvozdenovića (DPS), iz budžeta je potrošeno 1. 275 eura, za put u Vašington na molitveni doručak.

Za putovanja predsjednika Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Radula Novovića (DPS) iz budžeta je potrošeno 3.811 eura. Novović je službeno putovao u Sarajevo, gdje je prisustvovao plenarnom zasjedanju SEECP-a, u Prag u radnu posjetu poslaničkom domu Parlamenta Češke, u Varšavu u studijsku posjetu Sajmu Poljske, Bukurešt na šestu dunavsku parlamentarnu konferenciju i u Budvu na konferenciju predsjednika parlamenata Jadransko-jonske inicijative.

Sedam službenih putovanja poslanika DPS-a i predsjednika Odbora za međunarodne odnose Andrije Nikolića (DPS) koštala su 2.868 eura. Nikolić je putovao u Viljnus u uzvratnu posjetu Grupi prijateljstva Skupštine sa parlamentom Litvanije, Ankaru i Istanbul u uzvratnu posjetu Odboru za vanjske poslove Velike narodne Skupštine Turske, Budvu na 2BS Forum i na konferenciju predsjednika parlamenata Jadransko-jonske inicijative, Brisel na sastanak sa zvaničnicima EU, Sremske Karlovce na sastanak sa predstavnicima iseljenika iz Srbije i u Tiranu, u uzvratnu posjetu parlamentu Albanije.

Za tri službena putovanja predsjednika Ustavnog odboraMiodraga Vukovića (DPS) utrošeno je 2.596 eura. On je putovao u Buenos Ajres, gdje je učestovavao na Trećem međunarodnom parlamentu za mir i toleranciju, Budimpeštu i Sarospatak na sastanak opšteg odbora za pitanja kulture “CEI-PD” i u Sofiju, gdje je učestvovao na redovnom sastanku Opšteg odbora za politička i unutrašnja pitanja CEI-PD.

Službena putovanja predsjednika Odbora za evropske integracije Slavena Radunovića (DF) koštala su 1.976 eura. On je putovao u Bukurešt na plenarno zasjedanje Odbora za evropske poslove parlamenata EU, Beograd na XV konferenciju odbora za evropske integracije država učesnica Procesa stabilizacije i pridruživanja jugoistočne Evrope i u Oslu na seminar “Važnost jakih institucija”.

Nešto manje, 1.225 eura, utrošeno je za službena putovanja predsjednika Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Suada Numanovića (DPS). On je išao u studijske posjete Zagrebu i Ljubljani.

Službena putovanja predsjednika Administrativnog odbora Ljuiđa Škrelje (DPS) koštala su 1.119 eura. Škrelja je putovao u Beč na godišnju diskusiju o OEBS-ovom Kodeksu ponašanja u političko-vojnim aspektima bezbjednosti, u Strazbur na sastanak POSP-a i u Tiranu u uzvratnu posjetu parlamentu Albanije.

Najmanji trošak napravili Duković, Drobnjak i Šćepanović

U prvih šest mjeseci najmanje su za službena putovanja potrošili predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode Halil Duković (DPS), predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak (DPS) i doskorašnja predsjednica Zakonodavnog odbora Marta Šćepanović (PDS). Skupština je za Dukovićevo putovanje u izvratnu posjetu Parlamentu Albanije potrošila 105 eura, a za službeno putovanje Nade Drobnjak u Budvu i Zagreb 140 eura. Za službeni put Šćepanovićeve na sastanak POSP-a u Strazbur, Skupština je potrošila 247 eura.
Troškove za službena putovanja u prvih šest mjeseci 2019. nijesu imali doskorašnji predsjednik Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Željko Aprcović (DPS), predsjednik Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Petar Ivanović(DPS) i predsjednik Odbora za antikorupciju Predrag Bulatović(DF).


Vidi sve komentare