Obogatili se, pa su naivni - Vijesti.me
ŠTA SA PREPORUKOM EK

Obogatili se, pa su naivni

“Posao provjere porijekla i oduzimanja imovine mora se povjeriti nekom nezavisnom tijelu”

Čelnici DPS-a
Čelnici DPS-a (Foto: Vesko Belojević)

Među efikasnim mehanizmima za borbu protiv korupcije je provjera porijekla i konfiskovanje neobjašnjivo stečene imovine.

Crna Gora, čiji se veliki broj javnih funkcionera osjetno obogatio od stupanja na političku scenu, zato treba da kriminalizuje nezakonito bogaćenje. 

Takav stav zastupaju u Demokratskom frontu i MANS-u, ali resorno Ministarstvo pravde tvrdi da kriminalizovanje neosnovanog bogaćenja nije nužno.

Koordinator MANS-a Vuk Maraš podsjeća da svi relevantni međunarodni subjekti, a nedavno ponovo i EU, vide da u Crnoj Gori nema pravosnažnih presuda za korupciju i organizovani kriminal.

EK je zato u Izvještaju o napretku predložila Crnoj Gori da kodifikuje djelo nezakonitog bogaćenja u skladu sa Konvencijom UN, kako bi se stvorio još jedan mehanizam koji bi doveo do rezultata u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, navodi aktivista NVO.

Poslanik DF-a Koča Pavlović rekao je “Vijestima”  da se posao provjere porijekla i oduzimanja imovine mora povjeriti nekom nezavisnom tijelu koje ima nesporan javni kredibilitet. 

"A da bi se neobjašnjivo stečena imovina mogla plijeniti, njeno posjedovanje mora biti krivično sankcionisano. Eto to je logika koja stoji u pozadini zahtjeva koji se nalazi u nedavno objavljenom Izvještaju EK o napretku. Takav stav je ranije iznosila i ambasada SAD," dodaje on.

Maraš podsjeća da je ta organizacija nekoliko puta pokušavala da inicira donošenje zakonskog rješenja koje bi sadržalo takve odredbe, ali su uvijek nailazili na otpor Ministarstva pravde. Oni su tvrdili, kaže
on, kako država ima navodno dovoljno mehanizama da se bori protiv nezakonitog bogaćenja, iako nisu htjeli da navedu koji su to. 

Maraš

Iz Ministarstva pravde ranije je "Vijestima" saopšteno da član Konvencije UN o korupciji, koji propisuje da država treba da razmotri kriminalizovanje bogaćenja bez osnove, nije obavezan, već fakultativan.

"Iako kriminalizovanje nezakonitog bogaćenja formalno nije obavezno za potpisnice Konvencije UN, za Crnu Goru to očigledno jeste obavezno jer se nametnulo kao preporuka iz procesa evropskih integracija i to je nešto što EU od nas očekuje," kazao je Maraš. 

Pavlović procjenjuje da Vlada neće prihvatiti ove zahtjeve: "Čelnici režima nijesu u stanju da objasne kako su stekli najveći dio imovine koju posjeduju. Ovo protivljenje Vlade jeste nagovještaj onoga što će uslijediti - režim neće prihvatiti nikakve zahtjeve koji mogu ugroziti ono što su čelnici režima popljačkali, a EK će biti prinuđena da aktivira klauzulu balansa," rekao je Pavlović.

Golim okom vidljivo da to nijesu zaradili

Vuk Maraš (MANS) je kazao da u Crnoj Gori postoji neobjašnjivo veliki broj funkcionera koji stil života i svoju imovinu ne mogu objasniti zvanično prijavljenim prihodima.

"Svakome u Crnoj Gori je jasno da oni sa tim što zvanično prihoduju ne mogu da žive na takav način. To je jedan od razloga zbog kojeg je potrebno početi sa češljanjem imovine funkcionera i oduzeti sve
ono za što ne postoji dokaz da je zakonito stečeno," zaključio je Maraš.