"Podgorica za 21. vijek": Izgradnja Gradske bolnice prioritet nove lokalne vlasti - Vijesti.me
ZDRAVSTVENI SISTEM KAO OGLEDALO DRUŠTVA

"Podgorica za 21. vijek": Izgradnja Gradske bolnice prioritet nove lokalne vlasti

Izgradnjom Gradske bolnice se, smatraju, ne bi samo riješio problem smještajnih kapaciteta u Kliničkom centru, već bi se otklonili i brojni drugi problemi u crnogorskom zdrastvu

Vladimir Čađenović
Vladimir Čađenović (Foto: Koalicija za 21. vijek)

Zdrastveni sistem države je ogledalo njenog društva i pokazatelj kako stanja u državi, tako i odnosa prema građanima, a jedan od najznačajnih problema zdrastvenog sistema jesu uslovi za rad u najvećem broju zdrastvenih ustanova, kao i same zarade lekara i zdrastvenih radnika, smatraju u koaliciji "Podgorica za 21. vijek".

Takav je, ističu, slučaj i sa Kliničkim centrom Crne Gore, koji, kako smatraju u političkom savezu Demokrata i GP URA, po svojim prostornim, ambijentalnim i tehnološkim uslovima ne zadovoljava potrebe crnogorskih građana.

"Za posljednjih 30 godina otvorene su mnogobrojne subspecijalističke jedinice, pa je Klinički centar postao jako tjesan za optimalno odvijanje procesa rada. Operacioni blok sa intezivnom njegom ne zadovoljava moderne standardne organizacije rada u takvim jedinicama, uz nedostatak prostora i najmodernije opreme. Nedostatak bezbjednih koridora prema operacionom bloku i intezivnoj njezi nosi povećan rizik od širenja intrahospitalnih infekcija. Takav je slučaj i sa drugim jedinicama u Kliničkom centru", navode iz koalicije "Za 21. vijek".

Klinički centar je, kako su kazali, bolnica koja svojim kapacitetom, unutrašnjom strukturom i organizacijom ne može na optimalan način zadovoljiti standarde rada, smještaja i liječenja građana.

"Mali i neadekvatni operacioni blok onemogućava operacione zahvate u redovnim terminima, što dovodi do povećanja liste i vremena čekanja. To isto važi i za Intezivnu njegu, koja nema dovoljno smještajnih kapaciteta, te dodatno povećava broj pacijenata koji čekaju na hiruške intervencije. Takođe, intezivna njega je preblizu operacionom bloku. U nju se smještaju pacijenti sa povredama mozga i operacijama na mozgu i tome slično. Intra-hospitalnu infekciju, pogotovo u intezivnoj njezi u takvim okolnostima je teško spriječiti. I operacioni blok i intezivna njega su koncepcijski prevaziđeni, kao i čitava bolnica. Takvo stanje izaziva nezadovoljstvo pacijenata i njihovih porodica naravno i ljekara koji nemaju dobre uslove za siguran i kvalitetan rad. Ljudi za 21. vijek imaju rješenje", navode iz ove koalicije.

Jedan od projekata Demokrata i Građanskog pokreta URA, predstavljen i u Programu ,,Podgorica za 21. vijek“, kako napominju, jeste izgradnja Gradske bolnice, koji će biti apsolutni prioritet nove demokratske vlasti u Glavnom gradu. 

"U najkraćem roku ćemo stvoriti potrebne pretpostavke da krenemo u rekonstrukciju postojećeg KC i izgradnju novog II bloka KC za najsloženije zdravstvene programe, sa velikim smještajnim kapacitetima i operacionim salama. Formiraćemo stručna tijela koja će napraviti projekat budućeg KCCG, dok će novac biti obezbijeđen preko međunarodnih kreditnih institucija", navodi se u saopštenju.

Izgradnjom Gradske bolnice se, smatraju, ne bi samo riješio problem smještajnih kapaciteta u Kliničkom centru, već bi se otklonili i brojni drugi problemi u crnogorskom zdrastvu.

Između ostalog, kako ističu iz koalicije "Za 21. vijek", Gradska bolnica bi se bavila selektivnim pacijentima, te bi se rapidno smanjile liste čekanja.

"Grad mora voditi računa o stanju u njegovim bolnicama, a svako čekanje za realizaciju ovog, za cijelu Crnu Goru, najprioritetnijeg zdravstvenog projekta će po mišljenju mnogih zaustaviti razvoj vrhunske medicine u Crnoj Gori.  Naš zadatak su zadovoljni građani, ljekari i zdrastveni radnici i zdrava Crna Gora. Zato će kapitalna ulaganja u poboljšanje uslova rada i opremljenosti zdrastvenih ustanova biti prioritet naše politike. Zato birajte ,,Podgoricu za 21. vijek”," poručili su iz političkog saveza Demokrata i GP URA.