Pozitivna CG: Potrebna nam je nova ekonomija i socijalno odgovorna država - Vijesti.me
program nove partije

Pozitivna CG: Potrebna nam je nova ekonomija i socijalno odgovorna država

"Država mora preuzeti ulogu aktivnog ekonomskog menadžera i zaustaviti neodgovornu prodaju državnih resursa", kazao je Bojanić

“Crnoj Gori je potrebna nova ekonomija zasnovana na znanju, dobroj organizaciji i maksimalnom korišćenju unutrašnjih resursa.

Država mora preuzeti ulogu aktivnog ekonomskog menadžera i zaustaviti neodgovornu prodaju državnih resursa. Građanima treba socijalno odgovorna država”, saopštio je Mladen Bojanić, šef ekonomskog tima nove političke stranke Pozitivna Crna Gora.

Tokom prvih javnih konsultacija sa privrednicima i predstavljanja glavnih smjernica budućeg ekonomskog programa ove stranke Bojanić je istakao da im je cilj da doprinesu smanjivanju oštrih socijalnih razlika, jačanju obrazovanja kao temelju društva, jačanju turizma, poljoprivrede, energetike, ali i prerađivačke industrije.

Temeljna načela ekonomske platforme stranke Pozitivna Crna Gora su odgovornost, inicijativnost, inovativnost, pravednost i solidarnost.

Ciljevi ekonomske politike nove stranke su da se već tokom prve godine formira nova javna uprava, definiše nova strategija razvoja, eliminišu monopoli i definiše pravednija poreska politika.

„Misija našeg ekonomskog programa jer da kažemo ne profitu iznad ljudi, ne karaoke kapitalizmu, jer ne želimo da budemo tuđe kopije. Kažemo da pravednosti i solidarnosti, inicijativama i inovacijama“, naveo je Bojanić.

“Pozivanje na ličnu inicijativu uglavnom dolazi od ljudi koji su svoju sudbinu vezali za državni sektor, a ličnu odgovornost prebacili na kolektivnu. Nezavisne institucije su zavisne od partijske pripadnosti. Zakoni se primjenjuju selektivno, a borba protiv korupcije ne daje vidljive rezultate”

Očekivani rezultati ekonomske politike koja predlaže ova stranka trebalo bi da dovede do smanjenja nivoa državne potrošnje za 10 odsto tokom četiri godine, spriječi dodatna zaduženja države po osnovu garancija, smanji broj nelikvidnih kompanija za 20 odsto tokom četiri godine i omogući pravedniju raspodjelu socijalnih davanja.

Iz Pozitivne Crne Gore su ukazao na dramatičan rast državnog duga na oko 1,45 milijardi, i na nemogućnost da se naplate poreske dažbine u iznosu od oko 180 miliona eura.

“Pozivanje na ličnu inicijativu i odgovornost uglavnom dolazi od ljudi koji su svoju sudbinu vezali za državni sektor, a ličnu odgovornost prebacili na kolektivnu.

Nezavisne institucije i regulatori su zavisni od partijske pripadnosti, a ne od svoje stručnosti i efikasnosti. Zakoni se primjenjuju selektivno, a borba protiv korupcije ne daje vidljive rezultate” naveo je Bojanić.

Bojanić je naglasio da je za njih apsolutno neprihvatljiva podjela Elektroprivrede Crne Gore, na način na koji su to prije nekoliko dana objavili pojedini mediji u Italiji.

Pozitivna Crna Gora protivi se povećanju postojeće stope PDV-a od 17 odsto, ali i dodatnom zaduživanju Vlade u cilju finansiranja javne potrošnje. “To ne vodi ničemu i ne može dugo trajati”, istakao je Bojanić.