Prihodovali 57 hiljada, u minusu 1.380 eura - Vijesti.me
HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U CRNOJ GORI

Prihodovali 57 hiljada, u minusu 1.380 eura

Za dolazak na ukupno 4 sjednice Vijeća, članovima isplaćeno 1.340 eura

Hrvatsko nacionalo vijeće
Hrvatsko nacionalo vijeće (Foto: Siniša Luković)

Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore (HNV) završilo je prošlu godinu sa gubitkom od 1.383 eura, pokazuju podaci iz Izvještaja o radu sa finasijskim izvještajem HNV-a za 2015, a koga su „Vijesti“  dobile od Ministarstva za ljudska i manjinska prava po zahtjevu za slobodan pristup informacijama. 

Ukupan prihod te organizacije lani je iznosio 57.378 eura, nepunih 7 hiljada eura manje nego 2014. Najviše novca,  50.000 eura, HNV je dobio u 12 jednakih redovnih mjesečnih tranši iz budžeta Crne Gore, 1.200 eura dobili su za jedan svoj projekat od Državnog ureda za Hrvate van Republike Hrvatske iz Zagreba, a ostatak od Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore. Potrošeno je 58.761 eura, od čega je najviše novca - skoro dvije trećine, otišlo na „troškove zarada, naknada zarada i ostale lične rashode“. Troškovi po tom osnovu iznosi čak 38.553 eura, dok su materijalni troškovi lani iznosili 3.366 eura, a „ostali poslovni rashodi“ još 16.662 eura.

HNV ima jednog stalno zaposlenog radnika čije su plate sa porezima lani koštale ukupno 7.307 eura, ali je zato pet članova Izvršnog odbora HNV međusobno podijelilo 17.220 eura honorara sa porezima i doprinosima. Članovi HNV kao jedini zaposleni u tom tijelu, redovno su dobijali i posebne autorske honorare za svoje učešće u svakoj manifestaciji koje je priređivalo isto to Vijeće, a ti pojedinačni honorari iznosili su od 50 do 200 eura. 

Većina  članova HNV-a živi u Tivtu ili Kotoru, sjedište je  u Donjoj Lastvi kod Tivta gdje se održavaju sastanci, a prošle godine za dolazak na ukupno 4 sjednice Vijeća, članovima tog tijela isplaćeno je ukupno 1.340 eura putnih troškova.

Za honorare „pojedinim voditeljima sekcija koje djeluju u sklopu Vijeća“, te zadržavanje sajta HNV, lani je plaćeno ukupno 2.724 eura, usluge higijeničarke plaćene su 1.340 eura, knjigovodstvene usluge koštale su 1.492 eura, dok je za „naknadu troškova smještaja i ishrane na službenom putu i naknade troškova prevoza na službenom putu“, iz kase HNV u džepove njegovih članova i partnera, lani otišlo ukupno 6.574 eura. „Troškovi neproizvodnih usluga i troškovi reprezentacije“ iznosili su 12.132 eura.  HNV ne troši novac pretplaćujući se na knjige ili časopise iz oblasti manjinskih i ljudskih prava, već njegovi čelnici čitaju samo  dnevni list „Pobjeda“. Za godišnju pretplatu na te novine, HNV je lani izdvojio 227 eura. Među brojnim aktivnostima kojima se HNV lani bavilo je nekoliko književnih večeri ili promocija knjiga, gostovanja u Dubrovniku, Zadru i Zagrebu, učešće u javnim raspravama o više propisa iz oblastu ljudskih i manjinskih prava, izdavanje knjige „Tivat kroz stoljeća - mjesto kmetova i gospodara“, povećanje fundusa  njihove biblioteke „Ljudevit Gaj“. Trošilo se i na izrade kalendara, organizacije karnevala, čak i pomaganje sportskih klubova, pojedinaca i „pripadnika naše zajednice u potrebi“, te davanje donacija „za uređenje mjesnih groblja”. Na čelu HNV je Zvonimir Deković.