EVO KAKO DA BUDETE POSLANIK I VAN SKUPŠTINE CRNE GORE

Šta rade poslanici Demokrata?

Da bojkot Skupštine ne sprečava poslanike u obavljanju poslaničke funkcije pokazali su poslanici Demokratske Crne Gore

Aleksa Bečić
Aleksa Bečić (Foto: Demokratska Crna Gora)

Tokom prethodne dvije godine crnogorske političke procese snažno je obilježio bojkot Skupštine Crne Gore, najprije od strane 39 poslanika, na kraju od strane Demokrata i URA-e koje su do samog kraja ostale u bojkotu.

Na malo koji politički potez parlamentarne opozicije u Crnoj Gori je DPS potrošio toliko drvlja i kamenja kao na bojkot Parlamenta od strane opozicije i, isto tako, malo koji politički potez opozicije je izazvao toliko oduševljenje kod DPS-a kao povratak dijela opozicije u Skupštinu Crne Gore.

Zaista, iz perspektive u kojoj vidimo kako se novci iz crnih fondova bjesomučno upumpavaju u izborne "pobjede" DPS-a, bojkot samo Skupštine Crne Gore čini se kao jedini mogući odgovor na apsurd koji Crna Gora živi u 21. vijeku.

Oni koji zamjeraju poslanicima koji bojkotuju su funkciju poslanika izjednačili sa boravkom u poslaničkim klupama. I tako se pokušava stvoriti ubjeđenje da biti poslanik znači pritiskati taster kako je traženo, čitati uvijek ista izlaganja u toku poslaničkih rasprava ili guslati na teme koje polarizuju građane na ove i one... Obično – na patriote i izdajnike, pri čemu se, naravno, model sopstvenog političkog djelovanja uzima za etalon patriotizma.

Klub poslanika Demokrata

Da bojkot Skupštine ne sprečava poslanike u obavljanju poslaničke funkcije pokazali su poslanici Demokratske Crne Gore. Oni, istina, nisu prisustvovali skupštinskim zasijedanjima u Parlamentu koji je postao protočni bojler Vlade, ali su imali više aktivnosti nego oni koji su svoje dragocjeno vrijeme provodili u skupštinskim klupama ne čineći ništa od čega bi građani mogli da imaju koristi.

Odrekli se mnogih privilegija

Od poslanika Demokrata koji su u bojkotu, građani i država Crna Gora dobili su preko 60.000 eura za jedan mandatni period jer su se poslanici ove partije odrekli: službenog vozila za potrebe predsjednika kluba poslanika, nadoknada troškova za korišćenje mobilnih telefona, naknade troškova na ime smještaja, noćenja, naknade troškova za korišćenje privatnog automobila u službene svrhe, naknade troškova za službena putovanja, prava na dnevnicu tokom službenog putovanja i prava na gorivo za službeno vozilo. A da li su se oni koji ne bojkotuju ikada odrekli ijedne svoje privilegije? Poređenja radi, samo telefonski razgovori i vožnja jednog psolanika iz vladajuće grupacije su građane Crne Gore za godinu i po dana znali da koštaju 11.000 eura.

Izdvajali novac za renoviranje škola

I dok pojedini poslanici za školovanje svoje djece u inostranstvu daju 370.000 eura, poslanici koji su bojkotovali obnovili su, izdvajanjem od dijela zarade, četiri škole, kako bi stvorili uslove da se školuju još nečija djeca, ali ne u Londonu, nego u svojim selima, Njegovuđi na Žabljaku, Stanjevića rupi u Piperima, Ilinom brdu u Pljevljima, Slatini u Šavniku…

Imali preko 9.000 kućnih posjeta

Da poslanike Demokrata u vršenju poslaničke funkcije bojkot Parlamenta nije spriječio, svjedoči i učestalost sastanaka sa predstavnicima diplomatskog kora, međunarodnih organizacija i asocijacija – prijema te vrste Klub poslanika Demokrata imao je 166. Poslanici Demokrata su učestvovali i na 50 okruglih stolova, imali preko 9000 kućnih posjeta, preko 2500 individualnih sastanaka, preko 900 medijskih aktivnosti, a podnijeli su i 116 inicijativa po 1.50 Poslovnika Skupštine Crne Gore.

Razgovartali sa 3.109 majki

U toku svog mandata, do sada, razgovarali su sa 23762 građanina, zabilježili 1354 posjete opštinama u Crnoj Gori, učestvovali u 79 debata i 95 aktivnosti koje su organizovale nevladine organizacije. Klub poslanika Demokrata imao je i 30 studijskih posjeta, razmotrio 249 predloga zakona, drugih propisa i opštih akata, podnio 10 krivičnih prijava iz oblasti organizovanog kriminala i korupcije, razgovarao sa 3109 majki sa troje i više djece i 8306 puta im pružili pravnu pomoć u obliku tužbi i žalbi. Imali su 15 učešća na domaćim i međunarodnim konferencijama, 29 zahtjeva za slobodan pristup informacijama, 237 konsultativnih sastanaka sa članovima Kluba poslanika.

Ni jednog trenutka nisu bojkotovali građane koji su ih birali

Iz ovog se vidi da, iako su bojkotovali Parlament, ovi poslanici ni jednog trenutka nisu bojkotovali građane koji su ih birali. Da li su ovoliko mogli učiniti da su pravili društvo taster-poslanicima koje su u poslaničke klupe gurnuli crni fondovi i učestvovali u jalovim raspravama – prosudite sami.

Obavili 1.354 posjete

(PROMO)