URA: Odgovorite na ova pitanja ako je Podgorica "primjer u zaštiti sredine" - Vijesti.me
OTVORENO PISMO GLAVNOM GRADU

URA: Odgovorite na ova pitanja ako je Podgorica "primjer u zaštiti sredine"

Dijana Dragojević iz Opštinskog odbora GP URA u Glavnom obratila nadležnima u želji da odgovore ili argumentovano demantuju deset ekoloških pitanja koja se tiču čistoće i očuvanja grada

Dijana Dragojević
Dijana Dragojević (Foto: Građanski pokret URA)

I da se zanemare stripovi, iako je teško ubijediti bilo koga da gradonačelnik Podgorice nije izašao iz jednog od njih, ali i činjenicu da se odbornica Salh za tri godine skupštinskog mandata niti jednom nije javila za riječ na sjednicama Skupštine, GP URA poziva rukovodstvo Glavnog grada da odgovori, ili da argumentovano demantuje, deset pitanja koja se tiču čistoće i očuvanja grada, kazala je predstavnica podgoričkog odbora Građanskog pokreta URA, Dijana Dragojević.

Nakon što je gradonačelnik Stijepović kazao da je „Podgorica primjer u zaštiti životne sredine, na koji svi treba da se ugledaju“, reagovao je podgorički odbor pokreta URA, nakon čega je odbornica DPS-a Aet Salh kazala da „URA neargumentovano kritikuje gradonačelnika Stijepovića, usput pozivajući Marvel da napravi novog beton-heroja po uzoru na njega“.

Zbog takvog saopštenja, Dragojević je Glavnom gradu uputila deset otvorenih pitanja, koja se tiču ekologije i zaštite životne sredine.

Dragojević je pitala da li je istina da su, od dolaska gradonačelnika Stijepovića na tu funkciju, godišnji troškovi za zarade zaposlenih (dominantno zbog partijskog zapošljavanja) porasli za preko četiri i po miliona eura, a da se za taj novac moglo uraditi mnogo na polju zaštite životne sredine u Glavnom gradu.

Takođe, pitala je da li u DPS-u znaju li da su mnogi urbani predjeli Glavnog grada, na kojima je važeća planska dokumentacija ucrtavala zelene i parkovske površine, sa svim pratećim sadržajima (klupama, igralištem za djecu), "trajno uništeni - tako što je grad dozvolio prijateljima-investitorima da asfaltiraju parking prostore za svoje obližnje zgrade."

"Da li znate da je Centar za ekotoksikološka ispitivanja (CETI) utvrdio da su, tokom polovine avgusta, građani Podgorice udisali štetan i zagađen vazduh, a da je koncentracija štetnih PM10 čestica - tokom tri dana bilačak duplo veća od dozvoljene?!," dodaje Dragojević.

Kako posebno ističe, upitala je da li nadležni znaju da podgoričko Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (Kolektor) svakodnevno izliva ogromnu količinu neprerađenih ili djelimično prerađenih otpadnih voda u rijeku Moraču, šta direktno ugrožava kvalitet života svih građana koji žive u njegovoj blizini, ali i nanosi ogromnu štetu biodiverzitetu rijeke Morače. Kako je kazala, navedeni Kolektor izgrađen je još 1977. godine, za potrebe svega 55 hiljada stanovnika, dok danas u Podgorici živi preko 260 hiljada ljudi;

"Da li je tačno da najveći dio stambenih zgrada na prostoru Podgorici, građen tokom osamdesetih i devesetih godina, ima jako loše, neodržavane i energetski neefikasne fasade, dok bi se od novca koji Glavni grad daje za partijska zapošljavanja (samo u mandatu gradonačelnika Stijepovića), godišnje mogle graditi potpuno nove termo-izolacione fasade za čak 50 zgrada (o punom trošku grada)? Da li je tačno da je nemarnim odnosom gradske uprave, kompaniji „Nikić“ dozvoljeno da izlije beton u korito rijeke Ribnice, koji je zbog kasnijeg prebacivanja nadležnosti i igranja gluvih telefona između gradskih i državnih institucija, uklonjen tek nakon godinu dana? Podsjećam Vas da je riječ o najbogatijem gradskom predjelu, kada je u pitanju florističko bogatstvo, sa čak 603 različite vrste i podvrste, a da se duž čitavog korita Ribnice nalaze divlje deponije, pune plastičnih kesa i drugih šetnih materijala," navodi Dragojević.

Takođe je pitala i da li je istina da su stari zatvor Jusovača i tvrđava Lesendro decenijama potpuno neodržavani i nepristupačni, dok je arheološko nalazište Duklja godinama divlja deponija, koju je nadležno preduzeće „Čistoća“ čistilo tek nakon urgencija pojedinih odbornika.

Dragojević želi da zna i da li je istina da u Glavnom gradu saobraćaju stari, neuslovni i neodržavani autobusi, koji nisu prilagođeni licima sa invaliditetom i koji nisu klimatizovani, starosti i do čak 40 godina (1977. godište), a da je Glavni grad sa 150.000 eura platio izradu „Studije dugoročnog razvoja javnog gradskog i prigradskog saobraćaja“, za koju Glavni grad tvrdi da je potpuno neupotrebljiva.

"Zbog čega je Glavni grad smišljeno dozvolio kompanijama bliskim vlastima da nekontrolisano eksploatišu korita rijeka Morače i Cijevne, pa tako trajno devastiraju te prirodne resurse? Biljne vrste koje se nalaze na riječnom dnu (fauna bentosa i obrast algi) su od ključnog značaja za druge organizme koji žive u rijeci, jer je lanac ishrane zasnovan na njima, zbog čega je eksploatacija korita zarad izvlačenja šljunka nanijela nemjerljivu štetu ekosistemu tih rijeka," navodi Dragojević.

Ukazala je i da bi gradska uprava, umjesto invazivnih vrsti, trebalo da pokrene plansko pošumljavanje autohtonim vrstama, kako bi značajno uticala na mikro-klimu i time regulisala velike temperaturne oscilacije u Podgorici. Pravilnim pošumljavanjem, navodi, temperatura tokom ljetnjih mjeseci u Podgorici bi se mogla značajno spustiti.

Dragojević je naglasila da „umjesto papagajskog ponavljanja istih teza, koje nemaju ni smisla niti utemeljenja u istini, već služe za uveseljavanje širih narodnih masa, gradonačelnik Stijepović treba da objasni građanima koji ga plaćaju - zbog čega ne radi svoj posao, već samo pravi štetu, koju će nova gradska uprava morati da sanira“.

URA je, navode iz te partije, tokom prethodnih godina, incirala mnoge projekte koji se tiču zaštite životne sredine, a pored revitalizacije kulturnih dobara zalagali su se i za izgradnju zelenih krovova na stambenim zgradama, izgradnju novih energetski efikasnih termo-izolacionih fasada, plansko pošumljavanje i zaustavljanje betoniranja mnogih zelenih površina, poput one u Bloku V, na kojoj je planiran soliter „Milenijum“.