Vučinić: Izbor direktora Agencije za antikorupciju transparentan - Vijesti.me
PREDSJEDNICA SAVJETA PORUČILA

Vučinić: Izbor direktora Agencije za antikorupciju transparentan

Kako je rekla, postupku glasanja prisustvovali su zainteresovani predstavnici medija i nevladinih organizacija

Agencija za antikorupciju
Agencija za antikorupciju (Foto: Boris Pejović)

Postupak izbora direktora Agencije za sprječavanje korupcije sproveden je na krajnje transparentan i zakonom propisan način, poručila je predsjednica Savjeta Agencije, Goranka Vučinić.

Ona je, povodom medijskih navoda oko postupka izbora direktora Agencije, rekla da je javni konkurs za izbor direktora objavljen u dnevnim novinama Pobjeda, Dan, Vijesti i Dnevne novine, kao i na web sajtu Skupštine Crne Gore.

 Vučinić je rekla da je nakon toga na sjednici Savjeta, kojoj su prisustvovali svi članovi, utvrđena Lista kandidata koji ispunjavaju uslove za izbor direktora Agencije.

„Na narednoj sjednici obavljen je razgovor sa svim kandidatima sa Liste, i poštujući zakonsku proceduru, a pri tom cijeneći dostavljenu dokumentaciju, Savjet Agencije je potrebnom većinom glasova (četiri od ukupno pet glasova) izabrao direktora“, navela je Vučinić.

Kako je rekla, postupku glasanja prisustvovali su zainteresovani predstavnici medija i nevladinih organizacija. 

 Ona je objasnila da su pisani i obrazloženi predlog programa rada i ključnih prioriteta Agencije kandidati izlagali pojedinačno, uz prisustvo svih članova Savjeta, shodno Zakonu o sprječavanju korupcije.

„Računajući sa činjenicom da je Savjet Agencije za sprječavanje korupcije počeo sa radom 23. jula, kada je održana konstitutivna sjednica Savjeta, a direktor Agencije izabran na petoj sjednici Savjeta, održanoj 1. oktobra, paušalna ocjena da „odluka Savjeta je plod političke korupcije“, data od jednog od kandidata, je krajnje neutemeljena i olako izrečena, sa ciljem da kod šire javnosti stvori pogrešnu sliku o ciljevima i budućim konkretnim rezultatima rada Agencije“, navela je Vučinić.

Ona je podsjetila da je Savjet Agencije izabrala Skupština, na predlog Odbora za antikorupciju, koji je utvrdila Komisija, u čijem sastavu su bili predstavnici Tužilačkog savjeta, Sudskog savjeta, nevladinih organizacija i dva predstavnika Skupštine Crne Gore (jedan iz reda parlamentarne većine i jedan iz reda parlamentarne opozicije).