Sekuloviću šansa za ispravku: Od ASK će tražiti informaciju da li je naknadno dostavio izvještaj

Odbor danas nije završio raspravu oko imenovanja Opštinske izborne komisije Tuzi. Dogovoreno je da uputi dopis opštinskom odboru DPS-a Tuzi i Albanske alternative da im dostave nove predloge kandidata za predsjednika i sekretara Opštinske izborne komisije Tuzi, s obzirom da su kandidati Nermin Alibašić i Vaselj Siništaj koje su već predložili, u konfliktu interesa

Goran Sekulović
Goran Sekulović (Foto: Zoran Đurić)

Skupštinski Administrativni odbor će zatražiti od Agencije za sprečavanje korupcije informaciju da li je član Savjeta RTCG Goran Sekulović, koji je prekršio zakon jer u roku od 30 dana od stupanja na funkciju nije prijavio imovinu, naknadno dostavio izvještaj.

 ASK je obavijestila odbor da je Sekulović prekršio zakon, dok se on u izjašnjenju branio da nije znao da mu je to obaveza.

Sekretarka Administrativnog odbora je Goranka Vučinić, inače predsjednica Savjeta ASK-a.

Odbor danas nije završio raspravu oko imenovanja Opštinske izborne komisije Tuzi. Dogovoreno je da uputi dopis opštinskom odboru DPS-a Tuzi i Albanske alternative da im dostave nove predloge kandidata za predsjednika i sekretara Opštinske izborne komisije Tuzi, s obzirom da su kandidati Nermin Alibašić i Vaselj Siništaj koje su već predložili, u konfliktu interesa.