Spasioci provjeravali spremnost za spasavanje na brzim vodama

"Vježbi je prethodila četvorodnevna obuka spasilaca koja je uključivala teoretski i praktični dio, a tokom koje su učesnici imali priliku da od licenciranih instruktora iz Hrvatske Gorske službe spasavanja uče o savremenim metodama zaštite i spasavanja na brzim vodama"

Vježba spasavanje, Zeta
Vježba spasavanje, Zeta (Foto: NVO Fors Montenegro, Direktorat za vanredne situacije)

Na rijeci Zeti održana je međunarodna pokazna vježba na temu zaštite i spasavanja u slučaju poplava u kojoj su 32 spasioca iz Crne Gore, Slovenije i Češke provjerili i pokazali spremnost za spasavanje na brzim vodama po sistemu "Rescue 3".

"Vježbi je prethodila četvorodnevna obuka spasilaca koja je uključivala teoretski i praktični dio, a tokom koje su učesnici imali priliku da od licenciranih instruktora iz Hrvatske Gorske službe spasavanja uče o savremenim metodama zaštite i spasavanja na brzim  vodama", saopštili su iz NVO "FORS Montenegro" i Direktorata za vanredne situacije MUP-a Crne Gore.

Polaznici koji su tokom obuke savladali zahtjeve i vještine, a što su ocijenili instruktori, dobiće međunarodno priznate sertifikate "Rescue 3".

Projekat "DIRECT – Budimo otporni na nepogode" realizuju "FORS Montenegro" i pomenuti Direktorat u partnerstvu sa Vatrogasno-spasilačkom službom opštine Kranj, Vatrogasno-spasilačkom brigadom moravsko-šleskog kraja i Udruženjem vatrogasaca iz Češke. 

Vježba spasavanja, Zeta
Vježba spasavanja, Zeta

Fnansira ga Generalni direktorat za evropsku civilnu zaštitu i aktivnosti humanitarne pomoći Evropske komisije.

"Najvažnije projektne aktivnosti uključuju treninge za spasioce ne teme vezane za zaštitu i spasavanje u slučajevima požara, poplava, zemljotresa, terenske vježbe spasavanja, treninge na temu smanjenja rizika od katastrofa, izradu evakuacionih planova za škole i lokalne zajednice, vježbe evakuacije, kampanju informisanja stanovništva o rizicima od katastrofa, studijsku posjetu EU, međunarodne konferencije na temu smanjenja rizika od katastrofa", navodi se u saopštenju.

Jedan od najvažnijih rezultata projekta, koji ima za cilj unapređenje pripremljenosti lokalnih zajednica, institucija i službi za efikasniji odgovor na prirodne i druge nepogode,je unapređenje međunarodne saradnje.