UDG opet prijavio manje zaposlenih: Kršenje zakona zbog poreza? - Vijesti.me

UDG opet prijavio manje zaposlenih: Kršenje zakona zbog poreza?

Za osnivanje fakulteta ili novog studijskog programa potrebno najmanje pet stalno zaposlenih profesora po godini studija, a prema poreskoj prijavi sedam fakulteta UDG ne ispunjavaju ovaj uslov Zakona o visokom obrazovanju

UDG
UDG (Foto: Zoran Đurić)

Univerzitet Donja Gorica prijavio je Poreskoj upravi da se tokom 2017. o preko 2.000 studenata na 12 njihovih jedinica brine 58 zaposlenih sa akademskim zvanjem i u administraciji.

Zakon o visokom obrazovanju i kriterijumi za dobijanje akreditacije propisuju da je za osnivanje fakulteta ili novog studijskog programa potrebno najmanje pet stalno zaposlenih profesora po godini studija.
Prema poreskoj prijavi, sedam fakulteta UDG ne ispunjava ovaj uslov.

Iz te privatne ustanove visokog obrazovanja, čiji je jedan od vlasnika novoizabrani predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, nijesu odgovorili “Vijestima” koliko imaju studenata, a koliko profesora i saradnika u nastavi sa njima radi, te koliko njih je sa ugovorima na određeno, a koliko sa ugovorima na neodređeno vrijeme.

“Vijesti” su ranije objavile da su sa UDG u poreskoj prijavi za 2016. naveli da na 12 fakulteta rade 44 osobe, iako su tada u odgovorima na naša pitanja ustvrdili da zapošljavaju preko 300 profesora i saradnika, od čega 130 ima ugovore o radu.

UDG, na čijem je čelu rektor Veselin Vukotić, u poreskoj prijavi za 2017. je naveo da u Rektoratu ustanove radi 15 osoba, dok je na fakultetima zaposleno njih 58.

Veselin Vukotić
Veselin Vukotić

Na Filološkom fakultetu UDG zaposlene su tri osobe. Poređenja radi, na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore je 127 zaposlenih - osam redovnih profesora, 18 vanrednih, 17 docenata, 39 saradnika, 26 lektora i 19 članova neakademskog osoblja.

O studentima Fakulteta za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis UDG, prema poreskoj prijavi, brinu se četiri zaposlena. Fakultet za informacione sisteme UFG zapošljava pet, Politehnika četiri, Fakultet pravnih nauka devet, Fakultet za humanističke studije 11, a umjetnosti šest.

Na Fakultetu za prehrambenu tehnologiju je zaposleno sedam osoba, a na Fakultetu za sportski menadžment samo dvije.

Fakultet za dizajn i Fakultet za kulturu zapošljavaju po troje, a Centar za strane jezike jednu.

Saradnica na programima u Centru za građansko obrazovanje Mira Popović kazala je “Vijestima” da visokoškolske ustanove ne moraju imati enorman broj stalno zaposlenih lica, ali da “postoje minimumi ispod kojih ne mogu ići”.

Pozvala je nadležne da provjere svaku sumnju u postojanje prekršaja.

“Konkretno, kriterijumi i standardi za početnu akreditaciju na studijskim programima u Crnoj Gori predviđaju broj lica koja moraju biti stalno zaposlena na visokoškolskoj ustanovi i to po studijskom programu i po studijskoj godini, a što nije manje od šest. Ukoliko je tačno da na određenim fakultetima postoje samo po tri stalno zaposlena, onda to znači da ti fakulteti ne ispunjavaju minimum uslova za akreditaciju, a što je suprotno Zakonu o visokom obrazovanju”, poručila je Popović.

Pored Đukanovića, osnivači UDG su nekadašnji profesori UCG Vukotić i Dragan Vukčević (predsjednik CANU), biznismen Tomislav Čelebić.

Na UDG godinama predaju nekadašnji premijer i ministri u Vladi - Igor Lukšić, Petar Ivanović, Milorad Katnić, Vladimir Kavarić...

Inspekcije bez rezultata

Iako su “Vijesti” godinu dana ukazivale na disproporciju između prijavljenih zaposlenih i realnog stanja, nijesmo dobili informaciju šta su nadležne inspekcije utvrdile.

Inspekcija rada je ranije saopštila da kontrola UDG nije planirana, ali da će ih kontrolisati u predstojećem periodu. Poreska inspekcija je takođe najavila kontrolu, ali nikada nije izvijestila o nalazima.

Popović ističe da mora postojati revizija i kontrola rada i funkcionisanja svake visokoškolske ustanove. “Bilo da se radi o državnoj ili privatnoj ustanovi jer je država ta koja ih je akreditovala i dala licencu za njihov rad na određeno vrijeme. Za svako produžavanje istih moraju biti ispunjena sva pravila i obaveze utvrđene pozitivno pravnim propisima iz ove oblasti, a odgovornost za te provjere snosi Ministarstvo prosvjete, Prosvjetna inspekcija, ali i drugi nadležni organi”, kazala je ona.


Najčitanije iz sekcije Vijesti