Upravni sud odbio tužbu protiv Ministarstva pravde

Vuksanović: Baš ti i takvi koji samo riječi “zakonske znadu” pozvani su da dijele pravdu u ovoj državi”

Draginja Vuksanović
Draginja Vuksanović (Foto: Luka Zeković)

U pravni sud odbio je tužbu profesorice Draginje Vuksanović protiv Ministarstva pravde, zbog, kako je smatrala, nezakonitog izbora dva člana Komisije za polaganje pravosudnog ispita.

Vuksanović je u tužbi ukazala da su sudije Stanka Vučinić i Miraš Radović nezakonito izabrani na kvoti uglednih pravnika, jer je Sudski savjet prethodno već imenovao pet kandidata iz redova sudija. Komisija takođe ima i članove iz reda tužilaštva.

Vuksanovićeva je konkurisala za Komisiju i izabrana je za zamjenika člana, kao i predsjednica Upravnog suda Branka Lakočević.

Upravni sud je međutim zaključio da zakonom nije zabranjeno da se sudije tretiraju kao ugledni pravnici.

“Ugledni pravnik predstavlja osobu koja se profesionalno potvrdila radeći na odgovornim poslovima od kojih je funkcija sudije Vrhovnog suda najviši nivo afirmacije stručnog, profesionalnog i moralnog ugleda.

Takođe, ugledni pravnik je osoba koja raspolaže sa najvišim znanjem u tumačenju i primjeni prava...,” piše između ostalog u presudi Upravnog suda.

Vuksanović, inače poslanica SDP-a, je stav Upravnog suda komentarisala citirajući pravnog istoričara Valtazara Bogišića: ”Ko samo riječi zakonske znade, taj još zakona ne zna, dok mu ne shvati razum i smisao”.

“ I baš ti i takvi koji samo riječi ‘zakonske znadu’ pozvani su da dijele pravdu u ovoj državi” i nije slučajno rečeno da se u stepenu nezavisnosti sudske vlasti ogleda i nivo kulture jednog društva. Koji nivo kulture je dostignut u našem društvu odslikan u kategoriji - dijeljenje pravde, neka sami građani procjenjuju,” rekla je Vuksanović “Vijestima”.

Ona je predlagala tužbom da se poništi rješenje ministra pravde Zorana Pažina o imenovanju članova komisije, na čijem je on čelu. Zakon o pripravnicima u sudovima i državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu, propisuje da komisija ima troje tužilaca, petoro sudija i dva ugledna pravnika.
Sada u Komisiji ima sedmoro sudija.