Vlada: Upravljanje neopasnim građevinskim otpadom nije organizovano u skladu sa Zakonom

Marković je najavio da će sa predsjednicima opština lično razgovarati na tu temu i da će se založiti za jačanje pritiska na lokalne komunalne službe kako bi bile revnosnije i djelovale efikasnije

Vlada, sjednica
Vlada, sjednica (Foto: Gov.me)

U Crnoj Gori je prošle godine sakupljeno 254,5 hiljada tona komunalnog otpada sa kabastim i „zelenim“ otpadom, što iznosi oko 98 odsto procijenjene količine proizvedenog, navodi se u Izvještaju o sprovođenju Državnog plana upravljanja otpadom za 2017. godinu koji je Vlada danas usvojila.

U Izvještaju je navedeno da jedinice lokalne samouprave nijesu organizovale upravljanje neopasnim građevinskim otpadom u skladu sa Zakonom i da je potrebno da nastave sa popisom neuređenih odlagališta koji bi trebao da sadži podatke o lokacijima sa koordinatama, procjenjenim količina otpada na tim lokacijama, fotografijama i planom sanacije.

Vlada je, kako je saopšteno nakon sjednice, ukazala jedinicama lokalne samouprave da je neophodno da na propisan način vode precizne evidencije o otpadu, što je i njihova zakonska obaveza, i da organizuju upravljanje neopasnim građevinskim otpadom u skladu sa Zakonom. 

Navodi se da je Ministarstvo održivog razvoja i turizma zaduženo da u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave, nastavi da jača ekološku svijest u mikro sredinama o ekološkim i ekonomskim prednostima pravilnog upravljanja otpadom.

U diksusiji, u kojoj je učestvovalo više članova Vlade, ukazano je na potrebu preduzimanja dodatnih aktivnosti na podizanju svijesti građana o odlaganju otpada. 

Marković je najavio da će sa predsjednicima opština lično razgovarati na tu temu i da će se založiti za jačanje pritiska na lokalne komunalne službe kako bi bile revnosnije i djelovale efikasnije.

Usvojen je Prilog izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za period 1. januar – 20. oktobar, koji sadrži prikaz realizovanih aktivnosti i statističke podatke za sva pregovaračka poglavlja po resorima.

Vlada je usvojila i Informaciju o potpisivanju Amandmana broj šest u vezi sa NAVSTAR globalnim pozicionim sistemom (GPS) koje je razvilo Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Američkih Država i pruža dva nivoa tačnosti kroz uslugu preciznog pozicioniranja (PPS) i standardnog pozicioniranja (SFS) i prihvatila predloženi Amandman.

Kako je objašnjeno, PPS sistem pruža najveći stepen tačnosti i zaštitu od ometanja, a pristup sistemu se kontorliše selektivnom dostupnošću i tehnikama za sprečavanje neovlašćenog pristupa.

„U cilju podrške zajedničkim interesima nacionalne odbrane partnerskih država, organi nacionalne odbrane zemalja potpisnica Memoranduma postaju korisnici ovog sistema“, navodi se u saopštenju. 

Memorandumom se, kako se dodaje, pruža ovlašćenje i odobrenje da članice mogu da nabave i koriste GPS-PPS korisničku opremu. 

U skladu sa dosadašnjom praksom da svaka nova članica NATO potpiše Amandman Memoranduma, a za Crnu Goru je pripremljen Amandman broj šest, koji bi trebalo da potpišu sve članice NATO-a.