Volonteri DMEN-a učestvovali u akciji spašavanja ribe

"Smanjenjem vode u periodu ljeta dolazi do zarobljavanja znatne količine ribe u vrtačama i dolinama, koje vremenom presušuju i time dolazi do uginuća zarobljene ribe”, kazao je Miodrag Karadžić, predsjednik DMEN-a.

Slano jezero
Slano jezero (Foto: DMEN)

Volonteri Društvo mladih ekologa Nikšić (DMEN) učestvovali  su u akciji spašavanja ribe na Slanom jezeru koju je organizovao Sportsko ribolovni klub (SRK) Nikšić. Tom prilikom je iz četiri doline u jezero  prebačeno 120 kilograma ribe (šarana, klena, babuške), pri čemu je bilo dosta sitne mlađi. 

"Smanjenjem vode u periodu ljeta dolazi do zarobljavanja znatne količine ribe u vrtačama i dolinama, koje vremenom presušuju i time dolazi do uginuća zarobljene ribe. Takvo stanje negativno utiče na brojnost ribljeg fonda a posebno je ugrožena sitna mlađ koja je i najmanje otporna na smanjenje kiseonika i hrane u vodi”, kazao je Miodrag Karadžić, predsjednik DMEN-a.

Prema njegovim riječima održivost ribljeg fonda u Slanom jezeru je višestruki izazov kako zbog smanjenja vode, tako i zbog nepostojanja baraža na zatvaračnici i bespravnog izlova. Pohvalio je rad SRK “Nikšić” i njihove ribočuvarske službe, kako na suzbijanju krivolova, tako i na održivosti ribljeg fonda. Poručio je da će ekolozi nastaviti saradnju sa SRK “Nikšić”, a nastojaće i da zajednički realizuju programe koji će više promovisati jezera sa aspekta razvoja eko turizma.