IA: Savjet Agencije za sprečavanje korupcije da radi javno - Vijesti.me
NA SJEDNICI PREDSTAVLJENI KOMENTARI NA PREDLOG POSLOVNIKA

IA: Savjet Agencije za sprečavanje korupcije da radi javno

U saopštenju se dodaje da je poslovnikom, dalje, potrebno predvidjeti saradnju Savjeta sa drugim organima javne uprave

Stevo Muk
Stevo Muk (Foto: Institut alternativa)

Sjednice Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije treba po pravilu da budu otvorene za javnost, odluke za koje je glasalo povezano lice sa javnim funkcionerom ništavne, a Savjet otvoren za učešće zainteresovanih strana, kazali su iz Instituta alternativa.

Institut alternativa učestvovao je danas na sjednici Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije na kojoj je predstavio komentare na predlog Poslovnika o radu ovog tijela.

"U komentarima smo se fokusirali na odredbe koje se odnose na javnost rada Savjeta. U tom smislu, smatramo da bi sjednice Savjeta trebalo da budu, po pravilu, otvorene za javnost, dok bi se one samo izuzetno, u Poslovnikom definisanim situacijama, glasovima većine članova Savjeta, mogle zatvoriti za javnost", kazao je Predsjednik Upravnog odbora IA Stveo Muk.

U saopštenju se dodaje da je poslovnikom, dalje, potrebno predvidjeti saradnju Savjeta sa drugim organima javne uprave.

"Dodatno, ukazali smo na potrebu da se Poslovnikom propiše mogućnost da zainteresovane strane mogu samoinicijativno, pisanim putem, zatražiti da prisustvuju sjednici Savjeta, ili da uzmu učešće u radu sjednice, a ne samo po pozivu Savjeta, kako je to definisano predlogom Poslovnika. O zahtjevu za prisustvo zainteresovanog lica odlučivao bi Savjet većinom od ukupnog broja članova", kazao je Muk.

Predlog Poslovnika propisuje da je član Savjeta dužan da se izuzme od glasanja, ako je povezano lice sa javnim funkcionerom ili drugim licem o kome se odlučuje.

"Smatramo da bi trebalo propisati da je odluka Savjeta ništavna ukoliko se naknadno dokaže da je za nju glasao član koji je povezano lice sa javnim funkcionerom ili drugim licem o kojem se odlučuje. Najzad, obavljanje administrativnih poslova za potrebe Savjeta ne može biti decentralizovano, te Poslovnikom treba precizirati da ove poslove za potrebe Savjeta obavlja sekretar koji se bira iz redova službenika Agencije", zaključeno je u saopštenju.

Načelno dogovorili oblike saradnje sa NVO

Savjet Agencije za sprječavanje korupcije danas je načelno dogovorio oblike saradnje sa nevladinim organizacijama (NVO), saopšteno je nakon sjednice tog tijela.

„Savjet je, nakon više konstruktivnih predloga predstavnika NVO, načelno dogovorio o oblicima saradnje Savjeta i Agencije za sprječavanje korupcije sa NVO. Poslovnikom o radu Savjeta Agencije, ovo pitanje će biti normativno riješeno“, kaže se u saopštenju.

 Savjet je razmotrio izmjene i dopune na Predlog poslovnika o radu tog tijela, koje su predložile NVO.

„Dogovoreno je da članovi Radne grupe za pripremu predloga poslovnika o radu Savjeta Agencije, Bojan Obrenović i Vanja Ćalović, razmatrajući predloge NVO, za narednu sjednicu dostave Predlog poslovnika, na dalju proceduru“, navodi se u saopštenju. 

Članovi Savjeta Agencije su se, kako je saopšteno, upoznali sa Planom aktivnosti direktora Agencije za sprječavanje korupcije do 1. januara naredne godine. 

„Direktor Agencije je ukazao da je samom činjenicom da je odložena procedura usvajanja Statuta i Budžeta Agencije do 1. januara, došlo do izmjene dostavljenog Plana aktivnosti. Ocijenio je da se postojećom dinamikom rada Savjeta dovodi u pitanje realizacija obaveza Savjeta i direktora Agencije, u vezi sa stvaranjem uslova za početak rada Agencije“, kaže se u saopštenju.

Članovi Savjeta odlučili da se predlozi statuta i budžeta Agencije za sprječavanje korupcije do 1. januara 2016. godine, uvrste u dnevni red naredne sjednice Savjeta.


Najčitanije iz sekcije Zabava