Lagator Pejović na izložbi "100 godina Bauhausa" - Vijesti.me
IZLOŽILA RAD "OWN SPACE"

Lagator Pejović na izložbi "100 godina Bauhausa"

Poznata crnogorska umjetnica se u Beogradu predstavila radom “Lični prostor” u okviru postavke “Kontekstualizacije i re-kontekstualizacije Bauhausa u jugoslovenskom umetničkom prostoru”

Irena Lagator Pejović
Irena Lagator Pejović (Foto: Privatna arhiva)

Poznata crnogorska umjetnica Irena Lagator Pejović učestvuje na značajnoj kolektivnoj izložbi “100 godina Bauhausa: kontekstualizacije i re-kontekstualizacije Bauhausa u jugoslovenskom umetničkom prostoru”, koju u Beogradu organizuje “Gete” institut. Lagator Pejović je izložila rad “Own Space” (“Lični prostor”), prostornu interaktivnu instalaciju koja je prvi put realizovana 2006. godine u “Neue Galerie” u Gracu.

“Na izložbi u Beogradu, rad Irene Lagator Pejović prikazan je u formi umjetničke dokumentacije, upravo zbog identičnosti umjetnosti sa životom, dok je funkcionalnost, oblikovanje i kontrolisanje plastičko/prostorne okoline Bauhaus posmatrao kao jedan od svojih cijeva”, navode organizatori izložbe, a zatim i opisuju rad naše umjetnice:
“U lijevom dijelu izlagačkog prostora konstruisani su manji prostori hladnijih tonova kroz čije nitne ‘zidove’ posjetioci mogu hodati čineći vidljivim dokument svog prolaska za naredne posjetioce. Sukcesivno ka desnom dijelu prostora, konstruisani su veći prostori toplijih tonova. Ovaj rad kao polazište za prostornu interaktivnu intervenciju inkorporira elemente teorije boje i forme koji su tokom Bauhausa bili izstraživani i u praksi primjenjivani, dok s druge uzima nit kao gradivnu jedinicu, tehniku tkanja i tapiserije koja je takođe bila značajno zastupljena u Bauhaus školi (Oti Berger, iz jugoslovenskog prostora, je na Bauhaus školi predavala tekstil)”.

Autori izložbe su Nataša Janković, Marko Nikolić, Boško Drobnjak i Miško Šuvaković, a uz Lagator Pejović, umjetnici zastupljeni na izložbi su: Radenko Milak, Balint Szombathy, Jovan Čekić, Dragan Živadinov, Dragomir Ugren, Alma Suljević, Provisional Salta Ensemble, Grupa 143 (Neša Peripović, Jovan Čekić, Miško Šuvaković), Koloman Novak.

Irena Lagator Pejovic, “Own Space”, kolorne niti(Foto: Michael Schuster)

Izložba je zamišljena kao dijagramska, odnosno vizuelna, diskurzivna i dokumentarna refleksija o Bauhausu kao novoj arhitektonskoj, dizajnerskoj i umjetničkoj školi; jugoslovenskim studentima na Bauhausu; uticajima i recepcijama Bauhausa u kulturi Kraljevine Jugoslavije, odnosno u Sloveniji, Italiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, te presjecima jugoslovenske i mađarske kulture u Vojvodini; zatim o identifikacijama sa paradoksima ubrzane modernizacije u kojima je Bauhaus bio jedna od vodećih sila unutar tada savremene visoke i popularne kulture; ali i interpretacijama duha, estetike ili kulturalnih impakta Bauhausa u odnosu na konceptualnu i savremenu umjetnost.

“Izložba je dokumentarnog i didaktičkog karaktera. Postavka je i složen prostorni asamblaž vizuelnih i diskurzivnih ideja koje evociraju kulturalno memorisanje Bauhausa, modernističke ekspanzije i uticaje, eklektične spojeve različitih umetničkih impakta na internacionalnoj sceni, slučaj jugoslovenskih korespondencija idealitetima Bauhausa kao škole i stila, te afektivne, polemičke, razvojne ili aproprijacijske pristupe tradiciji Bauhausa u konceptualnoj i savremenoj umetnosti”, zapisao je o izložbi jedan od njenih autora Miško Šuvaković.

Globalni dijalog, razumijevanje i saradnja

Irena Lagator Pejović je istovremeno učestvovala i na internacionalnom estetičkom kongresu (ICA 2019) koji se održao paralelno sa izložbom. Organizatori kongresa su Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu i Društvo za estetiku arhitekture i vizuelnih umetnosti Srbije (DEAVUS), a na temu “Mogući svetovi savremene estetike: estetika između istorije, geografije i medija”.

Cilj je bio predstaviti savremene estetske prakse u živom dijalogu, a ideja je bila “pokazati, interpretirati i preslikati jedinstvo i različitost u estetskoj misli, izražavanju, istraživanju i filozofiji na našoj zajedničkoj planeti”.

“Naš cilj je promovisati dijalog koji se tiče estetike u onim djelovima svijeta koji do danas nisu bili uključeni u rad Međunarodnog udruženja za estetiku. Globalni dijalog, razumijevanje i saradnja su ono što želimo da postignemo”, kazali su organizatori.