Ne pitaju ko je kriv što je Petar Ivanović umakao - Vijesti.me
SAVIĆ PROCIJENIO DA NEMA RAZLOGA ZA UTVRĐIVANJE DISCIPLINSKE ODGOVORNOSTI SUDIJA

Ne pitaju ko je kriv što je Petar Ivanović umakao

“Iz odgovora predsjednika Višeg suda, proizilazi da nema osnova za pokretanje disciplinskog postupka i da se odluke koje sudije donose u radu mogu preispitivati jedino u postupku pred sudovima višeg stepena, što bi u konkretnom slučaju bio sud koji bi odlučivao o zahtjevu za zaštitu zakonitosti i da je pravna norma, i u jezičkom i u ciljnom smislu, pravilno tumačena”, saopštili su iz Sudskog savjeta

Petar Ivanović
Petar Ivanović (Foto: Savo Prelević)

Predsjednik Višeg suda Boris Savić procijenio je da nema razloga za utvrđivanje disciplinske odgovornosti sudija u postupku u kome je bivši ministar Petar Ivanović, zbog zastarjelosti krivičnog gonjenja, pravosnažno oslobođen optužbi da je u oktobru 2010. vozilom udario djevojčicu A. B.

Iz Sudskog savjeta “Vijestima” je odgovoreno da oni nemaju nadležnost da preispituju pravosnažne odluke suda.

“Iz odgovora predsjednika Višeg suda, proizilazi da nema osnova za pokretanje disciplinskog postupka i da se odluke koje sudije donose u radu mogu preispitivati jedino u postupku pred sudovima višeg stepena, što bi u konkretnom slučaju bio sud koji bi odlučivao o zahtjevu za zaštitu zakonitosti i da je pravna norma, i u jezičkom i u ciljnom smislu, pravilno tumačena”, saopštili su  iz Sudskog savjeta.

“Vijesti” do juče iz Osnovnog džavnog tužilaštva (ODT) i Vrhovnog suda nijesu uspjele dobiti odgovor da li će se takva odluka Višeg suda preispitivati u postupku za zaštitu zakonitosti.

Iz kabineta predjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice  rečeno je  da je ona odsutna do sljedeće srijede, kada se može očekivati odgovor.

Boris Savić, Vesna Medenica
Boris Savić, Vesna Medenica(Foto: Savo Prelević)

Iz ODT-a juče nije odgovoreno da li je to tužilaštvo podnijelo zahtjev za zaštitu zakonitosti u tom postupku.

Predsjednik Sudskog savjeta Mladen Vukčević i Medenica tražili su ranije izjašnjenje Savića o tom predmetu.

Podgorički Viši sud zaključio da je još 2. oktobra 2014. nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja u postupku protiv Ivanovića, kome se sudilo da je vozilom udario djevojčicu.

U njihovoj odluci  zaključuje se da se saobraćajka dogodila 2. oktobra 2010.  i da je apsolutna zastara nastupila četiri godine kasnije, odnosno 2. oktobra 2014.

Odluku kojom je odbijena optužba zbog zastarjelosti donijelo je vijeće na čijem je čelu bila sutkinja Evica Durutović, a članovi - sudija Miroslav Bašović i Dragica Vuković.

Prema Krivičnom zakoniku, u krivičnim djelima u kojima je zaprijećena kazna do godinu dana zatvora propisano je da apsolutna zastara nastupa nakon četiri godine od izvršenja djela.

Međutim, u istom zakonu piše da to pravilo ne važi za maloljetnike, odnosno da u slučaju kada je oštećeno maloljetno lice, zastara počinje da teče od njegovog punoljetstva.

Tako je sudija podgoričkog Osnovnog suda Goran Đuković, suprotno mišljenju Višeg suda, cijelo vrijeme vodio taj postupak i donio drugu oslobađajuću presudu protiv Ivanovića 20. januara 2017.

Đuković je u višegodišnjem procesu dva puta je oslobađao Ivanovića optužbi.

Nakon što je prvu presudu ukinuo Viši sud, sudija je angažovao Mašinski fakultet da uradi vještačenje sudara.

Vještaci tog fakulteta Sreten Simović, Zoran Miljanić i Tijana Ivanišević zaključili su da je vozilo Ivanovića bilo zaustavljeno i da je djevojčica naletjela na njegov automobil, odnosno da je kriva zbog saobraćajke prije šest godina.

Kako se ranije dva vještaka saobraćajne struke nijesu mogla usaglasiti oko nalaza, sudija je, shodno ukidnom rješenju Višeg suda, angažovao Mašinski fakultet da uradi vještačenje saobraćajke.

Vještak Goran Čarapić ranije je bio kategoričan da je Ivanović vozilom u pokretu udario djevojčicu na pješačkom prelazu, dok je vještak Darko Savićević tvrdio da se ne može sa sigurnošću utvrditi da li je do udara došlo na pješačkom prelazu i ostavio mogućnost da je djevojčica naletjela na zaustavljeno vozilo.

Upravo na tu mogućnost, pozivao se i ministar - da vozilo nije bilo u pokretu i da je djevojčica prije pješačkog prelaza natrčala na njega.

Za vrijeme trajanja postupka sud nije uspio pronaći ni djevojčicu, ni njene roditelje da daju iskaz u postupku.

Ivanović je optužen za ugrožavanje javnog saobraćaja iz nehata, za šta mu je prijetila novčana kazna ili zatvor do godinu.

Prema optužnom predlogu, Ivanović se nije vozilom zaustavio na pješačkom prelazu kako bi propustio djevojčicu, usljed čega je udario lijevom bočnom stranom automobila.

Ivanović je u vrijeme kada se desila saobraćajka radio kao glavni ekonomski savjetnik bivšeg premijera Mila Đukanovića.

Podatke će objavljivati tek od 2018.

Iz Sudskog savjeta, “Vijestima” je potvrđeno da će od sljedeće godine objavljivati podatke o zastarjelosti sudskih predmeta. 

“Sudski savjet će shodno  ustavnoj i zakonskoj obavezi, u narednom godišnjem izvještaju o radu Savjeta i ukupnom stanju u sudstvu, predočiti javnosti podatke o broju predmeta za koje je utvrđena zastara i u tom pravcu izmijeniti

Uputstvo o izradi statističkih izvještaja o radu sudova koje se oslanja na Smjernice za statističke podatke CEPEJ-a”, rečeno je iz Savjeta. 

Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore CIN CG  ranije je  objavio, između ostalog, da crnogorski sudovi nemaju obavezu da prikupljaju podatke o predmetima koji su zastarjeli i da propisi ne nalažu vođenje evidencija o zastarelosti u krivičnim predmetima.


Najčitanije iz sekcije Zabava