Po Mugošinim instrukcijama oštetili gradski budžet? - Vijesti.me
ZA 17. SEPTEMBAR ODGOĐENO ROČIŠTE

Po Mugošinim instrukcijama oštetili gradski budžet?

Za 17. septembar odgođeno razmatranje optužnice protiv direktora Direkcije za imovinu Dragana Đukića, savjetnice za imovinsko pravne poslove Dragice Vidić i savjetnika u službi gradonačelnika Dragana Kruščića

Miomir Mugoša
Miomir Mugoša (Foto: Savo Prelević)

U podgoričkom Višem sudu juče je za 17. septembar odgođeno ročište na kojem je planirano razmatranje optužnice koju je Specijalno tužilaštvo početkom ovog mjeseca podiglo protiv direktora Direkcije za imovinu Dragana Đukića, savjetnice za imovinsko pravne poslove Dragice Vidić i savjetnika u službi gradonačelnika Dragana Kruščića, na zahtjev čijeg advokata je i odgođeno ročište.

Oni se terete da su, u periodu od jula do septembra 2009. godine, pomogli bivšem gradonačelniku Podgorice Miomiru Mugoši da ustupanjem gradsko građevinskog zemljišta firmi “Carine” ošteti budžet Glavnog grada za više od 6,7 miliona eura.

Prema optužnici, Kruščić je prihvatio uputstvo optuženog Mugoše da se postupak prava na gradskom zemljištu po zahtjevu za kompletiranje urbanističkih parcela sprovede bez javnog nadmetanja i da se ne vrši procjena vrijednosti, već da se koristi tržišna vrijednost druge parcele

„Kruščić je prethodno prihvatio uputstvo sada optuženog Mugoše da se postupak prenosa prava na gradskom građevinskom zemljištu, po zahtjevu za komletiranje urbanističkih parcela preduzeća „Carine“ DOO Podgorica od 25. 7. 2007. godine sprovede bez javnog nadmetanja i da se ne vrši procjena vrijednosti predmetnog zemljišta već da se koristi procjena tržišne vrijednosti koja je izvršena po zahtjevu Ministarstva odbrane Crne Gore od strane Komisije Uprave za nekretnine za drugo zemljište”, piše u optužnici.

Vidić koja je bila zadužena ovim predmetom, piše u optužnici, podstreknuta od strane Kruščića, unijela je zatim cijenu od 165 eura po metru kvadratnom, nakon čega je takve pripremljene odluke predala Đukiću, koji je potom dokumentaciju uputio tadašnjem gradonačelniku, koji je donio odluku o prenosu prava na gradsko građevinskom zemljištu.

„Nakon čega je okrivljeni Đukić na osnovu takvih odluka da preduzećem „Carine“ DOO Podgorica zaključio ugovor o prenosu prava na gradskom građevinskom zemljištu iako se prenos prava nije mogao izvršiti neposrednom pogodbom, već nakon javnog poziva u postupku javnog nadmetanja, što im je bilo poznato, jer je na osnovu ranijeg zahtjeva istog privrednog društva koji se odnosio na kompletiranje istih urbanističkih parcela sproveden postupak javnog nadmetanja u kojem su okrivljeni Kruščić i Vidić učestvovali kroz rad Komisije koja je postupak sprovela, a Đukiću jer je kao direktor Direkcije za imovinu bio upoznat sa rezultatima sprovedenog javnog nadmetanja i postignutom cijenom koja je višestruko veća od cijene od 165 eura po metru kvadratnom”, piše u optužnici koju zastupa specijalna tužiteljka Sanja Jovićević.

Iznoseći svoju odbranu u podgoričkom Višem sudu, Mugoša je krajem maja odbacio optužbe, rekavši da je on samo potpisivao odluke koje su mu donosili saradnici. Tvrdio je da mu se sudskim postupkom nedvosmisleno želi nanijeti politička, lična porodična i profesionalna šteta, ali i moralna diskreditacija uz nezaobilaznu “medijsku satanizaciju”.

“Vještaci su vještačili na način kao da ja imam nadnaravne moći iz prava, ekonomije, finansija... Strategija tužilaštva bila je da se samo ja optužim iako uopšte nijesam donosio odluke, jer nijesam bio ovlašćen za to. Odluke sam potpisivao u formalno pravnom smislu”, dodao je Mugoša.

Lutovac: Nakon što je Mugoša iznio odbranu, tužilaštvo širi optužbu

Za branioca optužene Dragice Vidić sporna je i sama odluka Tužilaštva protiv koga će podići optužni akt.

„Nakon što je bivši gradonačelnik Mugoša iznio svoju odbranu, Tužilaštvo je našlo za shodno da proširi optužnicu i na one koji su radili u stručnoj službi gradonačelnika i Direkciji za imovinu Opštine Podgorica. Tom prilikom Tužilaštvo je napravilo jednu čudnu trijažu u pogledu toga kome će dati status svjedoka, a kome dati status optuženog”, kazao je advokat Branislav Lutovac. On tvrdi da je njegova klijentkinja radila sve u skladu sa zakonom.

„Ona je pripremila tu odluku, ali na način što su joj oni nadležni organi dali uputstvo kako da se radi postupak i da odredi cijenu zemljišta. Znači njena sva djelatnost se obavila u pravnoj tehničkoj opremi ove odluke. Nikakva ona diskreciona prava u pogledu samog donošenja same odluke nije imala, niti je mogla bilo šta samostalno da odluči, tako da u njenim radnjama nema bitnog obilježja djela zloupotrebe službenog položaja koje njoj se stavlja na teret što ćemo dokazati u daljem toku postupka”, ističe Lutovac.


Najčitanije iz sekcije Zabava