Troje umrlo od predoziranja - Vijesti.me
DNEVNI CENTAR POSJETILO 396 ZAVISNIKA

Troje umrlo od predoziranja

Povodom završetka projekta “Smanjenje štete dugotrajnih posljedica zloupotrebe psihoaktivnih supstanci”, ona je istakla da su se korisnici za šest mjeseci ove godine 213 puta savjetovali sa ljekarima, 124 puta sa socijalnim radnicima, a 1.104 sa vršnjačkim edukatorima

narkomanija
narkomanija (Foto: Shutterstock.com)

Dnevni centar NVO “Juventas” posjetilo je ove godine 396 narkomana, od kojih je troje umrlo od predoziranja. Direktorica u toj NVO Tijana Žegura saopštila je da je centar u prvoj polovini godine dobio 74 nova klijenta.

Povodom završetka projekta “Smanjenje štete dugotrajnih posljedica zloupotrebe psihoaktivnih supstanci”, ona je istakla da su se korisnici za šest mjeseci ove godine 213 puta savjetovali sa ljekarima, 124 puta sa socijalnim radnicima, a 1.104 sa vršnjačkim edukatorima. 

Cilj projekta, kako je kazala za PR Centar, bio je poboljšanje kvaliteta života osoba koje ubrizgavaju droge, a koje imaju hepatitis C. Žegura je pojasnila da je 145 upućeno u zdravstvene i ustanove socijalne zaštite, kao što su Klinika za infektivne bolesti, Udruženje anonimnih narkomana Crne Gore, psihijatrijska klinika.

Podsjetila je da je od 13. juna ove godine prestao da se sprovodi devetogodišnji projekat Vlade Podrška sprovođenja nacionalne AIDS strategije:

"Kako je prema Svjetskoj banci Crna Gora klasifikovana kao zemlja sa srednjim i višim primanjima, smatra se da ona sama treba da finansira servise ove vrste. Crna Gora, zbog ekonomske situacije u kojoj se nalazi, nije uspjela da obezbijedi budžet za to".


Najčitanije iz sekcije Zabava