OČUVATI POPULACIJU

Parkovi Dinarida doprinijeće izradi Akcionog plana za mrkog medvjeda

Iz Parkova Dinarida kazali su da je Crna Gora, potvrđivanjem Bernske Konvencije, preuzela obaveze u pogledu upravljanja populacijom mrkog medvjeda u skladu sa odredbama Konvencije, odredbama Akcionog plana upravljanja mrkim medvjedom za Evropu, i odgovarajućim direktivama i preporukama

3766 pregleda 20 reakcija 2 komentar(a)
Foto: parksdinarides.org
Foto: parksdinarides.org

Parkovi Dinarida realizuju projekat “Istraživanje stavova javnosti o mrkom medvjedu kao prilog Akcionom planu za mrkog medvjeda u Crnoj Gori” koji ima za cilj da direktno doprinese izradi Akcionog plana za mrkog medvjeda.

Kako je saopšteno iz te nevladine organizacije (NVO), kroz projekat se sprovodi istraživanje stavova javnosti o mrkom medvjedu u Crnoj Gori, čime će se dobiti vrijedni podaci koji će se koristiti prilikom izrade Akcionog plana.

“Pored toga, važna komponenta je i edukacija javnosti o značaju mrkog medvjeda i potrebi zaštite i očuvanja njegove populacije”, navodi se u saopštenju.

Iz Parkova Dinarida kazali su da je Crna Gora, potvrđivanjem Bernske Konvencije, preuzela obaveze u pogledu upravljanja populacijom mrkog medvjeda u skladu sa odredbama Konvencije, odredbama Akcionog plana upravljanja mrkim medvjedom za Evropu, i odgovarajućim direktivama i preporukama.

“Jedan od prvih koraka u tom pravcu je bilo i osnivanje Savjeta za zaštitu i upravljanje mrkim medvjedom i vukom čiji je jedan od prvih zadataka priprema Akcionog plana za mrkog medvjeda”, kaže se u saopštenju.

Podsjeća se da su Parkovi Dinarida kao članovi Savjeta u prethodnom periodu realizovali pilot istraživanja stavova javnosti o mrkom medvjedu po metodologiji koja se koristi u Sloveniji i Hrvatskoj za potrebe izrade tamošnjih Akcionih planova za mrkog medvjeda.

Iz Parkova Dinarida kazali su da je metodologija u saradnji sa WWF Adira i ekspertima prilagođena za crnogorske prilike.

“Rezultati istraživanja su prezentovani Savjetu za medvjeda i vuka u julu 2019. godine i ocijenjeni su kao dobri. Predloženo je da se istraživanje ponovi na većem obuhvatu i da se rezultati objedine kako bismo dobili reprezentativni uzorak u svrhu izrade Akcionog plana za medvjeda”, navodi se u saopštenju.

Iz te NVO su kazali da će se kroz projekat fokusirati na nastavak istraživanja stavova javnosti o medvjedu u Crnoj Gori.

“Kroz prikupljanje podataka pomoću upitnika, njihovu obradu i pripremanje izvještaja koji će se integrisati u budući Plan upravljanja medvjedom kao njegov dio”, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da će se, pored tog istraživanja, kroz projekat raditi na edukaciji i informisanju javnosti o potrebi zaštite i očuvanja mrkog medvjeda.

“Kako bi se unaprijedio kvalitet Akcionog plana za medvjeda, njegova implementacija i rješavali, odnosno izbjegli konflikti čovjeka i medvjeda, potrebno je u skladu sa preporukama iz Akcionog plana za zaštitu mrkog medvjeda u Evropi, raditi na edukovanju i informisanju javnosti. Na taj način će se osigurati podrška javnosti za zaštitu medvjeda”, kazali su iz Parkova Dinarida.

Prema njihovim riječima, pored šire javnosti u Crnoj Gori, posebno značajna ciljna grupa je stanovništvo sa područja stalnog i privremenog boravka medvjeda.

“Iz tog razloga kroz projekat je razvijen edukativni materijal – infografici koji će putem kanala komunikacije Parkova Dinarida pružiti jasniju sliku o medvjedu u Crnoj Gori, njegovom značaju i potrebi zaštite i očuvanja”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je za ciljano stanovništvo pripremljen informativni liflet sa preporukama i mjerama za smanjenje mogućnosti susreta medvjeda i čovjeka, načina ponašanja ako do susreta dođe, mjerama da se veličina štete od medvjeda smanji.

Projekat je podržalo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Preporučujemo za Vas