• <p>Od Vlade zahtijevaju da u istom roku raskine koncesione ugovore za mHE u Kraljskim Barama. Labović je kazao da su mještani, potpisujući peticiju, “potpisali i zakletvu” i da nema para kojim njihove vodotoke neko može da kupi</p>
  FOTO: Dragana Šćepanović
 • <p>Od Vlade zahtijevaju da u istom roku raskine koncesione ugovore za mHE u Kraljskim Barama. Labović je kazao da su mještani, potpisujući peticiju, “potpisali i zakletvu” i da nema para kojim njihove vodotoke neko može da kupi</p>
  FOTO: Dragana Šćepanović
 • <p>Od Vlade zahtijevaju da u istom roku raskine koncesione ugovore za mHE u Kraljskim Barama. Labović je kazao da su mještani, potpisujući peticiju, “potpisali i zakletvu” i da nema para kojim njihove vodotoke neko može da kupi</p>
  FOTO: Dragana Šćepanović
 • <p>Od Vlade zahtijevaju da u istom roku raskine koncesione ugovore za mHE u Kraljskim Barama. Labović je kazao da su mještani, potpisujući peticiju, “potpisali i zakletvu” i da nema para kojim njihove vodotoke neko može da kupi</p>
  FOTO: Dragana Šćepanović
 • <p>Od Vlade zahtijevaju da u istom roku raskine koncesione ugovore za mHE u Kraljskim Barama. Labović je kazao da su mještani, potpisujući peticiju, “potpisali i zakletvu” i da nema para kojim njihove vodotoke neko može da kupi</p>
  FOTO: Dragana Šćepanović
 • <p>Od Vlade zahtijevaju da u istom roku raskine koncesione ugovore za mHE u Kraljskim Barama. Labović je kazao da su mještani, potpisujući peticiju, “potpisali i zakletvu” i da nema para kojim njihove vodotoke neko može da kupi</p>
  FOTO: Dragana Šćepanović
 • <p>Od Vlade zahtijevaju da u istom roku raskine koncesione ugovore za mHE u Kraljskim Barama. Labović je kazao da su mještani, potpisujući peticiju, “potpisali i zakletvu” i da nema para kojim njihove vodotoke neko može da kupi</p>
  FOTO: Dragana Šćepanović
 • <p>Od Vlade zahtijevaju da u istom roku raskine koncesione ugovore za mHE u Kraljskim Barama. Labović je kazao da su mještani, potpisujući peticiju, “potpisali i zakletvu” i da nema para kojim njihove vodotoke neko može da kupi</p>
  FOTO: Dragana Šćepanović
 • <p>Od Vlade zahtijevaju da u istom roku raskine koncesione ugovore za mHE u Kraljskim Barama. Labović je kazao da su mještani, potpisujući peticiju, “potpisali i zakletvu” i da nema para kojim njihove vodotoke neko može da kupi</p>
  FOTO: Dragana Šćepanović
 • <p>Od Vlade zahtijevaju da u istom roku raskine koncesione ugovore za mHE u Kraljskim Barama. Labović je kazao da su mještani, potpisujući peticiju, “potpisali i zakletvu” i da nema para kojim njihove vodotoke neko može da kupi</p>
  FOTO: Dragana Šćepanović
 • <p>Od Vlade zahtijevaju da u istom roku raskine koncesione ugovore za mHE u Kraljskim Barama. Labović je kazao da su mještani, potpisujući peticiju, “potpisali i zakletvu” i da nema para kojim njihove vodotoke neko može da kupi</p>
  FOTO: Dragana Šćepanović
 • <p>Od Vlade zahtijevaju da u istom roku raskine koncesione ugovore za mHE u Kraljskim Barama. Labović je kazao da su mještani, potpisujući peticiju, “potpisali i zakletvu” i da nema para kojim njihove vodotoke neko može da kupi</p>
  FOTO: Dragana Šćepanović

"Koncesionar i Vlada imaju 15 dana da ispune naše zahtjeve"

23680 pregleda 10 komentar(a)