TUŽNI PAZARNI DAN

Pijaca u Petnjici svela se na pet kvadrata: Radi samo jedan prodavac

Kako bi zaustavili dra­sti­čan od­liv sta­nov­nika Bi­ho­ra pre­ma ve­ćim cen­tri­ma i za­pad­no­e­vrop­skim ze­mlja­ma, u lokalnoj upravi su nakon tri godine od povratka statusa opštine krenuli u izgradnju puta ka Beranama, vodovoda i zgrade opštine
165 pregleda 6 komentar(a)
Petnjica, pijaca, Foto: Screenshot (YouTube)
Petnjica, pijaca, Foto: Screenshot (YouTube)
08.02.2019. 07:36h

Na pazarni dan u centru Bihora već deceniju nema bo­ga­te po­nu­de. Od trgovaca sa velike pijace koji su, narodski rečeno, nudili sve - od igle do lokomotive, ostao je samo Rafet Čoković. Zelena pijaca svela se na pet kvadrata na kojima ovaj prodavac voća i povrća, sam samcat, prodaje svo­ju ro­bu.

"Bilo je nas 20 prodavaca, svi smo radili dobro, evo ja sam ostao sam...Svaki petak dolazim. Nijedan petak ne prođe da ne dođem, iako je kiša i snijeg", kaže Čoković za TV Vijesti.

Potvrđuju to i Petnjičani koje smo zatekli kod Rafetove tezge.

"Uvijek kod njega mogu da nađem frešku robu, tu redovno kupujem tako da ne mijenjam ga."

"Kod njega uvijek je sve svježe, izlazi nam i u susret ako neko nije u mogućnosti da tog dana sebi kupi sve on uvijek to učini."

"Ko ima para on uzme, ko nema, ja dam na veresiju pa kad prime socijalu ili penziju oni vrate. Niko mi nikad nije ostao dužan. Što god oni ne mogu da prodaju, ja im otkupim, oni što proizvode, a ima dosta njih 60% što proizvode domaću hranu", kaže Čoković.

Povjerenje koje je stekao kod kupaca, za ovog šesdesetogodišnjeg trgovca iz Berana je, kako kaže, najvažnije. Iako je na njegovoj tezgi uvijek svježa roba, zarada nije kao nekada. Razlog za to je sve pri­sut­ni­ja kri­za i migracija stanovnika Petnjice.

"Nema narod je otišao, nema naroda. Znaš li koliko je ovdje naroda bilo... Sve mlado otišlo", kaže on.

A mladima koji još nisu otišli nedostaje puno toga. U Petnjicu ne do­la­zi dnev­na štam­pa, ne­ma knji­ža­re, fo­to­ko­pir­ni­ce ni drugih  tra­di­ci­o­nal­nih uslu­žnih ra­di­o­ni­ca. Svjesni su toga i u opštini. Kako bi zaustavili dra­sti­čan od­liv sta­nov­nika Bi­ho­ra pre­ma ve­ćim cen­tri­ma i za­pad­no­e­vrop­skim ze­mlja­ma, u lokalnoj upravi su nakon tri godine od povratka statusa opštine krenuli u izgradnju puta ka Beranama, vodovoda i zgrade opštine. Obećavaju i brzu gradnju zelene pijace.

"Sada je taj prostor ruiniran, nije za zelenu pijacu ali ćemo voditi računa da osposobimo kako bi građani Petnjice mogli da kupe te osnovne namirnice na zelenoj pijaci", kazao je Muslija Kalić, potpredsjednik Opštine Petnjica.

U to obećanje vjeruje i Rafet. I njemu nedostaje duh pazarnog dana u Petnjici. Do tada on će i dalje svakog petka biti na usluzi mještanima Bihorskog kraja .