MARKETING - Vijesti.me

MARKETING

 T: 382 (0)20 404 611
Fax: +382 (0)20 404 635
E: [email protected]
M : +382 (0)69 132 712

Direktor marketinga

Sanja Bracanović 

T: +382 (0)20 404 622

M: +382 (0)67 000 220

E: [email protected]

Menadžeri:

Slađana Ivanović  

T: +382 (0)20 404 611 

M: +382 (0)67 000 221  

E: [email protected]

Ksenija Vujošević 

T: +382 (0)20 404 652 

M: +382 (0)67 822 042  

E: [email protected]

Olga Đukanović

T: +382 (0) 20 404 625 

M: +382 (0) 69 735 974

E: [email protected]

Oglasno  

T:+382 (0)20 404 604 

E:[email protected] 

E:[email protected]

Prodaja

Stanka Radulović 

T: +382 20 404 610  

E: [email protected]