Marketing

 T1: 382 (0)20 404 611
T2: +382 (0)20 404 652
E: marketing@vijesti.me
M : +382 (0)69 132 712

Direktor marketinga

Sanja Bracanović 

T: +382 (0)20 404 622

M: +382 (0)67 000 220

E: sanja.bracanovic@vijesti.me

Menadžeri:

Slađana Ivanović  

T: +382 (0)20 404 611 

M: +382 (0)67 000 221  

E: sladjana.ivanovic@vijesti.me

Olga Đukanović

T: +382 (0) 20 404 625 

M: +382 (0) 69 735 974

E: olga.djukanovic@vijesti.me

Oglasno  

T:+382 (0)20 404 604 

E:oglasno@vijesti.me 

E:citulje@vijesti.me

Prodaja

Stanka Radulović 

T: +382 20 404 610  

E: stanka.radulovic@vijesti.me