Marketing

 

T1: 382 (0)20 404 611
T2: +382 (0)20 404 652
E-mail: marketing@vijesti.me
Mob. +382 (0)69 132 712

Direktorica marketinga i prodaje

Sanja Bracanović 

T: +382 (0)20 404 622

M: +382 (0)67 000 220

E: sanja.bracanovic@vijesti.me

Menadžer prodaje

Blažo Bojić  

T: +382 (0)20 404 611 

M: +382 (0)68 860 216  

E: blazo.bojic@vijesti.me

Oglasno

T: +382 (0)20 404 604 

E: oglasno@vijesti.me 

E: citulje@vijesti.me

Distribucija

Stanka Radulović 

T: +382 20 404 610  

E: stanka.radulovic@vijesti.me