Impressum Daily Press

DAILY PRESS

Naziv pravnog lica: Daily Press d.o.o

Company name: L. L. C. "Daily Press" Publishing Business

Adresa: Trg nezavisnosti bb, Podgorica

PIB: 02255383

Izvršna direktorica: Marijana Bojanić (marijana.bojanic@vijesti.me)

Glavni i odgovorni urednik: Mihailo Jovović (mihailo.jovovic@vijesti.me)

VLASNIČKA STRUKTURA:

 • UNITED MEDIA S.A.R.L.
  sjedište: Luksemburg, 6, rue Jean Monnet, 2180
  PIB: 2014 2407 486
  udio: 51 %
 • "MNE MEDIA ONE" D.O.O
  sjedište: Trg nezavisnosti bb, Podgorica
  PIB: 03419649;
  udio: 33.9447 %
 • MEDIA DEVELOPMENT INVESTMENT FUND INC. 15.0553 %
  sjedište: 37 West 20th Street, Suite 804, Njujork, SAD
  registarski broj: F – 990316000038
  udio: 15.0553 %

 

Detaljna vlasnička struktura - podaci o pravnim i fizičkim licima koja neposredno ili posredno imaju više od 5% udjela u osnivačkom kapitalu medija, kao i podaci o povezanim licima OVDJE.

VIJESTI ONLINE:

Mail redakcije: portal@vijesti.me

Kontakt telefon: +382 (20) 404-627 

Direktor online razvoja:

Srdan Kosović: srdan.kosovic@vijesti.me

REDAKCIJA PORTALA:

Dušan Cicmil: dusan.cicmil@vijesti.me

Nemanja Vukotić: nemanja.vukotic@vijesti.me

Blažo Hajduković: blazo.hajdukovic@vijesti.me

Ana Burić: ana.buric@vijesti.me

Razvoj i tehnička realizacija:

Makonda

NEZAVISNI DNEVNIK 'VIJESTI'

Prvi broj izašao je 1. septembra 1997. godine

Glavni i odgovorni urednik:

Mihailo Jovović: mihailo.jovovic@vijesti.me

Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika:

Vukašin Obradović: vukasin.obradovic@vijesti.me

Izvršni urednici:

Nina Vujačić: nina.vujacic@vijesti.me; kultura@vijesti.me; zabava@vijesti.me

Danilo Mihajlović: danilo.mihajlovic@vijesti.me; crnahronika@vijesti.me

Urednici:

Slavko Radulović (vikend izdanje): nedjelja@vijesti.me

Marija Mirjačić (ekonomija): marija.mirjacic@vijesti.me; ekonomija@vijesti.me

Tina Popović (društvo): drustvo@vijesti.me

Dejan Peruničić (regioni): regioni@vijesti.me

Angelina Šofranac (svijet): svijet@vijesti.me

Nela Radoičić (forum): forum@vijesti.me

Danilo Mitrović (sport): sport@vijesti.me

Balša Brković (ART, kultura): balsa.brkovic@vijesti.me

Foto služba: foto@vijesti.me

Aleksandar Šaranović (prelom): aleksandar.saranovic@vijesti.me

Kontakt:

Telefon redakcije: +382 (0) 20 404 626

Faks: +382 (0) 20 242 306

Oglasno:

oglasno@vijesti.me

Telefon: 020 404 604

Address: B.REVOLUCIJE BR:9 - PODGORICA