Impressum Daily Press

Naziv pravnog lica: Daily Press d.o.o

Adresa: Trg nezavisnosti bb, Podgorica

PIB: 02255383

Izvršna direktorica: Marijana Bojanić (marijana.bojanic@vijesti.me)

Vlasnička struktura

- UNITED MEDIA S.A. R.L 51 %

- MNE MEDIA ONE 33.9447 %

- MEDIA DEVELOPMENT INVESTMENT FUND INC. 15.0553 %

Vijesti online

Mail redakcije: portal@vijesti.me

Kontakt telefon: +382 (20) 404-627 

Redakcija:

Dušan Cicmil: dusan.cicmil@vijesti.me

Nemanja Vukotić: nemanja.vukotic@vijesti.me

Savo Njunjić: savo.njunjic@vijesti.me

Ana Burić: ana.buric@vijesti.me

Miljana Kljajic: miljana.kljajic@vijesti.me

Razvoj i tehnička realizacija:

Makonda

Direktor digitalnog razvoja:

Filip Ivanović: filip.ivanovic@vijesti.me

NEZAVISNI DNEVNIK 'VIJESTI'

Prvi broj izašao je 1. septembra 1997. godine

Glavni i odgovorni urednik:

Srdan Kosović: srdan.kosovic@vijesti.me

Izvršni urednici:

Nina Vujačić: nina.vujacic@vijesti.me; kultura@vijesti.me; zabava@vijesti.me

Danilo Mihajlović: danilo.mihajlovic@vijesti.me; crnahronika@vijesti.me

Urednici:

Slavko Radulović (nedjelja): nedjelja@vijesti.me

Mila Radulović (politika): politika@vijesti.me

Marija Mirjačić (ekonomija): marija.mirjacic@vijesti.me; ekonomija@vijesti.me

Tina Popović (društvo): drustvo@vijesti.me

Dejan Peruničić (Crna Gora): regioni@vijesti.me

Angelina Šofranac (svijet): svijet@vijesti.me

Nela Radoičić (forum): forum@vijesti.me

Danilo Mitrović (sport): sport@vijesti.me

Balša Brković (ART, kultura): balsa.brkovic@vijesti.me

Foto služba: foto@vijesti.me

Aleksandar Šaranović (dizajn): aleksandar.saranovic@vijesti.me

Kontakt:

Telefon redakcije: +382 (0) 20 404 626

Faks: +382 (0) 20 242 306

Oglasno:

oglasno@vijesti.me

Telefon: 020 404 604