PREDSTAVLJEN IZVJEŠTAJ O EKONOMSKIM KRETANJIMA U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EVROPE

Očekivanja Svjetske banke: Zbog izgradnje autoputa, javni dug se neće smanjiti do 2018. godine

Stopa siromaštva u Crnoj Gori, Srbiji, Makedoniji i Albaniji opala je po podacima SB za dva procenta između 2013. i 2015. godine, a prognoze su da će do 2018. godine u cijeloj regiji doći do smanjenja siromaštva
1 komentar(a)
Auto put, Foto: Printscreen (YouTube)
Auto put, Foto: Printscreen (YouTube)
Ažurirano: 10.02.2019. 22:35h

Zbog izgradnje autoputa, javni dug se neće smanjiti do 2018. godine, očekivanja su Svjetske banke.

U ovoj finansijskoj instituciji ipak očekuju snaženje rasta crnogorske ekonomije u ovoj godini. Tokom predstavljanja Izvještaja o ekonomskim kretanjima u zemljama jugoistočne Evrope, za šest zemalja, poručeno je da naša država mora biti oprezna kod politika koje su donesene u posljednjih nekoliko mjeseci, a koje vode povećanju izdataka. Saopšteno je i da smo jedina od zemalja Jugoistočne Evrope koja je prošle godine imala rast fiskalnog deficita zbog povećanja rashoda i smanjenja prihoda.

"Očekujemo za Crnu Goru snaženje rasta tokom ove godine, jer očekujemo početak većih radova na izgradnji autoputa: međutim struktura rasta se ne bi značajnije mijenjala, rast bi bio većinom vođen javnim investicijama", kazala je Sanja Madžarević Šujster.

Očekivanja su i da upravo zbog izgradnje autoputa do 2018. sigurno neće doći do smanjenja javnog duga. Šujster objašnjava da je u prošloj godini došlo do velikog ulaganja u ovaj projekat, koji će neminovno voditi do rasta javnog duga. Ističe da se nakon 2018. godine može očekivati uravnoteženje i zaustavljanje njegovog daljeg rasta.

Svjetska banka predstavila je deveti Izvještaj o ekonomskim kretanjima u zemljama jugoistočne Evrope. Iako su Srbija, Makedonija, BIH , Albanija i Kosovo tokom prošle godine uspjele da smanje svoje fiskalne deficite, Crna Gora nije.

"Crna Gora se izdvaja kao jedina koja je prošle godine imala povećanje deficita i velikim dijelom zbog rasta rashoda, međutim i velikim dijelom zbog smanjenja ukupnih prikupljenih prihoda", kazala je Madžarević Šujster. 

Iz svjetske finansijske institucije akcenat stavljaju na politike koje su donesene u posljednjih nekoliko mjeseci, a koje vode većim izdacima. Tu se prije svega misli na povećanje plata i penzija, kao i uvođenje doživotnih naknada za majke sa troje i više djece. Novinare je interesovalo da li ta izdvajanja vidi kao dio izbornih politika? Šujster odgovara da je doživotna naknada jedna od politika koja nije bila dobro osmišljena, s obzirom na to da destimuliše aktivno zapošljavanje žena i njihovu ulogu na crnogorskom tržištu.

"Ta politika mislim da će imati dugoročno negativne učinke na tržište rada jer će se jedan broj žena izdvojiti sa tržišta rada na duže vrijeme u zemlji koja inače ima nisku stopu zaposlenosti žena", kazala je Madžarević Šujster.

Svjetska banka našoj državi za ovu godinu predviđa rast od 3,7, a za narednu 3,1 odsto. Prognoze su da će u čitavoj regiji na koju se izvještaj odnosi, prosječna stopa rasta biti 2,6 odsto u ovoj i 3% u narednoj godini. Šujster je kazala da su izbori, koji se ove godine održavaju u više zemalja, jedan od rizika rasta.

"Parlamentarni izbori su uvijek prostor gdje se donose neke politike koje možda nijesu najbolje osmišljene i koje nemaju podlogu u fiskalnim pokazateljima i podršku za donošenje", kazala je Madžarević Šujster.

Stopa siromaštva u Crnoj Gori, Srbiji, Makedoniji i Albaniji opala je po podacima SB za dva procenta između 2013. i 2015. godine, a prognoze su da će do 2018. godine u cijeloj regiji doći do smanjenja siromaštva.

Preporučujemo za Vas