NVO KOJE SE BAVE EKOLOGIJOM TRAŽE:

"Ministarstvo da povuče sa javne rasprave Nacrt Prostornog plana za obalno područje"

U Ministarstvu održivog razvoja i turizma kažu da će javnu raspravu, zbog obimnosti dokumenta i njegove važnosti, produžiti do 12. marta
59 pregleda 1 komentar(a)
Obalno područje, Foto: Screenshot (YouTube)
Obalno područje, Foto: Screenshot (YouTube)
Ažurirano: 25.02.2016. 18:42h

Nevladine organizacije koje se bave ekologijom zatražile su od Ministarstva održivog razvoja i turizma da Nacrt Prostornog plana posebne namjene za obalno područje i prateći Nacrt izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, povuku sa javne rasprave.

Oni to traže zbog, kako tvrde, stanja u kojem se naša obala trenutno nalazi i niza propusta i neusklađenosti. Iz Crnogorskog društva ekologa, Ozona i Breznice zahtjevaju da se hitno stavi moratorijum na gradnju na našem primorju i da se nastavi javna rasprava. Iz Ministarstva održivog razvoja odgovaraju da će produžiti javnu raspravu do 12. marta, a uvjeravaju da sporni dokument akcenat stavlja na održivost gradnje na obalnom području, sa namjerom očuvanja tog vrijednog resursa.

Zabrinuti za stanje na crnogorskoj obali, ekolozi pozivaju Ministarstvo održivog razvoja da Nacrt Prostornog plana posebne namjene za obalno područje povuče sa javne rasprave i privremeno zabrani gradnju na tom prostoru.

"Smatramo da je obala prilično uzurpirana gradnjom dosadašnjih objekata, da je izražena nelegalna gradnja, da imamo potpuno pravo obzirom na aktuelne trendove i slučajeve u Budvi da sumnjamo da je tu uzeo maha i organizovani kriminal i izražena korupcija REZ Jedina mjera je da se stavi moratorijum za određeno vrijeme za gradnju na crnogorskom primorju", kazao je Aleksandar Perović iz NVO Ozon.

Perović kaže da u Nacrtu ima dosta propusta i neusklađenosti. Na primjer, nisu definisani eko koridori. Zatim, određeni planovi se zasnivaju na podacima starim čak 30 godina, a nije razmotren ni seizmički rizik. Zamjeraju i da se ovim planom razmatra isključivo razvoj turizma, a da je sve drugo zanemareno. Zato ekolozi pozivaju.

"Da u toj javnoj raspravi učestvuju svi pojedinci i stručnjaci i najrelevantnije institucije i stručna i laička javnost, da bi se vidjelo konačno šta zapravo narod želi da radi na toj obali, šta želi da radi sa svojim privrednim potencijalima, jer ova planska dokumenta kao da su pravljena za potrebe nekog privatnog investitora i da je privatni interes stavljen prije javnog interesa", dodao je Perović.

U Ministarstvu održivog razvoja i turizma kažu da će javnu raspravu, zbog obimnosti dokumenta i njegove važnosti, produžiti do 12. marta. Ističu da je Nacrt Prostornog plana za obalno područje kvalitetan dokument, kome je primarni cilj održiva valorizacija tog važnog prostora. Plan , po njima počiva na velikom broju istraživanja urađenih u okviru Programa upravljanja obalnim područjem, koji je za osnovu imao Barselonsku konvenciju.

"Ističemo da Plan u zoni od 1000 metara od obale ne dozvoljava širenje stambene izgradnje, ali zato omogućava gradnju objekata u funkciji turizma. Ovakvim pristupom, benefiti kako za državu, tako i za lokalno stanovništvo su značajni",saopšteno je iz Ministarstva.

Perović kaže da će inicijativu uputiti Ministarstvu održivog razvoja i turizma i kolegama iz NVO sektora.

"Da se zapitamo šta mi zapravo želimo da uradimo od crnogorske obale, ona je već dovoljno ugrožena i uzurpirana, da mi zapravo više ne vidimo ni pravo ni mogućnost da se i dalje nastavi taj trend, ako želimo da budućim generacijama ostavimo bilo šta da oni mogu da upravljaju", rekao je Perović.

U Ministarstvu napominju da će nakon javne rasprave, obrađivač sagledati sve primjedbe i sugestije, kao i mogućnost da budu uključene u Plan.

Preporučujemo za Vas