NACRT ZAKONA

Odbor jednoglasno podržao oduzimanje imovine stečene kriminalom

„Sva priča oko tog kako ćemo kazniti one koji su nešto oduzeli ne svodi se na to koliku ćete im odrediti kaznu zatvora već kako ćete uzeti od njih ono što us oni uzeli od građana. Ljudima kojima ćete odrediti kaznu zatvora, koji su obraz bacili pod đon, nije bitno koliko ćete im reći da su krivi već koliko ćete im uzeti novca“, rekla je Jasavić
88 pregleda 1 komentar(a)
Odbor za politički sistem, Foto: Savo Prelević
Odbor za politički sistem, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 14.09.2015. 16:44h

Skupštinski Odbor za politički sistem, praosuđe i upravu jednoglasno je podržao Predlog zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom, kojim je proširen katalog krivičnih djela u odnosu na mogućnost konfiskacije imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

Ministar pravde Zoran Pažin ocijenio je da je to do sada najsloženiji zakonski tekst koji se našao pred Odborom, u korpusu propisa koji uređuju pravosuđe, i postupke pred sudovima.

„Imamo savremen, pravno i stručno utemeljen tekst, koji je usaglašen sa svim standardima Evropske unije u ovoj oblasti, uključujući i zadnje iz prošle godine, koje ni same članice, velikim dijelom, još nisu uvrsrtile u svoja zakonodavstva“, rekao je on na sjednici Odbora.

Prema riječima Pažina, Zakon je veoma zahtjevan, ali su ogromni benefiti koje društvo može imati njegovim usvajanjem.

„Osnovni princip je da niko ne smije da zadrži imovinsku korist koju je pribavio krivičnim djelom. Sva dosadašnja kriminološka istraživanja pokazuju da sama osuda učinilaca krivičnih djela na zatvorske kazne, posebno ako se prihvati prigovor koji se ponekad čuje da je sudska kaznena politika nekada neprimjereno blaga u tim oblastima, pokazuje da sama osuda počinilaca ne rješeava ozbiljno ovo pitanje“, ukazao je on.

Ministar je dodao da je posebno prepoznata potreba da Tužilaštvo ima mogućnost, i prije nego što se obrati sudu, da naredbom može urediti to pitanje i privremeno zabraniti raspolaganje iznosom sa bankovnoh računa, potraživanjima iz obligacionih odnosa, udjelima i akcijama iz privrednih društava kao i prihodima ostvarenih na osnovu udjela privrednih društava.

„Imajući u vidu da se na ovaj način u visokoj mjeri suspenduju ljudske slobode i prava, postoji obaveza Tužilaštva da bez odlaganja o tome obavijesti sud koji je u prilici da preispita takve odluke Tužilaštva. Željeli smo da u najvećoj mjeri suzimo svaki način imaocu imovine pribavljene kriminalnom djelatnošću, da izbjegne mogućnost da država dođe u posjed te imovine“, poručio je Pažin.

Advokat Mreže za afirmaciju nevladinog sektora, Veselin Radulović, kazao je da u Ministarstvu pravde ne postoji politička volja da se kao krivično djelo propiše nezakonito bogaćenje javnih funkcionera.

„Ministarstvo ima pravo da zauzme takav stav, ali ga mora saopštiti javno, a ne da se kroz ovaj Predlog zakona pokušava miješati nešto što nije pravno korektno miješati. Ovaj Predlog tretira materiju koja je već definisana sa dva druga zakona, i ne propisuje bilo koje novo krivično djelo, a posebno ne neko u smislu bogaćenja javnih funkcionera“, rekao je on.

Radulović je podsjetio da trenutno nema pravosnažnih presuda za organizovani krinimal i korupciju na visokom nivou.

„Ako proširimo broj krivičnih djela, kako se to navodi u Predlogu zakona, dakle, na neka koja nijesu koruptivna, i koja se najčešće ne pojavljuju kao organizovani kriminal u praksi, bojim se da ćemo stvoriti uslove za nešto što je do sada bila praksa u izvještavanju rada sudova – da se prikazuje lažna statistika i da se u borbu protiv korupcije svrstavaju neke presude koje jesu formalno-pravno korupcija, ali na najnižem nivou“, rekao je on i podsjetio na veliki broj presuda protiv šumara.

Veljko Vasiljević iz Demokratskog fronta kazao je da je za neka od djela, za koja je propisana kazna zatvora od osam godina ili teža, da je ta kazna određena previsoko i da bi rehabilitovala od oduzimanja protivpravno stečene imovinske koristi ogroman broj slučajeva zloupotreba.

„Uključujući i ovo što se dešava u Budvi, pod uslovom da presudu potvrdi i drugi stepen“, naveo je on, dodajući da smatra da je korupcija na vidokom nivou, veoma malo tretirana tim zakonskim rešenjem.

Poslanica Socijalističke narodne partije, Snežana Jonica, ponovila je da će ta partija imati amandmane u vezi sa definicijom obuhvata lica od kojih će se sve oduzimati imovina.

„Ogromna imovina stečena kriminalnom djelatnošću vodi se ili pripada licima koja ne spadaju ni u jednu pod kategorija definisanih zakonom, nego se nalazi kod lica koja bih nazvala povezanim licima, bilo da su povezana političkim, kumovskim, poslovnim ili drugim vezama“, dodala je Joncia.

Prema njenim riječima, u vezi sa jednim slučajem koji je aktuelan ovih dana, građani uglavnom kažu „ne interesuje me na koliko su osuđeni, već gdje su pare“, ili „poći ću ja da odležim pet-šest godina ako mogu da uzmem 500 hiljada“.

Azra Jasavić iz Pozitivne Crne Gore rekla je da je taj zakon potreba crnogorskom društvu, jer je pitanje povjerenja građana u rad pravosuđa i tužilaštva vezan upravo za primjenu tog zakona.

„Sva priča oko tog kako ćemo kazniti one koji su nešto oduzeli ne svodi se na to koliku ćete im odrediti kaznu zatvora već kako ćete uzeti od njih ono što us oni uzeli od građana. Ljudima kojima ćete odrediti kaznu zatvora, koji su obraz bacili pod đon, nije bitno koliko ćete im reći da su krivi već koliko ćete im uzeti novca“, rekla je ona.

Jasavić je dodala da niko od novca koji ona prima kao poslanica, nije mogao steći ni stan ni vikendicu, „a kamoli da se obogati onoliko koliko funkcioneri koji su na vlasti“.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS), Milorad Vuletić, ocijenio je da predloženi zakonski tekst tu pravnu oblast uređuje mnogo preciznije, kvalitetnije i jasnije, nego do sada.

„Cijenim da se radi o dobrom zakonu, kvalitetno urađenom, i od DPS-a će imati podršku “, naveo je on.

Pažin je poručio da Ministarstvo pravde neće raditi na inkriminaciji nezakonitog bogaćenja jer smatraju da bi to unijelo konfuziju u pravni sistem Crne Gore, dodajući da se osim Makedonije nijedna država nije opredijelila na to.

„Krivično djelo osim posljedice mora da ima i radnju izvršenja krivinog djela. Ovdje konstatujemo posljedicu u vidu nezakonitog bogaćenja a nemamo radnju izvršenja krivićnog djela. Pod krivičnim djelom se podrazumijeva i krivica, a u ovakvoj situaciji krivicu ne biste mogli da procijenite, ako nemate radnju izvršenja, već samo posljedicu“, rekao je on.

Pažin je kazao da je stav Ministarstva da i u situaciji kad se ne može dokazati da se radi organizovanom kriminalu, a može se dokazati da se radi o pojedinim krivinim djelima, treba oduzimati imovinu, posebno kada je u pitanju proizvodnja, neovlašćeno stavljanej u promet opojnih droga.

U tom dijelu, dodao je, iako se ne može dokazati organizovani kriminal, narko dilerima treba oduzeti imovinu, i to sve ono što je koguće. „To je moj politiički i pravni stav“.

„U vezi sa krugom lica i povezanih lica, intencija Ministastva i mene kao ministra je da sva lica, koja na bilo koji nači participiraju u ovom što je predmet zakona, budu obuhvaćena zakonom. Ako imate neku formulaciju koja bi mogla poboljšati tekst zakona, amandmaski djelujte, a mi ćemo razmotriti s pažnjom, iako smatramo da je na ovaj način dovoljno obuhvaćen širok krug lica“, zaključio je on.