"POTREBE KORISNIKA NAJVAŽNIJE"

Konferencija o telekomunikacijama: Obezbijediti jednake uslove za sve učesnike

Vršilac dužnosti izvršnog direktora Američke privredne komore (AmCham), Milica Dragojević, ocijenila je da industrija telekomunikacija stvara radna mjesta, potrebnu infrastrukturu za inovacije i doprinosi distribuciji know-how koji su ključni za dalji razvoj društva
1 komentar(a)
Vujica Lazović, Foto: Zoran Đurić
Vujica Lazović, Foto: Zoran Đurić
Ažurirano: 26.06.2015. 14:11h

Potpredsjednik Vlade Crne Gore za ekonomsku politiku i finansijske sisteme i Ministar informacionog društva i telekomunikacija Vujica Lazović je na konferenciji o doprinosu digitalne ekonomije u razvoju društva kazao da je Crna Gora u potpunosti prepozala šanse koje nudi digitalna ekonomija, te da je iz tog razloga u vremenu ekonomske krize kada mnoge zemlje smanjuju broj ministarstava, Crna Gora formirala Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije.

Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Mitja Drobnič je naglasio da je u izvještaju o napretku Crne Gore za 2014. godinu istaknuto da je Crna Gora pokazala veliki napredak kada je u pitanju poglavlje 10 “Informaciono društvo i mediji”.

Lazović je ocijenio da je potrebno promovisati tehnologiju i omogućiti inovacije pružanjem podrške za početnike i preduzetnike, podržati rast i širenje informaciono komunikacione tehnologije (ICT) u Crnoj Gori i podstaći upotrebu ICT u redovnim aktivnostima kompanija i kao sredstva za učešće u globalnj ekonomiji.

“Sve što je potrebno da bi bili konkurentni i uspješni kada je digitalna ekonomija u pitanju je jedan smart uređaj i dobra internet konekcija”, kazao je Lazović.

Prema njegovim riječima dva osnovna problema kada je u pitanju ova vrsta ekonomije su problem informatičke pismenosti i spor razvoj širokopojasnog interneta (broad benda).

Glavni preduslov za razvoj telekomunikacija, na kojima počiva digitalna ekonomija, je obezbjeđivanje jednakih uslova za sve učesnike na tržištu, ocijenjeno je na konferenciji u Podgorici.

Vršilac dužnosti izvršnog direktora Američke privredne komore (AmCham), Milica Dragojević, ocijenila je da industrija telekomunikacija stvara radna mjesta, potrebnu infrastrukturu za inovacije i doprinosi distribuciji know-how koji su ključni za dalji razvoj društva .

Ona je na konferenciji pod nazivom Telekomunikacije u Crnoj Gori – doprinos digitalne ekonomije razvoju društva, kazala da se doprinos industrije telekomunikacija razvoju crnogorskog društva ne mjeri samo kroz finansijske pokazatelje, investicije i plaćene poreze.

Konferenciju su organizovali Amcham-a i tri telekomunikaciona operatora - Telekom, Telenor i M:tel.

Direktor Crnogorskog Telekoma, Ruediger Schulz, smatra da pružaoci usluga treba da budu u mogućnosti da koriste fondove Evropske unije i proizvode integrisanih platformi na međunarodnom nivou.

„Zahtjevni ciljevi nacionalne ICT strategija su u potpunosti podržani od strane pružalaca usluga, međutim obostrana posvećenost tim ciljevima je nešto na šta računamo“, kazao je Schulz.

On je dodao da bi deregulacija takođe bila jedan od preduslova za dalje investicije, koje bi rezultirale inovacijama, unaprijeđenim uslugama i optimizacijom resursa pružalaca usluga.

Predsjednik odbora direktora Telenora Crna Gora, Ove Fredheim, smatra da je predstojeća aukcija spektra veoma važna za Crnu Goru.

Prema njegovim riječima, telekomunikacioni operatori treba da pronađu odgovarajući balans i stave potrebe korisnika na prvo mjesto.

„Neophodno je usaglasiti pravila učešća na aukciji, na način da se postigne maksimalna ekonomska efikasnost i poveća nivo transparentnosti, konzistentnosti i jednostavnosti cijelog procesa“, rekao je Fredheim.

On smatra da aukcija treba da bude sprovedena na troškovno efektivni način, kako bi operatori mogli da usvoje nove tehnologije i razviju nove servise kao odgovor na potrebe korisnika.

Fredheim je dodao da očekivanja vezana za cijenu spektra moraju biti realna, u cilju obezbjeđivanja stabilnosti na tržištu, kao i mogućnosti za novi razvoj.

Na konferenciji su, kako je saopšteno, govorili međunarodno priznati konsultanti i eksperti iz oblasti telekomunikacija.

Regionalni tehnički direktora Microsofta, Dejan Cvetković smatra da Crna Gora ima priliku da bude napredna, odnosno zemlja gdje tehnološke inovacije mogu demonstrirati moć i obezbijediti građanima najbolje online servise.

Izvršni direktor Strand Consult-a, John Strand smatra da digitalna rješenja doprinose povećanju efikasnosti javnog sektora i to kroz smanjenje troškova, unaprijeđenje kvaliteta usluga.

„Digitalna rješenja takođe smanjuju prepreke za razvoj preduzetništva. Posao možete započeti iz kuće, a kupce pronaći bilo gdje”, kazao je Strand.

U okviru konferencije orgnizovane su dvije panel diskusije na temu uticaja digitalne ekonomije na razvoj društva, kao i trendovima u regulatornom okruženju u industriji telekomunikacija.