SEMINAR O ETICI

Edi Brd: Reforma javne uprave zahtijeva političku volju

"Sve države kandidati moraju da reformišu javne insistucije kako bi ispunile uslov za članstvo”, kazala je ona
127 pregleda 0 komentar(a)
Svetlana Vuković, Daun Edi Brd, Veronik Brimo, Foto: Vlada Crne Gore
Svetlana Vuković, Daun Edi Brd, Veronik Brimo, Foto: Vlada Crne Gore
Ažurirano: 23.06.2015. 14:22h

Reforma javne uprave je važna u procesu proširenja Evropske unije (EU), poručila je zamjenica šefa sektora za saradnju u Delegaciji EU u Crnoj Gori, Daun Edi Brd, dodajući da taj proces zahtijeva vrijeme i političku volju.

Ona je to kazala na Seminaru o temi “Etika u državnoj upravi”, koji se održava povodom Dana javne službe.

Edi Brd je navela da je javna uprava ključna za jačanje demokratije, vladavine prava, ljudskih prava i dobrog upravljanja i da to nije puka fraza.

“Zbog toga je reforma uprave jedan od najvažnijih stavki u procesu proširenja. Sve države kandidati moraju da reformišu javne insistucije kako bi ispunile uslov za članstvo”, kazala je ona.

Govoreći o ciljevima reforme, Edi Brd je objasnila, da je efikasna uprava ona koja je jednaka prema svim građanima i cilj koji treba postići.

„Obilježje kvalitente javne uprave je kontinuirana primjena etičkog kodeksa. Etika je komponenta koja omogućava državi da se kreće naprijed”, kazala je ona.

Efikasno funkcionisanje insistucija, precizirala je, zahtijeva da svi zaposleni budu nezavisni i odgovorni građanima, dok politike treba da budu donošene u duhu etičkih normi.

Edi Brd je pozdravila napor crnogorskih vlasti da izvrše reformu javne uprave, posebno u svijetlu uvođenja etičkog kodeksa u institucije.

“Iako su reforme uprave u toku, dodatni napori su potrebni kako bi se unaprijedio kvalitet legislative i povećala efikasnost”, poručila je ona.

Prema njenim riječima, taj proces zahtijeva vrijeme i političku volju a samo uz takvu upravu ekonomski razvoj je moguć. „EU će podržati reforme međutim odgovornost ostaje na crnogorskim zvaničnicima”, zaključila je Edi Brd.

Direktorica direktorata za državnu upravu i lokalnu samoupravu u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) Dragana Ranitović kazala je da etika predstavlja temelj moderne i savremene javne uprave čijim principima država teži.

“Svojim djelovanjem jasno stavljamo do znanja da u crnogorskoj upravi ima mjesta samo za službenike koji će postupati zakonito, pravično, profesionalno i dostojanstveno”, ocijenila je Ranitović.

Prema njenim riječima, temeljne ideje u procesu reformi javne uprave čine kvalitetno organizovana, odgovorna i transparentna administracija.

“Postavili smo jasne ciljeve: uspostavljenje jedinstvenog depolitizovanog i unaprijeđenog službeničkog sistema, jačanje služeničke etike integriteta, jačanje odgovornosti i profesionalizma službeniče etike ne svim nivoima”, precizirala je Ranitović.

Kako je podsjetila, prvi etički kodeks usvojen je 2005.godine

Novi etički kodeks, kako je dodala, donesen je na osnovu Zakona o državnim službnicima i namještenika, primjenjuje se od 1. januara 2013. godine, a za praćenje njegove primjene zadužen je etički odbor koji je počeo sa radom dva mjeseca kasnije.

“To tijelo ima značajnu ulogu u mogućnosti iniciranja izmjene i dobune propisa u oblasti službeničke etike, promovisanje etičkih standarda i pravila o ponašanju državnih organa”, pojasnila je Ranitović.

Kako je navela, MUP značajno podržava to tijelo kako bi bio ostvaren krajnji cilj, a to je profesinalna i servisno orjentisana javna uprava u koju građani imaju povjerenja.

“Uzimajući u obzir posebne nadležnoti Uprava policije i carina donešeni su posebni etički kodeksi i formirani posebni etički odbori”, kazala je Ranitović.

Kako je dodala, pored uspostavljanja etičkih odbora, izradom planova o integritetu, državni organi predstavljaju važno preventivno sredstvo u borbi protiv korupcije i jačanju etike i inegriteta državnih službenika i namještenika i državnih organa.

“Reforma javne uprave je kontinuirani proces promjena, a za nas u javnoj upravi godišnji pokazatelj koliko smo stepenica prešli ka ciljevima zacrtanim u trećem stubu pristupanja EU”, zaključila je Ranitović.

Direktorica Uprave za kadrove Svetlana Vuković kazala je da Dan javne uprave treba da promoviše značaj javne uprave, ali i ulogu državnih službenika u stvaranju ambijenta za demokratsku državu.

“Važno je da svaki građanin zna da svaki javni službenik mora da se ponaša u skladu sa etičkim kodeksom”, poručila je Vuković

Ambasadorka Francuske u Crnoj Gori Veronik Brimo kazala je da je seminar plodno tle za razmjenu iskustava o javnoj administarciji u dvije države.

“Bitno je u smislu da bi se što bolje prepoznale dobre prakse i kako bi se bolje zaštitila i prava javnih službenika, ali i da bi se precizirale i bolje poštovale obaveze koji svi ti službenici imaju radeći u javnoj upravi”, poručila je Brimo.

Kako je kazala, treba poštovati sve ono što se očekuje od državnih službenika koji rade u javnoj upravi. “Jedino tako se može omogućiti primjenja etičkog kodeksa”, zaključila je Brimo.

Preporučujemo za Vas