Napredak u harmonizaciji zakonodavstva

"Obostrano je zaključeno da i Crna Gora i EU u potpunosti primjenjuju SSP, odnosno odredbe Sporazuma koje se odnose na razmatrane oblasti, i da je Crna Gora u periodu između dva sastanka ostvarila značajan napredak u harmonizaciji i primjeni zakonodavstva u ovim oblastima"
0 komentar(a)
Evropska unija, Crna Gora, Foto: Shutterstock
Evropska unija, Crna Gora, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 16.06.2015. 15:32h

Crna Gora je između dva sastanka Pododbora za industriju, trgovinu, carine, poreze i saradnju s drugim državama kandidatima, ostvarila značajan napredak u harmonizaciji i primjeni zakonodavstva u tim oblastima, ocijenjeno je danas na video-konferenciji.

Osmi sastanak Pododbora za industriju, trgovinu, carine, poreze i saradnju s drugim državama kandidatima, na kome su predstavnici crnogorskih institucija predstavili napredak ostvaren u tim oblastima u proteklih godinu, održan je danas u formi video-konferencije.

Iz Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija kazali su da je u svim oblastima naglasak stavljen na usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa evropskim i jačanje administrativnih i institucionalnih kapaciteta.

"Obostrano je zaključeno da i Crna Gora i EU u potpunosti primjenjuju SSP, odnosno odredbe Sporazuma koje se odnose na razmatrane oblasti, i da je Crna Gora u periodu između dva sastanka ostvarila značajan napredak u harmonizaciji i primjeni zakonodavstva u ovim oblastima", kaže se u saopštenju.

Sastanak je u ime Vlade Crne Gore otvorio generalni direktor u Ministarstvu ekonomije Goran Šćepanović, a u ime Evropske komisije Marija Fernandez iz Generalne direkcije za susjedsku politiku i pregovore o proširenju.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, u oblasti slobodnog kretanja roba, razmatrane su horizontalne i proceduralne mjere za standardizaciju, metrologiju, akreditaciju, ocjenu usklađenosti i nadzor tržiša, uključujući razvoj događaja u oblasti administrativnih kapaciteta i infrastrukture.

"U oblasti trgovine razmatrani su statistički podaci o trgovini i direktnim stranim ulaganjima, administrativni kapacitet u pogledu različitih nadležnosti u trgovini, usklađivanje zakonodavstva s pravnom tekovinom, sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, uključujući postepeno ukidanje carina", kaže se u saopštenju.

Na sastanka se razgovaralo o Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, efektima primjene CEFTA sporazuma, i pregovorima o sporazumima o slobodnoj trgovini sa trećim zemljama.

U dijelu sastanka o industrijskoj politici posebna pažnja je posvećena zakonodavstvu i institucionalnim/administrativnim kapacitetima, kao i najnovijim dešavanjima u oblasti politike u sektoru malih i srednjih preduzeća i industrije.

Razmatran je i napredak u politici turizma, posebno iz ugla napretka u zakonodavstvu i strategije razvoja turizma.

U dijelu sastanka posvećenom porezima i carinskoj uniji, date su informacije o napretku u usklađivanju s pravnom tekovinom u oblasti indirektnog i direktnog oporezivanja, s posebnim osvrtom na porez na dodatu vrijednost i akcize, kao i podaci o napretku postignutom u oblastima porijekla, upravljanja kvotama i zaštiti prava intelektualne svojine.

Pododbor je jedan od sedam zajedničkih pododbora koje su osnovale Evropska komisija i Vlada Crne Gore, sa ciljem redovnog praćenja i analize sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.