BIĆE PREMAŠEN GODIŠNJI PLAN?

Među sezoncima 8,08 hiljada domaćih radnika

Mustafić smatra da su benefiti intezivnijeg zapošljavanja domaće radne snage višestruki i vidljivi su kroz poboljšanje standarda i veći priliv sredstava u budžet
0 komentar(a)
plaža, Foto: Screenshot (YouTube)
plaža, Foto: Screenshot (YouTube)
Ažurirano: 01.08.2018. 18:11h

Na sezonskim poslovima u Crnoj Gori trenutno je angažovano 8,08 hiljada domaćih radnika, saopštio je direktor Zavoda za zapošljavanje (ZZZ), Suljo Mustafić, i dodao da će godišnji plan od deset hiljada domaćih sezonaca biti premašen.

On je kazao da je poslodavcima jeftinije angažovanje domaćih sezonaca, jer mogu da koriste aktuelnu Vladinu uredbu o olakšicama, kao i da je siguran da je trenutna brojka od 8,08 hiljada angažovanih domaćih radnika na sezonskim poslovima mnogo veća.

„Očekujemo podatke iz Poreske uprave (PU) o prijavi radnika na obavezno socijalno osiguranje", rekao je Mustafić na konferenciji za novinare.

On je dodao da očekuje da godišnji plan od deset hiljada domaćih sezonaca bude premašen, kao i da su ambicije ZZZ veće.

"Svjedoci smo pojave rada na crno. Kao institucija ne možemo sami da se borimo sa tim negativnim trendom, ali u saradnji sa nadležnima nastojimo da tu pojavu svedemo na najmanju moguću mjeru", saopštio je Mustafić.

On je naveo da je ZZZ prioritetno djelovanje usmjerio na što veće uključivanje domaćih radnika na tržište rada, kao i da je promijenjen pristup u sezonskom zapošljavanju, jer mobilni timovi idu kod poslodavaca i nude im rapoloživu radnu snagu.

Mustafić smatra da su benefiti intezivnijeg zapošljavanja domaće radne snage višestruki i vidljivi su kroz poboljšanje standarda i veći priliv sredstava u budžet.

On je podsjetio da je stopa registrovane nezaposlenosti u Crnoj Gori pala ispod 18 odsto, na šta je najviše uticalo uspješno posredovanje pri zapošljavanju, realizacija mjera i programa iz aktivne politike zapošljavanja, kao i pojačana medijska kampanja.

Mustafić je kazao da se najznačajniji programi koje je ZZZ realizovao u prethodnom periodu odnose na osposobljavanje i obrazovanje odraslih, kao i na javne radove.

On je saopštio da je na programu pod nazivom Stop sivoj ekonomiji angažovano 180 visokoškolaca na period od šest mjeseci i to u Poreskoj i upravama policije i za inspekcijske poslove.

»Krenuli smo sa pilot projektom pod nazivom Osnaži me i uspjeću, koji je namjenjen kategorijama teže zapošljivih osoba«, rekao je Mustafić.

On je dodao da su u prvih šest mjeseci odobrena 63 kredita vrijedna 394 hiljade EUR, čija realizacija omogućava otvaranje 79 radnih mjesta.

Pomoćnik direktora ZZZ, Goran Bubanja, kazao je da su u prvoj polovini godine zabilježeni pozitivni trendovi na tržištu rada, koje karakterišu kontinuirani pad broja nezaposlenih i stope nezaposlenosti.

On je saopštio da je izdato 17,6 hiljada radnih dozvola, od čega je 11,95 hiljada u okviru kvote, a 5,7 hiljada van nje.

»Vlada je odredila ukupnu kvotu od 18,19 hiljada radnih dozvola, a procenat njihove iskorišćenosti iznosi 65,7“, naveo je Bubanja.

On je dodao da Vlada raspolaže sa još pet hiljada radnih dozvola.

Vlada je u četvrtak usvojila izmjene odluke o utvrđivanju godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca za ovu godinu, kojim se godišnja kvota stranaca povećava sa 18,19 hiljada na 23,19 hiljada. Izmjenama je sa pet hiljada na deset hiljada povećan broj dozvola u takozvanoj rezervi, koje nadležni državni organ može dodatno da rasporedi za pojedine namjene, u skladu sa potrebama tržišta rada, na zahtjev ZZZ.

Bubanja je saopštio da je došlo do promjene u strukturi nezaposlenih, odnosno do povećanja udjela starijih i žena među nezaposlenima, dok je broj mladih smanjen.

»Pozitivno je što imamo kontinuirano smanjenje broja nezaposlenih visokoškolaca«, ocijenio je Bubanja.

On je kazao da, prema posljednim podacima, u Crnoj Gori ima 41,75 hiljada nezaposlenih, a da stopa nezaposlenosti iznosi 17,99 odsto.

Bubanja je saopštio da u strukturi nezaposlenih, prema podacima od kraja juna, žene učestvuju sa 58,4 odsto, dok ih je u istom periodu prošle godine bilo 52 odsto.

Na evidenciji se, prema riječima Bubanje, nalazi 4,14 hiljade mladih koji nemaju posao, kao i da je njihovo učešće u strukturi nezaposlenih smanjeno sa 13 odsto na 9,7 odsto.

"Broj starih osoba u strukturi nezaposlenosti povećan je sa 12,26 hiljada na 13,47 hiljada", rekao je Bubanja i dodao da se u kontinuitetu smanjuje broj visokoškolaca na evidenciji.

Prema njegovim riječima, prošle godine je nezaposleno bilo 7,37 hiljada visokoškolaca, dok ove godine taj broj iznosi 5,83 hiljade.

„Ove godine je smanjen i broj novoprijavljenih i on iznosi 14,36 hiljada, što je 29,5 odsto manje u odnosu na prošlu“, kazao je Bubanja.

Pomoćnica direktora u Sektoru za zapošljavanje, Sanja Rabrenović, saopštila je da je u programe aktivnog zapošljavanja od početka godine uključeno 3,9 hiljada osoba, kao i da su odlukama Upravnog odbora već odobrena sredstva u iznosu od 3,09 miliona eura.

„Trenutno je u programima aktivne politike zapošljavanja 2,4 hiljade nezaposlenih. Prošle godine u programima aktivne politike zapošljavanja učestvovale su 2,06 hiljada osoba«, navela je Rabrenović.

Ona je kazala da su budžetska sredstva za programe aktivne politike zapošljavanja ove godine mnogo veća i iznose 4,6 miliona eura, za razliku od 2,6 miliona sa koliko je ZZZ raspolagao prošle godine.

Rabrenović je podsjetila da je na sezonskim poslovima prošle godine bilo angažovanno 9,5 hiljada osoba.

Preporučujemo za Vas